دستگاه چسب تفنگی کوچک 20 وات VL930-20
  دستگاه چسب تفنگی کوچک 20 وات VL930-20
  108001055
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۵
  ۲۲۸,۳۷۰ تومان
  دستگاه چسب تفنگی کوچک 60 وات VL920-60
  دستگاه چسب تفنگی کوچک 60 وات VL920-60
  108001054
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۴
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  اهم متر کد 830D
  اهم متر کد 830D
  108001052
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۲
  ۱۵۵,۸۷۰ تومان
  اهم متر کد 9205
  اهم متر کد 9205
  108001048
  ۱۰۸۰۰۱۰۴۸
  ۳۲۱,۱۷۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد DT266
  اهم متر کلمپی کد DT266
  108001050
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۰
  ۳۶۲,۵۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد 700B
  اهم متر کلمپی کد 700B
  108001049
  ۱۰۸۰۰۱۰۴۹
  ۲۳۹,۲۵۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد dt3266
  اهم متر کلمپی کد dt3266
  108001051
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۱
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  نوک هویه 40 وات
  نوک هویه 40 وات
  108001057
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۷
  ۴۰,۶۰۰ تومان
  نوک هویه 60 وات
  نوک هویه 60 وات
  108001058
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۸
  ۶۱,۶۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 3-1 وات 630-635 نانومتر 45 میل MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 630-635 نانومتر 45 میل MG
  LED 1-3W 630-635NM VIOMG 45MIL
  LED ۱-۳W ۶۳۰-۶۳۵NM VIOMG ۴۵MIL
  ۷,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3-1 وات 635-630 نانومتر 45 میل بنفش MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 635-630 نانومتر 45 میل بنفش MG
  LED 1-3W 630-635NM MG 45MIL
  LED ۱-۳W ۶۳۰-۶۳۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۰,۸۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 395-390 نانومتر 35 میل UV MG
  پاور ال ای دی 1 وات 395-390 نانومتر 35 میل UV MG
  LED 1W UV 390-395NM MG 35MIL
  LED ۱W UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۳۵MIL
  ۷,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 4200-3900 کلوین 33 میل نچرال BE
  پاور ال ای دی 1 وات 4200-3900 کلوین 33 میل نچرال BE
  LED 1W 3900-4200KL BE 33MIL
  LED ۱W ۳۹۰۰-۴۲۰۰KL BE ۳۳MIL
  ۳,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 375-370 نانومتر 45 میل UV MG
  پاور ال ای دی 3 وات 375-370 نانومتر 45 میل UV MG
  LED 3W UV 370-375NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۷۰-۳۷۵NM MG ۴۵MIL
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  ال ای دی پاور 1 وات 45 میل آفتابی
  ال ای دی پاور 1 وات 45 میل آفتابی
  LED 1W WW 140-150LM BRIDGELUX XY 45MIL
  LED ۱W WW ۱۴۰-۱۵۰LM BRIDGELUX XY ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  ال ای دی پاور 3-1 وات 390-395 نانومتر یووی
  ال ای دی پاور 3-1 وات 390-395 نانومتر یووی
  LED 1-3W 390-395NM BE SO 45MIL
  LED ۱-۳W ۳۹۰-۳۹۵NM BE SO ۴۵MIL
  ۱۶,۶۷۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات آرجی بی
  ال ای دی های پاور 10 وات آرجی بی
  LED 10W RGB 2525 RGB
  LED ۱۰W RGB ۲۵۲۵ RGB
  ۲۲۴,۷۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 100 وات آفتابی
  LED 100W WW 32-36V MG 45MIL
  LED ۱۰۰W WW ۳۲-۳۶V MG ۴۵MIL
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 5852 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۵۸۵۲ ۲۲۰V
  ۷۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-395 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-395 نانومتر یووی
  LED 50W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۵۰W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۵۲۹,۲۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 50W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۵۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 100 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 100W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۱۰۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۵,۹۰۸,۷۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 10 وات آفتابی
  LED 10W WW MG 32-34V 33MIL
  LED ۱۰W WW MG ۳۲-۳۴V ۳۳MIL
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات آبی
  ال ای دی های پاور 10 وات آبی
  LED 10W BLUE MG 30-33V 33MIL
  LED ۱۰W BLUE MG ۳۰-۳۳V ۳۳MIL
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  LED 20W WW MG 220V
  LED ۲۰W WW MG ۲۲۰V
  ۵۴,۳۷۰ تومان
  ال ای دی های پاور 150 وات سفید
  ال ای دی های پاور 150 وات سفید
  LED 150W W F136-100 220V
  LED ۱۵۰W W F۱۳۶-۱۰۰ ۲۲۰V
  ۳۶۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور لنزدار 6 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  ال ای دی های پاور لنزدار 6 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  LED 9-48V AUTOMATIVE LIGHTING 6W 150*59*10MM
  LED ۹-۴۸V AUTOMATIVE LIGHTING ۶W ۱۵۰*۵۹*۱۰MM
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور لنزدار 16 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  ال ای دی های پاور لنزدار 16 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  LED 9-48V AUTOMATIVE LIGHTING 16W 245*59*10MM
  LED ۹-۴۸V AUTOMATIVE LIGHTING ۱۶W ۲۴۵*۵۹*۱۰MM
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور لنزدار 16 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  ال ای دی های پاور لنزدار 16 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  LED 9-48V AUTOMATIVE LIGHTING+LENS 16W 245*59*10MM
  LED ۹-۴۸V AUTOMATIVE LIGHTING+LENS ۱۶W ۲۴۵*۵۹*۱۰MM
  ۱۵۹,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور لنزدار 16 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  ال ای دی های پاور لنزدار 16 وات AUTOMATIVE LIGHTING
  LED 9-48V AUTOMTIVE LIGHTING+LENS 16W 264*61*12MM
  LED ۹-۴۸V AUTOMTIVE LIGHTING+LENS ۱۶W ۲۶۴*۶۱*۱۲MM
  ۱۵۹,۵۰۰ تومان
  LED POWER SPOTLIGHT 12-16V 7000-8000KL 10A 300W W
  LED POWER SPOTLIGHT 12-16V 7000-8000KL 10A 300W W
  101003249
  ۱۰۱۰۰۳۲۴۹
  ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور ریموت دار 10 وات آرجی بی
  ال ای دی های پاور ریموت دار 10 وات آرجی بی
  LED 10W 5217 RGB 220V
  LED ۱۰W ۵۲۱۷ RGB ۲۲۰V
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  LED CREE 3W WW 3-3/5V
  LED CREE 3W WW 3-3/5V
  101007075
  ۱۰۱۰۰۷۰۷۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  LED CREE 10W YELLOW T6
  LED CREE 10W YELLOW T6
  101007068
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۸
  ۱۰۸,۷۵۰ تومان
  LED CREE 10W WW 3-3/5V
  LED CREE 10W WW 3-3/5V
  101007067
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۷
  ۵۴,۳۷۰ تومان
  LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA
  LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA
  101007066
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۶
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Dark Energy
   • MG
   • XY
   • SONY
   • BE
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله