پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  ال ای دی کری 10 وات 3.5-3 ولت سفید
  ال ای دی کری 10 وات 3.5-3 ولت سفید
  LED CREE 10W W 3-3/5V
  LED CREE ۱۰W W ۳-۳/۵V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی کری 10 وات 3.4-3.2 ولت سفید
  ال ای دی کری 10 وات 3.4-3.2 ولت سفید
  ال ای دی کری
  ال ای دی کری
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  قاب وال واشر 1 متری
  قاب وال واشر 1 متری
  قاب وال واشر
  قاب وال واشر
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۰۲,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  هیت سینگ ایرانی خطی
  هیت سینگ ایرانی خطی
  قاب وال واشر
  قاب وال واشر
  ۳۷,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۴۵,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  LED 1-3W 400-405NM MG UV
  LED ۱-۳W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۵,۸۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1-3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 1-3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  LED 1-3W 400-840NM MG 45MIL
  LED ۱-۳W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL
  ۷,۰۲۰ تومان ۱,۰۵۳ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵,۹۶۷ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۶۴,۸۰۰ تومان ۶,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۸,۳۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  LED 1W 400-840NM MG 33MIL
  LED ۱W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۳۳MIL
  ۵,۴۰۰ تومان ۸۱۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴,۵۹۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آبی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آبی MG
  LED 3W BLUE MG 45MIL
  LED ۳W BLUE MG ۴۵MIL
  ۹,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱,۲۶۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات قرمز
  ال ای دی های پاور 10 وات قرمز
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 665-660 نانومتر 45 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 3 وات 665-660 نانومتر 45 میل قرمز MG
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات آرجی بی
  ال ای دی های پاور 100 وات آرجی بی
  LED 100W RGB MG 33MIL
  LED ۱۰۰W RGB MG ۳۳MIL
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  LED 1W BLUE MG 33MIL
  LED ۱W BLUE MG ۳۳MIL
  ۴,۹۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 270-240 لومن 45 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 3 وات 270-240 لومن 45 میل سفید XY
  LED 3W W XY 240-270LM 45MIL
  LED ۳W W XY ۲۴۰-۲۷۰LM ۴۵MIL
  ۱۲,۱۵۰ تومان
  ال ای دی COB آرجی بی 50 وات 8060
  ال ای دی COB آرجی بی 50 وات 8060
  ال ای دی cob rgb
  ال ای دی cob rgb
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۶۴,۵۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل قرمز MG
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۹,۹۰۰ تومان
  قاب لامپ 4 وات FX08
  قاب لامپ 4 وات FX08
  قاب لامپ
  قاب لامپ
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور نازک 50 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور نازک 50 وات آفتابی
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 8000-7000 کلوین 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 8000-7000 کلوین 33 میل سفید MG
  LED 1W 7000-8000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۷۰۰۰-۸۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۴,۹۵۰ تومان
  رفلکتور قاب 30 وات
  رفلکتور قاب 30 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۲۶,۸۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  LED 1W RED MG 33MIL
  LED ۱W RED MG ۳۳MIL
  ۵,۹۴۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۰,۸۰۰ تومان ۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۹,۱۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1-3 وات 660-600 نانومتر 45 میل قرمز رشد گیاه MG
  پاور ال ای دی 1-3 وات 660-600 نانومتر 45 میل قرمز رشد گیاه MG
  LED 1-3W 600-660NM MG 45 MIL
  LED ۱-۳W ۶۰۰-۶۶۰NM MG ۴۵ MIL
  ۱۰,۸۰۰ تومان ۱,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۹,۱۸۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM F5454 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۳۷,۷۰۰ تومان
  رفلکتور قاب 20 وات
  رفلکتور قاب 20 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  لنز ال ای دی شیشه ای قطر 44 میلی متر
  لنز ال ای دی شیشه ای قطر 44 میلی متر
  لنز ال ای دی
  لنز ال ای دی
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • Dark Energy
   • MG
   • XY
   • SONY
   • BE
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله