ال ای دی cob آفتابی 15 وات 220 ولت 1919 XY
  ال ای دی cob آفتابی 15 وات 220 ولت 1919 XY
  COB 15W WW 1919 XY 220V
  COB ۱۵W WW ۱۹۱۹ XY ۲۲۰V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob آفتابی 20 وات 220 ولت 1919 XY
  ال ای دی cob آفتابی 20 وات 220 ولت 1919 XY
  COB 20W WW 1919 XY 220V
  COB ۲۰W WW ۱۹۱۹ XY ۲۲۰V
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob آفتابی 30 وات 220 ولت 1919 XY
  ال ای دی cob آفتابی 30 وات 220 ولت 1919 XY
  COB 30W WW 1919 XY 220V
  COB ۳۰W WW ۱۹۱۹ XY ۲۲۰V
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob آفتابی 7 وات 220 ولت 1414 XY
  ال ای دی cob آفتابی 7 وات 220 ولت 1414 XY
  COB 7W WW 1414 XY 220V
  COB ۷W WW ۱۴۱۴ XY ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob آفتابی 9 وات 220 ولت 1414 XY
  ال ای دی cob آفتابی 9 وات 220 ولت 1414 XY
  COB 9W WW 1414 XY 220V
  COB ۹W WW ۱۴۱۴ XY ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob آفتابی 9 وات 220 ولت 1414 XY
  ال ای دی cob آفتابی 9 وات 220 ولت 1414 XY
  COB 9W W 1414 XY 220V
  COB ۹W W ۱۴۱۴ XY ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob سفید 15 وات 220 ولت 1919 XY
  ال ای دی cob سفید 15 وات 220 ولت 1919 XY
  COB 15W W 1919 XY 220V
  COB ۱۵W W ۱۹۱۹ XY ۲۲۰V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob سفید 20 وات 220 ولت 1919 XY
  ال ای دی cob سفید 20 وات 220 ولت 1919 XY
  COB 20W W 1919 XY 220V
  COB ۲۰W W ۱۹۱۹ XY ۲۲۰V
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی cob سفید 30 وات 220 ولت 1919 XY
  ال ای دی cob سفید 30 وات 220 ولت 1919 XY
  COB 30W W 1919 XY 220V
  COB ۳۰W W ۱۹۱۹ XY ۲۲۰V
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W 220V
  LED SMD ۲۰W ۲۲۰V
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۴۸,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۶۴,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W 220V
  LED SMD ۶۰W ۲۲۰V
  ۸۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 50CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۵۰CM ۲۲۰V
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 1M 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۱M ۲۲۰V
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان ۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۴۹,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 30CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۳۰CM ۲۲۰V
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W WW 220V
  LED SMD ۲۰W WW ۲۲۰V
  ۳۶,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات
  ال ای دی smd
  ال ای دی smd
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W WW 220V
  LED SMD ۳۰W WW ۲۲۰V
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W WW 220V
  LED SMD ۴۰W WW ۲۲۰V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W WW 220V
  LED SMD ۵۰W WW ۲۲۰V
  ۶۴,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W WW 220V
  LED SMD ۶۰W WW ۲۲۰V
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
  LED SMD 9W WW 6CM 220V
  LED SMD ۹W WW ۶CM ۲۲۰V
  ۲۲,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 0.2 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 0.2 وات
  LED SMD 3528 WHITE
  LED SMD ۳۵۲۸ WHITE
  ۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
  LED SMD 10W W 35*37CM 220V
  LED SMD ۱۰W W ۳۵*۳۷CM ۲۲۰V
  ۲۵,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
  LED SMD 30W W 220V YW-131*78MM
  LED SMD ۳۰W W ۲۲۰V YW-۱۳۱*۷۸MM
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W W 220V
  LED SMD ۴۰W W ۲۲۰V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
  ۹,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
  LED SMD 50W W 100MM 220V
  LED SMD ۵۰W W ۱۰۰MM ۲۲۰V
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  LED SMD 100W RED BULE 600 220V
  LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه
  LED SMD 50W RED BULE 6000 220V
  LED SMD ۵۰W RED BULE ۶۰۰۰ ۲۲۰V
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 220 ولت 120 عددی 6 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 220 ولت 120 عددی 6 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 220V 2835 120LED NW-10m-4000-4500k
  LED STRIP ۲۲۰V ۲۸۳۵ ۱۲۰LED NW-۱۰m-۴۰۰۰-۴۵۰۰k
  ۷۸۴,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت 220 ولت
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله