جدیدترین ها

ال ای دی های پاور 50 وات 33 میل رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 33 میل رشد گیاه

۷۰,۰۰۰ تومان
LED POWER SPOTLIGHT 12-16V 7000-8000KL 10A 300W W

LED POWER SPOTLIGHT 12-16V 7000-8000KL 10A 300W W

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
PCB JJ8971 145*106MM 12W

PCB JJ8971 145*106MM 12W

۲۱,۰۰۰ تومان
LED POWER SPOTLIGHT 12-16V 7000-8000KL 8A 200W W

LED POWER SPOTLIGHT 12-16V 7000-8000KL 8A 200W W

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
COB 30W WW 1919 MG

COB 30W WW 1919 MG

۵۶,۰۰۰ تومان
COB 60W WW 2828 MG

COB 60W WW 2828 MG

۹۸,۰۰۰ تومان
LED 1W UV 390-395NM MG 35MIL

LED 1W UV 390-395NM MG 35MIL

۷,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL3518E-36D

LENS TH-YL3518E-36D

۳۵,۰۰۰ تومان
LENS TH-4521E-36D

LENS TH-4521E-36D

۳۸,۵۰۰ تومان
LED KOLAHE ICE BLUE

LED KOLAHE ICE BLUE

۳۵۵,۰۰۰ تومان
LED STRIP 2835 12V 120LED YELL

LED STRIP 2835 12V 120LED YELL

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل UV

ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل UV

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل UV

ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل UV

۵۱۱,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 30 وات 45 میل UV

ال ای دی های پاور 30 وات 45 میل UV

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
LENS PMMA 20-60^بزرگ

LENS PMMA 20-60^بزرگ

۱,۴۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 150 وات 33 میل سفید

ال ای دی های پاور 150 وات 33 میل سفید

۳۵۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 20 وات 33 میل آفتابی

ال ای دی های پاور 20 وات 33 میل آفتابی

۵۲,۵۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 1-3 وات 45 میل UV

ال ای دی های پاور 1-3 وات 45 میل UV

۱۶,۱۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 1 وات 45 میل آفتابی

ال ای دی های پاور 1 وات 45 میل آفتابی

۸,۴۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 10 وات 45 میل UV

ال ای دی های پاور 10 وات 45 میل UV

۱۱۲,۷۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 10 وات 33 میل آبی

ال ای دی های پاور 10 وات 33 میل آبی

۱۶,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 100 وات 45 میل uv

ال ای دی های پاور 100 وات 45 میل uv

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 100 وات 45 میل آفتابی

ال ای دی های پاور 100 وات 45 میل آفتابی

۲۸۰,۰۰۰ تومان
LED 3W UV 370-375NM MG 45MIL

LED 3W UV 370-375NM MG 45MIL

۲۸,۰۰۰ تومان
PCB JJ9951 6W RGB

PCB JJ9951 6W RGB

۱۷,۵۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی آبی

ریسه ال ای دی نئون فلکسی آبی

۵۶,۰۰۰ تومان
نوک هویه 60 وات

نوک هویه 60 وات

۵۹,۵۰۰ تومان
نوک هویه 40 وات

نوک هویه 40 وات

۳۹,۲۰۰ تومان
اهم متر کد 9205

اهم متر کد 9205

۳۱۰,۱۰۰ تومان
اهم متر کد 830D

اهم متر کد 830D

۱۵۰,۵۰۰ تومان
اهم متر کلمپی کد 700B

اهم متر کلمپی کد 700B

۲۳۱,۰۰۰ تومان
اهم متر کلمپی کد dt3266

اهم متر کلمپی کد dt3266

۳۳۶,۰۰۰ تومان
اهم متر کلمپی کد DT266

اهم متر کلمپی کد DT266

۳۵۰,۰۰۰ تومان
LED CREE 10W WW 3-3/5V

LED CREE 10W WW 3-3/5V

۵۲,۵۰۰ تومان
فلاشر 4کانال

فلاشر 4کانال

۷۶,۰۰۰ تومان
فلاشر 3 کانال

فلاشر 3 کانال

۱۳۳,۰۰۰ تومان
فلاشر  2کانال

فلاشر 2کانال

۶۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور 10 وات 33 میل آرجی بی

ال ای دی های پاور 10 وات 33 میل آرجی بی

۲۱۷,۰۰۰ تومان
ال ای دی های پاور ریموت دار 10 وات 35 میل آرجی بی

ال ای دی های پاور ریموت دار 10 وات 35 میل آرجی بی

۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه چسب تفنگی کوچک 20 وات VL930-20

دستگاه چسب تفنگی کوچک 20 وات VL930-20

۲۲۰,۵۰۰ تومان
دستگاه چسب تفنگی کوچک 60 وات VL920-60

دستگاه چسب تفنگی کوچک 60 وات VL920-60

۲۸۰,۰۰۰ تومان
LED 12V 1LED 2835 REDبلوکی لنزدار

LED 12V 1LED 2835 REDبلوکی لنزدار

۱۱,۲۰۰ تومان
LED 12V 12LED WHITEبلوکی لنزدار

LED 12V 12LED WHITEبلوکی لنزدار

۳۱,۵۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی لنزدار آفتابی 12 عددی 10438

ال ای دی بلوکی لنزدار آفتابی 12 عددی 10438

۱۶,۸۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی لنزدار سفید 12 عددی 10438

ال ای دی بلوکی لنزدار سفید 12 عددی 10438

۱۶,۸۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی لنزدار قرمز 12 عددی 10438

ال ای دی بلوکی لنزدار قرمز 12 عددی 10438

۱۶,۸۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی لنزدار صورتی 12 عددی 10438

ال ای دی بلوکی لنزدار صورتی 12 عددی 10438

۱۷,۵۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی لنزدار سبز 12 عددی 10438

ال ای دی بلوکی لنزدار سبز 12 عددی 10438

۱۶,۸۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی لنزدار آبی 12 عددی 10438

ال ای دی بلوکی لنزدار آبی 12 عددی 10438

۱۶,۸۰۰ تومان
ال ای دی بلوکی آرجی بی 3 عددی 5716

ال ای دی بلوکی آرجی بی 3 عددی 5716

۱۱,۲۰۰ تومان
LED 12V 1LED COB BLUE

LED 12V 1LED COB BLUE

۸,۴۰۰ تومان
12V 9LED 9318 YELLOWبلوکی

12V 9LED 9318 YELLOWبلوکی

۲۱,۰۰۰ تومان
12V 9LED 9318 PINKبلوکی

12V 9LED 9318 PINKبلوکی

۲۱,۰۰۰ تومان
PCB JL5119 203*185 MM 56W

PCB JL5119 203*185 MM 56W

۹۵,۹۰۰ تومان
PCB JJ9767A 240MM 36W RGB

PCB JJ9767A 240MM 36W RGB

۹۴,۵۰۰ تومان
PCB JJ8096 83MM 7W

PCB JJ8096 83MM 7W

۱۴,۰۰۰ تومان
PCB JJ5276 140*180MM 36W

PCB JJ5276 140*180MM 36W

۷۷,۰۰۰ تومان
PCB JJ 213*163 30W 6PIN RGB

PCB JJ 213*163 30W 6PIN RGB

۵۶,۰۰۰ تومان
PCB JJ1987 78MM 9W

PCB JJ1987 78MM 9W

۱۹,۶۰۰ تومان
PCB JJ 176*135 RGB 30W

PCB JJ 176*135 RGB 30W

۶۳,۰۰۰ تومان
PCB JJ13972 12W 6PIN RGB145*10

PCB JJ13972 12W 6PIN RGB145*10

۴۹,۰۰۰ تومان
PCB JJ12558 90MM RGB 9W

PCB JJ12558 90MM RGB 9W

۲۱,۰۰۰ تومان
PCB JJ11781 21*163 36W RGB

PCB JJ11781 21*163 36W RGB

۶۳,۰۰۰ تومان
PCB JJ00715 102M 6W

PCB JJ00715 102M 6W

۲۶,۶۰۰ تومان
PCB FH-C3547 140MM 18W

PCB FH-C3547 140MM 18W

۶۳,۰۰۰ تومان
PCB 7259 145M 18W RGB

PCB 7259 145M 18W RGB

۵۶,۰۰۰ تومان
PCB 140*183 24W

PCB 140*183 24W

۵۲,۵۰۰ تومان
LENS TH-YL7531E-36D

LENS TH-YL7531E-36D

۶۸,۶۰۰ تومان
LENS TH-YL7531E-24D

LENS TH-YL7531E-24D

۶۸,۶۰۰ تومان
LENS TH-YL7531E-15D

LENS TH-YL7531E-15D

۶۸,۶۰۰ تومان
LENS TH-YL7129E-10D

LENS TH-YL7129E-10D

۶۳,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL6930E-36D

LENS TH-YL6930E-36D

۶۳,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL6930E-24D

LENS TH-YL6930E-24D

۶۳,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL6930E-15D

LENS TH-YL6930E-15D

۶۳,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL6026-36D

LENS TH-YL6026-36D

۵۶,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL5023E-36D

LENS TH-YL5023E-36D

۴۲,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL5023E-24D

LENS TH-YL5023E-24D

۴۲,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL5023E-15D

LENS TH-YL5023E-15D

۴۲,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL5017E-24D

LENS TH-YL5017E-24D

۲۸,۷۰۰ تومان
LENS TH-YL5015E-24D

LENS TH-YL5015E-24D

۲۸,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL4521-24D

LENS TH-YL4521-24D

۳۸,۵۰۰ تومان
LENS TH-3518E-24D

LENS TH-3518E-24D

۳۵,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL3518E-15D

LENS TH-YL3518E-15D

۳۵,۰۰۰ تومان
LENS TH-YL2915E-15D

LENS TH-YL2915E-15D

بزودی
ال ای دی نواری 5 ولت 144 عددی 10 میل آرجی بی 5050

ال ای دی نواری 5 ولت 144 عددی 10 میل آرجی بی 5050

۳۰۱,۰۰۰ تومان
LED STRIP 2835 180LED WW PANEL

LED STRIP 2835 180LED WW PANEL

۳۰,۱۰۰ تومان
LED STRIP 2835 180LED W+WW PANEL

LED STRIP 2835 180LED W+WW PANEL

۳۵,۰۰۰ تومان
LED STRIP 2835 240LED W

LED STRIP 2835 240LED W

۳۵۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835

ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835

۲۱۰,۰۰۰ تومان
LED STRIP 2835 120LED W PANEL

LED STRIP 2835 120LED W PANEL

۳۵,۰۰۰ تومان
LED STRIP 2835 120LED W+WW PANEL

LED STRIP 2835 120LED W+WW PANEL

۲۹,۴۰۰ تومان
LED STRIP 2835 120LED NW PANEL

LED STRIP 2835 120LED NW PANEL

۳۵,۰۰۰ تومان
ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل قرمز 2835

ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل قرمز 2835

۲۵۲,۰۰۰ تومان
ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آبی 2835

ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آبی 2835

۳۱۵,۰۰۰ تومان
ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سبز 2835

ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سبز 2835

۲۸۷,۰۰۰ تومان
LED STRIP 220V 2835 120LED 6MM WW

LED STRIP 220V 2835 120LED 6MM WW

۶۸۶,۰۰۰ تومان
LED SMD 50W W 94*58 220V

LED SMD 50W W 94*58 220V

۷۰,۰۰۰ تومان
LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM

LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM

۱۴۰,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی زرد

ریسه ال ای دی نئون فلکسی زرد

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی آفتابی

ریسه ال ای دی نئون فلکسی آفتابی

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی سفید

ریسه ال ای دی نئون فلکسی سفید

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی آرجی بی

ریسه ال ای دی نئون فلکسی آرجی بی

۱۱۲,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی قرمز

ریسه ال ای دی نئون فلکسی قرمز

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی بنفش

ریسه ال ای دی نئون فلکسی بنفش

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی صورتی

ریسه ال ای دی نئون فلکسی صورتی

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی نارنجی

ریسه ال ای دی نئون فلکسی نارنجی

۵۶,۰۰۰ تومان
ریسه ال ای دی نئون فلکسی فیروزه ای

ریسه ال ای دی نئون فلکسی فیروزه ای

۵۶,۰۰۰ تومان
LED KOLAHI YELLOW

LED KOLAHI YELLOW

۳۵۰,۰۰۰ تومان
LED KOLAHE W WHITE

LED KOLAHE W WHITE

۳۵۰,۰۰۰ تومان
LED KOLAHE RED

LED KOLAHE RED

۳۴۳,۰۰۰ تومان
LED KOLAHE PINK

LED KOLAHE PINK

۳۵۰,۰۰۰ تومان
LED KOLAHE BLUE

LED KOLAHE BLUE

۳۱۵,۰۰۰ تومان
LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA

LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA

۲۸۰,۰۰۰ تومان
LED CREE 3W WW 3-3/5V

LED CREE 3W WW 3-3/5V

۴۰,۰۰۰ تومان
LED CREE 300-310NM UVB 5-6V 20-30MA

LED CREE 300-310NM UVB 5-6V 20-30MA

۱۸۹,۰۰۰ تومان
LED CREE 10W YELLOW T6

LED CREE 10W YELLOW T6

۱۰۵,۰۰۰ تومان
LED CONTROLLER TOUCH 2811

LED CONTROLLER TOUCH 2811

۲۸۰,۰۰۰ تومان
LED CONTROLLER 2811 RF 14KEY

LED CONTROLLER 2811 RF 14KEY

۶۴,۰۰۰ تومان
LED 1W 3900-4200KL BE 33MIL

LED 1W 3900-4200KL BE 33MIL

۳,۵۰۰ تومان
پاور ال ای دی 3-1 وات 630-635 نانومتر 45 میل  MG

پاور ال ای دی 3-1 وات 630-635 نانومتر 45 میل MG

۷,۰۰۰ تومان
LED 1-3W 630-635NM MG 45MIL

LED 1-3W 630-635NM MG 45MIL

۱۰,۵۰۰ تومان
DRIVER 4-7 1W 220V NO IP MG

DRIVER 4-7 1W 220V NO IP MG

۲۲,۴۰۰ تومان
DRIVER 220V DC 12V 2A 24W COVER DARK

DRIVER 220V DC 12V 2A 24W COVER DARK

۱۲۳,۲۰۰ تومان
DRIVER 220V 36-50 1W DC 120-150V 290MA NO IP DARK

DRIVER 220V 36-50 1W DC 120-150V 290MA NO IP DARK

۷۰,۰۰۰ تومان
DRIVER 10W CREE NO IP

DRIVER 10W CREE NO IP

۱۴۰,۰۰۰ تومان
CONTROLLER IR 12A 24KEY

CONTROLLER IR 12A 24KEY

۸۰,۰۰۰ تومان
COB 7W WW 1313 MG

COB 7W WW 1313 MG

۱۰,۵۰۰ تومان
COB 7W W 1313 MG

COB 7W W 1313 MG

۱۱,۹۰۰ تومان
COB 60W W 2828 MG

COB 60W W 2828 MG

۹۸,۰۰۰ تومان
COB 5W WW 1313 MG

COB 5W WW 1313 MG

۹,۸۰۰ تومان
COB 5W W 1313 MG

COB 5W W 1313 MG

۹,۱۰۰ تومان
COB 40W WW 2828 MG

COB 40W WW 2828 MG

۷۳,۵۰۰ تومان
COB 40W W 7660 MG

COB 40W W 7660 MG

۷۰,۷۰۰ تومان
COB 40W W 2828 MG

COB 40W W 2828 MG

۷۳,۵۰۰ تومان
COB 3W WW 1313 MG

COB 3W WW 1313 MG

۸,۴۰۰ تومان
COB 3W W 1313 MG

COB 3W W 1313 MG

۷,۷۰۰ تومان
COB 35W W 6042 MG

COB 35W W 6042 MG

۶۴,۴۰۰ تومان
COB 35W W 1919 MG

COB 35W W 1919 MG

۶۳,۰۰۰ تومان
COB 32W W 1919 MG

COB 32W W 1919 MG

۵۶,۷۰۰ تومان
COB 30W WW 2828 300MA MG

COB 30W WW 2828 300MA MG

۵۲,۵۰۰ تومان
COB 30W W 2828  300MA  MG

COB 30W W 2828 300MA MG

۵۲,۵۰۰ تومان
COB 24W WW 1919 MG

COB 24W WW 1919 MG

۴۵,۵۰۰ تومان
COB 24W W 1919 MG

COB 24W W 1919 MG

۴۵,۵۰۰ تومان
COB 20W WW 1919 MG

COB 20W WW 1919 MG

۴۲,۰۰۰ تومان
COB 20W W 1919 MG

COB 20W W 1919 MG

۳۹,۲۰۰ تومان
COB 15W WW 1919 MG

COB 15W WW 1919 MG

۳۲,۲۰۰ تومان
COB 15W W 1919 MG

COB 15W W 1919 MG

۳۲,۵۵۰ تومان
COB 12W WW 1919 MG

COB 12W WW 1919 MG

۲۴,۵۰۰ تومان
COB 12W WW 1919 JX 220V

COB 12W WW 1919 JX 220V

۵۵,۳۰۰ تومان
COB 12W W 4032 MG

COB 12W W 4032 MG

۲۴,۵۰۰ تومان
COB 12W W 1919 MG

COB 12W W 1919 MG

۲۴,۵۰۰ تومان
COB 12W W 1919 JX 220V

COB 12W W 1919 JX 220V

۵۵,۳۰۰ تومان
COB 12W W 1313 MG

COB 12W W 1313 MG

۲۴,۵۰۰ تومان
COB 10W WW 1919 MG

COB 10W WW 1919 MG

۱۴,۰۰۰ تومان
COB 10W WW 1313 MG

COB 10W WW 1313 MG

۱۶,۴۵۰ تومان
COB 10W W 1919 MG

COB 10W W 1919 MG

۱۴,۰۰۰ تومان
COB 10W W 1313 MG

COB 10W W 1313 MG

۱۴,۰۰۰ تومان
54*23 LENS 54MM

54*23 LENS 54MM

۵۹,۵۰۰ تومان
51*21 LENS 51M

51*21 LENS 51M

۵۲,۵۰۰ تومان
50*15 LENS 50MM

50*15 LENS 50MM

۵۲,۵۰۰ تومان
خیر
بله