ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85
  LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM
  LED SMD ۱۰۰W W ۱۲V ۱۷۱/۵*۸۵MM
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  LED STRIP 2835 120LED UV-300-395NM-5M
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED UV-۳۰۰-۳۹۵NM-۵M
  ۵۰۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آبی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آبی 2835
  LED STRIP BLUE 12V 120LED 2835
  LED STRIP BLUE ۱۲V ۱۲۰LED ۲۸۳۵
  ۲۱۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آفتابی 2835
  LED STRIP WW 12V 120LED 2535
  LED STRIP WW ۱۲V ۱۲۰LED ۲۵۳۵
  ۱۸۱,۲۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سبز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سبز 2835
  LED STRIP 12V GREEN
  LED STRIP ۱۲V GREEN
  ۱۶۶,۷۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 120LED W
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED W
  ۱۵۹,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 2835 120LED NW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED NW
  ۱۷۸,۳۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  LED STRIP 2835 120LED CW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED CW
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل قرمز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل قرمز 2835
  LED STRIP 12V RED
  LED STRIP ۱۲V RED
  ۲۱۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آبی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آبی 2835
  LED STRIP 2835 120LED 5MM BLUE
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED ۵MM BLUE
  ۳۲۶,۲۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آفتابی 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5M WW-6000-6500K
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵M WW-۶۰۰۰-۶۵۰۰K
  ۳۱۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سبز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سبز 2835
  LED STRIP 2835 120LED 5M GREEN
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED ۵M GREEN
  ۲۹۷,۲۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5MMW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵MMW
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5M W-3000-3500k
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵M W-۳۰۰۰-۳۵۰۰k
  ۲۱۰,۲۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5M NW-5M-4000-4500K
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵M NW-۵M-۴۰۰۰-۴۵۰۰K
  ۲۱۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید یخی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید یخی 2835
  LED STRIP 220V 2835 120LED5 CW
  LED STRIP ۲۲۰V ۲۸۳۵ ۱۲۰LED۵ CW
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل قرمز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل قرمز 2835
  LED STRIP 2835 120LED 5MM RED
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED ۵MM RED
  ۲۶۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 8 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 8 میل آفتابی 2835
  LED STRIP 2835 S 120LED WW-10m-3000-35000k
  LED STRIP ۲۸۳۵ S ۱۲۰LED WW-۱۰m-۳۰۰۰-۳۵۰۰۰k
  ۵۰۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 2835 240LED NW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۲۴۰LED NW
  ۳۲۶,۲۵۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  LED STRIP 2835 240LED CW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۲۴۰LED CW
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آبی 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آبی 5050
  LED STRIP 5050 BLUE
  LED STRIP ۵۰۵۰ BLUE
  ۲۵۰,۱۲۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آرجی بی 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آرجی بی 5050
  LED STRIP 5050 RGB
  LED STRIP ۵۰۵۰ RGB
  ۲۶۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل زرد 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل زرد 5050
  LED STRIP 5050 YELLOW
  LED STRIP ۵۰۵۰ YELLOW
  ۲۵۰,۱۲۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سبز 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سبز 5050
  LED STRIP 5050 GREEN
  LED STRIP ۵۰۵۰ GREEN
  ۲۵۰,۱۲۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 S 60LED W-10M-6000-6500K
  LED STRIP ۲۸۳۵ S ۶۰LED W-۱۰M-۶۰۰۰-۶۵۰۰K
  ۳۶۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  LED STRIP 5050 W WHITE
  LED STRIP ۵۰۵۰ W WHITE
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  LED STRIP 5050 WHITE
  LED STRIP ۵۰۵۰ WHITE
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050
  LED STRIP 5050 RED+BLUE
  LED STRIP ۵۰۵۰ RED+BLUE
  ۳۷۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل قرمز 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل قرمز 5050
  LED STRIP 5050 RED
  LED STRIP ۵۰۵۰ RED
  ۲۵۰,۱۲۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 8 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 8 میل آفتابی 2835
  3000-3500k LED STRIP 2835 S 60LED WW-10m
  ۳۰۰۰-۳۵۰۰k LED STRIP ۲۸۳۵ S ۶۰LED WW-۱۰m
  ۳۸۴,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1.5 وات 12 ولت 16*20 آفتابی
  پاور ال ای دی 1.5 وات 12 ولت 16*20 آفتابی
  LED 1/5W WW 20*16 12V
  LED ۱/۵W WW ۲۰*۱۶ ۱۲V
  ۱۳,۷۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 12 ولت 15*140 آفتابی
  پاور ال ای دی 12 ولت 15*140 آفتابی
  LED 12V 15*120 MG
  LED ۱۲V ۱۵*۱۲۰ MG
  ۹۴,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 آبی
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 آبی
  LED 3W BLUE 60*15 12V
  LED ۳W BLUE ۶۰*۱۵ ۱۲V
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 آفتابی
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 آفتابی
  LED 3W WW 60*15 12V
  LED ۳W WW ۶۰*۱۵ ۱۲V
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 زرد
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 زرد
  LED 3W YELLOW 60*15 12V
  LED ۳W YELLOW ۶۰*۱۵ ۱۲V
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 سبز
  پاور ال ای دی 3 وات 12 ولت 15*60 سبز
  LED 3W GREEN 60*15 12V
  LED ۳W GREEN ۶۰*۱۵ ۱۲V
  ۳۶,۲۵۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت 12 ولت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله