پروژکتور آبی 10 وات برند BE
  پروژکتور آبی 10 وات برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  پروژکتور آبی 10 وات برند بریجلوکس
  پروژکتور آبی 10 وات برند بریجلوکس
  110001012
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۲
  ۲۸۲,۷۵۰ تومان
  پروژکتور آبی 10 وات یووی برند BE
  پروژکتور آبی 10 وات یووی برند BE
  110001017
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۷
  ۳۲۶,۲۵۰ تومان
  پروژکتور آبی 10 وات یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آبی 10 وات یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  پروژکتور آبی 10وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آبی 10وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  پروژکتور آبی 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آبی 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  110001059
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۹
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  پروژکتور آبی 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  پروژکتور آبی 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  110001042
  ۱۱۰۰۰۱۰۴۲
  ۳۱۱,۷۵۰ تومان
  پروژکتور آبی 18 وات لنزدار یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آبی 18 وات لنزدار یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001063
  ۱۱۰۰۰۱۰۶۳
  ۳۲۶,۲۵۰ تومان
  پروژکتور آبی 18وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آبی 18وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001058
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۸
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  پروژکتور آبی 18وات لنزدار یووی برند بریجلوکس
  پروژکتور آبی 18وات لنزدار یووی برند بریجلوکس
  110001044
  ۱۱۰۰۰۱۰۴۴
  ۳۸۴,۲۵۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 10 وات برند BE
  پروژکتور آفتابی 10 وات برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۳۹,۲۵۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 10 وات برند بریجلوکس
  پروژکتور آفتابی 10 وات برند بریجلوکس
  110001003
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۳
  ۳۱۳,۹۲۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 100 وات اس ام دی نگین
  پروژکتور آفتابی 100 وات اس ام دی نگین
  110001101
  ۱۱۰۰۰۱۱۰۱
  ۱,۱۵۰,۹۳۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 10وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آفتابی 10وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۶۸,۲۵۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آفتابی 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  110001049
  ۱۱۰۰۰۱۰۴۹
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  پروژکتور آفتابی 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  110001025
  ۱۱۰۰۰۱۰۲۵
  ۲۶۸,۲۵۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 18وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آفتابی 18وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001024
  ۱۱۰۰۰۱۰۲۴
  ۲۷۵,۵۰۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 20 وات برند BE
  پروژکتور آفتابی 20 وات برند BE
  خرید پروژکتور ال ای دی
  خرید پروژکتور ال ای دی
  ۴۲۰,۵۰۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 20 وات برند بریجلوکس
  پروژکتور آفتابی 20 وات برند بریجلوکس
  خرید پروژکتور ال ای دی
  خرید پروژکتور ال ای دی
  ۶۳۸,۰۰۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 30 وات
  پروژکتور آفتابی 30 وات
  110001096
  ۱۱۰۰۰۱۰۹۶
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 50 وات
  پروژکتور آفتابی 50 وات
  110001094
  ۱۱۰۰۰۱۰۹۴
  ۱۹۵,۷۵۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 50 وات اس ام دی نگین
  پروژکتور آفتابی 50 وات اس ام دی نگین
  110001099
  ۱۱۰۰۰۱۰۹۹
  ۶۸۸,۷۵۰ تومان
  پروژکتور آفتابی 80 وات
  پروژکتور آفتابی 80 وات
  110001098
  ۱۱۰۰۰۱۰۹۸
  ۲۶۱,۰۰۰ تومان
  پروژکتور زرد 10 وات برند BE
  پروژکتور زرد 10 وات برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  پروژکتور زرد 10 وات برند بریجلوکس
  پروژکتور زرد 10 وات برند بریجلوکس
  110001006
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۶
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  پروژکتور زرد 10وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور زرد 10وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  پروژکتور زرد 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور زرد 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  110001053
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۳
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  پروژکتور زرد 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  پروژکتور زرد 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  110001039
  ۱۱۰۰۰۱۰۳۹
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  پروژکتور زرد 18 وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور زرد 18 وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001052
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۲
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  پروژکتور سبز 10 وات برند BE
  پروژکتور سبز 10 وات برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  پروژکتور سبز 10 وات برند بریجلوکس
  پروژکتور سبز 10 وات برند بریجلوکس
  110001010
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۰
  ۲۸۲,۷۵۰ تومان
  پروژکتور سبز 10 وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور سبز 10 وات برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  پروژکتور سبز 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور سبز 18 وات لنزدار برند BE ورودی 12-24 ولت
  110001057
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۷
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  پروژکتور سبز 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  پروژکتور سبز 18 وات لنزدار برند بریجلوکس
  110001041
  ۱۱۰۰۰۱۰۴۱
  ۳۱۱,۷۵۰ تومان
  پروژکتور سبز 18وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور سبز 18وات لنزدار برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001056
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۶
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  پروژکتور سفید 10 وات برند BE
  پروژکتور سفید 10 وات برند BE
  110001002
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۲
  ۲۶۱,۰۰۰ تومان

   امروزه برای انتخاب نوع پروژکتور علاوه بر وات های بسیار متنوع و رنگ های مختلف ویژگی های دیگری از جمله نوع چراغ استفاده شده ، لنز پخش کننده نور ، ضد آب بودن یا نبودن ، ولتاژ کاری ، شیشه رفلکس یا ساده پروژکتور و …. نیز حائز اهمیت است. برای انتخاب پروژکتور ، خرید و نصب آن با ما همراه باشید.

   اجزای پروژکتور

   چراغ پروژکتور

   همان منبع نوری است که به هنگام دریافت جریان مناسب، از خود نور ساطع می کند. امروزه اکثرا از لامپ های LED در ساخت پروژکتور استفاده می شود. چراغ یا چیپ توسط سیم های نازکی از جنس آلیاژ طلا، به پایه های پروژکتور متصل شده است.
   علاوه بر مصرف برق بسیار کمی که دارند، قابلیت هایی منحصر به فرد مانند پخش نور یکنواخت، پخش نور موضعی، رنگ بندی بسیار گسترده (از ال ای دی سفید یخی تا سفید گرم)، طول عمر بسیار بالا و روشن شدن بسیار سریعتر از پروژکتور سدیم را به همراه دارند.

   مدار الکترونیکی پروژکتور

   قسمت الکترونیکی یک پروژکتور شامل دو بخش PCB و درایور است. PCB همان برد الکترونیکی است که ال ای دی بر روی آن مونتاژ (لحیم کاری) می شود و درایور هم همان مدار تغذیه پروژکتور می باشد. وظیفه ی درایور، تامین جریان مناسب و ایمن برای تغذیه ی ال ای دی ها است.
   PCB باید حرارت ایجاد شده از (POWER LED) را به خوبی جذب نموده و آن را به بدنه پروژکتور تحویل می دهد. پشت بدنه پروژکتور ها به صورت پره پره طراحی شده تا بیشترین تماس را با هوای مجاور داشته باشد و گرمای ال ای دی ها، به هوا منتقل شود. جنس پی سی بی ها، ترکیبی چند لایه از آلومینیم و عایق الکتریکی (منتقل کننده حرارت اما عایق الکتریکی) می باشد که مداری از جنس مس، بر روی آن طراحی شده است. تعداد ال ای دی هایی که روی PCB مونتاژ می گردد، بر اساس محدودیت های مساحت در دسترس، الکتریکی و حرارتی محاسبه می گردد.
   مدار درایور ال ای دی، باید نوسانات شبکه برق را کنترل نماید و جریانی دقیق و محاسبه شده برای تغذیه ال ای دی ها بسازد. کلیدی ترین نکته در درایور ال ای دی، مساله راندمان الکتریکی آن (مصرف بسیار پایین) است.

   لنز پروژکتور

   برای استفاده از پروژکتور با پخش نور مناسب، باید بتوانیم میزان نور را مهار کنیم. لنز، تنظیم زاویه پخش نور را در پروژکتورها انجام می دهد. هر لنز می تواند بین (5 تا 120) درجه از منبع نور، زاویه پخش ایجاد نماید. پخش نور باید متناسب با محدودیت های مکان نصب پروژکتور، فاصله تا سوژه و نقشه های نورپردازی و روشنایی محیط، طراحی شود.

   بدنه پروژکتور

   با نفوذ رطوبت یا آب به داخل پروژکتور، احتمال دارد که بدنه آن برق دار شود (به همین دلیل باید سیستم ارتینگ محل نصب به خوبی طراحی شده باشد) و نیز نفوذ آب سبب اتصالی در مدار تغذیه پروژکتور می شود که احتمالا درایور را می سوزاند یا به ال ای ی ها آسیب می رساند.
   کم ترین خسارت احتمالی هم ایجاد میعان آب روی سطح داخلی شیشه است که پخش نور خروجی پروژکتور را مختل می کند.
   وظیفه آب بندی پروژکتور با بدنه یا LED Projector case می باشد. بدنه پروژکتور باید ضد آب باشد. درجه IP (استاندارد جهانی تشخیص مقاومت در برابر آب و گرد و غبار) برای پروژکتور باید به میزان IP65 برسد. علاوه بر بدنه پروژکتور، کابل خروجی پروژکتور هم باید توسط نوار آپارات و چسب آب بندی شده باشد تا هیچ راهی برای نفوذ آب در آن وجود نداشته باشد.

   انواع پروژکتور

   تمامی پروژکتورها با توجه به نوع لامپشان نام گذاری می شوند و از نظر بدنه و شکل ظاهری تفاوت چندانی با هم ندارند. در پروژکتور متال هالید، لامپ متال هالید به کار رفته و درپروژکتورهای بخار سدیم، از بخار جیوه استفاده می شود و پروژکتورهای کم مصرف و ال ای دی نیز همگی از لامپ هم نام خود استفاده می کنند.

   پروژکتور ال ای دی

   پروژکتور ال ای دی یک ابزار نورپردازی پربازده است. LED مخفف کلمه Light Emitting Diode است. در این نوع تکنولوژی از دیودهای ساطع کنند نور (LED) جهت تولید نور در رنگ های گوناگون استفاده می گردد. مهمترین کاربرد پروژکتور LED روشنایی محیط ، نورپردازی نمای ساختمان و … می باشد. تکنولوژی LED سبب مصرف برق بسیار کمتر و طول عمر بسیار بیشتر محصول نهایی می گردد. کاربردی ترین و شناخته شده ترین نوع پروژکتور ال ای دی پروژکتور COB و پروژکتورSMD هستند.

   پروژکتور ال ای دی COB

   عبارت COB مخفف Chips On Board به معنی تراشه ها بر روی یک بورد یا تخته است. این مدل از پروژکتور ال ای دی، همه نور را در یک منطقه محدود و کوچک تولید کرده و دارای چیپپ یه تکه می باشد.
   • پروژکتور COB لنزدار برای پرتاب نور به میزان زیادتر یا زاویه نور پایینتر
   • پروژکتور COB بدون لنز با سه عدد چیپ به منظور تولید نور بیشتر
   • پروژکتور COB با دو عدد چیپ به منظور تولید نور زیاد

   پرژکتور SMD

   کلمه SMD مخفف عبارت Surface Mounted Device به معنی وسیله ای که در سطح اون قطعاتی نصب شده است. قطعات اس ام دی بسیار ریز بوده که در این مدل از پروژکتورها، برخلاف قطعات DIP برپایه لحیم کاری بدون استفاده از سوراخ بر روی بورد قرار می گیرند.
   از نظر ظاهری، این دو پروژکتور بسیار به هم شبیه هستند. در COB معمولاً از تراشه های 50 وات استفاده میشود. مدل SMD ارزان تر بوده اما مدل COB زاویه نور کم و پرتاب نور زیاد دارد.

   لایت بار یا پروژکتور آفرود

   لایت بار یا پروژکتور آفرود نوع خاصی از پروژکتورهای LED هستند که به منظور نصب بر روی انواع خودروها طراحی شده اند. هدف از نصب اینگونه پروژکتورها بر روی ماشین روشن کردن فواصل دور که معمولا نور پایین یا بالای خودروها توانایی آن را ندارند می باشد.
   با این حال لایت بار ها در اندازه ها و توان های متنوع جهت روشنایی فواصل دور یا نزدیک طراحی و تولید شده اند. این گونه پروژکتورها گزینه مناسبی جهت دوستداران برنامه های آفرود، کویرنوردی، جنگل پیمایی و کمپینگ می باشد.

   پرژکتور ال ای دی قابل حمل

   پروژکتور ال ای دی قابل حمل دارای آی پی مناسب و طول عمر بالا و ضدآب مناسب شرایط خاص است برای مثال در محیط هایی مثل چاه فاضلاب مناسب است چراکه نور این پروژکتورها نباید حتی لحظه ای در آن شرایط قطع شود ( احتمال غرق شدگی). باطری هایی که به پروژکتورها اضافه می شوند از نوع باطری های گوشی موبایل با حداکثر طول عمر، کیفیت و امنیت هستند.

   پروژکتور
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله