ال ای دی کری 10 وات 3.5-3 ولت سفید
  ال ای دی کری 10 وات 3.5-3 ولت سفید
  LED CREE 10W W 3-3/5V
  LED CREE ۱۰W W ۳-۳/۵V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی کری 10 وات 3.4-3.2 ولت سفید
  ال ای دی کری 10 وات 3.4-3.2 ولت سفید
  ال ای دی کری
  ال ای دی کری
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  قاب وال واشر 1 متری
  قاب وال واشر 1 متری
  قاب وال واشر
  قاب وال واشر
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  هیت سینگ ایرانی خطی
  هیت سینگ ایرانی خطی
  قاب وال واشر
  قاب وال واشر
  ۳۳,۶۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  LED 1-3W 400-405NM MG UV
  LED ۱-۳W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV
  ۱۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آبی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آبی MG
  LED 3W BLUE MG 45MIL
  LED ۳W BLUE MG ۴۵MIL
  ۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  LED 1W 400-840NM MG 33MIL
  LED ۱W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۳۳MIL
  ۴,۸۰۰ تومان ۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴,۰۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1-3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 1-3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  LED 1-3W 400-840NM MG 45MIL
  LED ۱-۳W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL
  ۶,۲۴۰ تومان ۹۳۶ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵,۳۰۴ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۵۷,۶۰۰ تومان ۸,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۸,۹۶۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱,۱۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 665-660 نانومتر 45 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 3 وات 665-660 نانومتر 45 میل قرمز MG
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۰,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات آرجی بی
  ال ای دی های پاور 100 وات آرجی بی
  LED 100W RGB MG 33MIL
  LED ۱۰۰W RGB MG ۳۳MIL
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  لنز ال ای دی شیشه ای قطر 108 میلی متر
  لنز ال ای دی شیشه ای قطر 108 میلی متر
  لنز ال ای دی
  لنز ال ای دی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات قرمز
  ال ای دی های پاور 10 وات قرمز
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور نازک 50 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور نازک 50 وات آفتابی
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  COB 50W RGB 8060 220V
  COB 50W RGB 8060 220V
  ال ای دی cob rgb
  ال ای دی cob rgb
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  لنز ال ای دی شیشه ای قطر 44 میلی متر
  لنز ال ای دی شیشه ای قطر 44 میلی متر
  لنز ال ای دی
  لنز ال ای دی
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  LED 1W BLUE MG 33MIL
  LED ۱W BLUE MG ۳۳MIL
  ۴,۴۰۰ تومان
  چسب سیلیکون 704
  چسب سیلیکون 704
  108001002
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان ۳۳,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۰,۴۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل قرمز MG
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۸,۸۰۰ تومان
  قاب لامپ 4 وات FX08
  قاب لامپ 4 وات FX08
  قاب لامپ
  قاب لامپ
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رفلکتور قاب 30 وات
  رفلکتور قاب 30 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۹,۶۰۰ تومان ۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸,۱۶۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM F5454 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۱۵,۶۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  LED 1W RED MG 33MIL
  LED ۱W RED MG ۳۳MIL
  ۵,۲۸۰ تومان
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  رفلکتور قاب 20 وات
  رفلکتور قاب 20 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1-3وات 452-450 نانومتر 45 میل آبی رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 1-3وات 452-450 نانومتر 45 میل آبی رشد گیاه MG
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۶,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵,۱۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • Dark Energy
   • MG
   • XY
   • SONY
   • BE
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله