LED CREE 300-310NM UVB 5-6V 20-30MA
  LED CREE 300-310NM UVB 5-6V 20-30MA
  101007065
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۵
  ۱۹۵,۷۵۰ تومان
  LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA
  LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA
  101007066
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۶
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 3.6-3.2 ولت 1 وات MG UV
  ال ای دی اس ام دی سفید 3.6-3.2 ولت 1 وات MG UV
  LED 1W UV 5054 W+390-395NM MG
  LED ۱W UV ۵۰۵۴ W+۳۹۰-۳۹۵NM MG
  ۱۳,۰۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 395-390 نانومتر 35 میل UV MG
  پاور ال ای دی 1 وات 395-390 نانومتر 35 میل UV MG
  LED 1W UV 390-395NM MG 35MIL
  LED ۱W UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۳۵MIL
  ۷,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 375-370 نانومتر 45 میل UV MG
  پاور ال ای دی 3 وات 375-370 نانومتر 45 میل UV MG
  LED 3W UV 370-375NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۷۰-۳۷۵NM MG ۴۵MIL
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3.3-3 ولت 1 وات MG
  ال ای دی اس ام دی 3.3-3 ولت 1 وات MG
  LED SMD 1W 2835 UV 390-395NM MG 45MIL
  LED SMD ۱W ۲۸۳۵ UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۴۵MIL
  ۳,۶۲۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 8-6 وات 0.5 ولت
  ال ای دی اس ام دی 8-6 وات 0.5 ولت
  LED 3535 UVC 265-280NM 0/5W
  LED ۳۵۳۵ UVC ۲۶۵-۲۸۰NM ۰/۵W
  ۱۷۷,۶۲۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 8-6 ولت 1 وات XY
  ال ای دی اس ام دی 8-6 ولت 1 وات XY
  LED 3535 UVC 265-280NM XY 1W
  LED ۳۵۳۵ UVC ۲۶۵-۲۸۰NM XY ۱W
  ۲۴۶,۵۰۰ تومان
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  LED STRIP 2835 120LED UV-300-395NM-5M
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED UV-۳۰۰-۳۹۵NM-۵M
  ۵۰۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 390-400 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 390-400 نانومتر یووی
  LED 10W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۱۰W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۳۷,۷۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 100 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 100W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۱۰۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۵,۹۰۸,۷۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۹۰۶,۲۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 400-405 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 100 وات 400-405 نانومتر یووی
  LED 100W 400-405NM MG UV 45MIL
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV ۴۵MIL
  ۹۴۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 20 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۶۸,۲۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۷۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 50W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۵۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ۵۳۶,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-395 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-395 نانومتر یووی
  LED 50W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۵۰W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۵۲۹,۲۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل یووی
  LED 50W 400-405NM MG UV 45MIL
  LED ۵۰W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV ۴۵MIL
  ۴۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات یووی
  LED 50W 390-395NM UV MG 45MIL 220V
  LED ۵۰W ۳۹۰-۳۹۵NM UV MG ۴۵MIL ۲۲۰V
  ۶۱۶,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 390-395 نانومتر 45 میل مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 390-395 نانومتر 45 میل مدل یووی MG
  LED 1W UV 390-395NM MG 45MIL
  LED ۱W UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۳۹,۸۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  LED 3W UV 365-370NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۵-۳۷۰NM MG ۴۵MIL
  ۳۸,۴۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  LED 3W UV 365-370NM Z MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۵-۳۷۰NM Z MG ۴۵MIL
  ۶۲,۳۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 385-380 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  پاور ال ای دی 3 وات 385-380 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۳۱,۱۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 390-385 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 390-385 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 385-390NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۸۵-۳۹۰NM MG ۴۵MIL
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 395-390 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 395-390 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 400-395 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 400-395 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۵,۲۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 415-410 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 415-410 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 410-415NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۴۱۰-۴۱۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 435-430 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی BE
  پاور ال ای دی 3 وات 435-430 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی BE
  LED 3W UV 430-435NM BE 45MIL
  LED ۳W UV ۴۳۰-۴۳۵NM BE ۴۵MIL
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  LED 1-3W 400-405NM MG UV
  LED ۱-۳W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV
  ۱۰,۱۵۰ تومان
  پروژکتور آبی 10 وات یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور آبی 10 وات یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 10 وات 405-400 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 405-400 نانومتر یووی
  LED 10W 400-405NM MG UV 45MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV ۴۵MIL
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 30 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 30W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۳۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ناموجود
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت uv
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MG
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله