ال ای دی اس ام دی سفید 3.6-3.2 ولت 1 وات MG UV
  ال ای دی اس ام دی سفید 3.6-3.2 ولت 1 وات MG UV
  LED 1W UV 5054 W+390-395NM MG
  LED ۱W UV ۵۰۵۴ W+۳۹۰-۳۹۵NM MG
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  ال ای دی کری 6-5 ولت UVB
  ال ای دی کری 6-5 ولت UVB
  LED CREE UVB 300-310NM 5-6V 100MA
  LED CREE UVB ۳۰۰-۳۱۰NM ۵-۶V ۱۰۰MA
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 395-390 نانومتر 35 میل UV MG
  پاور ال ای دی 1 وات 395-390 نانومتر 35 میل UV MG
  LED 1W UV 390-395NM MG 35MIL
  LED ۱W UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۳۵MIL
  ۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 375-370 نانومتر 45 میل UV MG
  پاور ال ای دی 3 وات 375-370 نانومتر 45 میل UV MG
  LED 3W UV 370-375NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۷۰-۳۷۵NM MG ۴۵MIL
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3.3-3 ولت 1 وات MG
  ال ای دی اس ام دی 3.3-3 ولت 1 وات MG
  LED SMD 1W 2835 UV 390-395NM MG 45MIL
  LED SMD ۱W ۲۸۳۵ UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۴۵MIL
  ۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 8-6 وات 0.5 ولت
  ال ای دی اس ام دی 8-6 وات 0.5 ولت
  LED 3535 UVC 265-280NM 0/5W
  LED ۳۵۳۵ UVC ۲۶۵-۲۸۰NM ۰/۵W
  ۲۲۰,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 8-6 ولت 1 وات XY
  ال ای دی اس ام دی 8-6 ولت 1 وات XY
  LED 3535 UVC 265-280NM XY 1W
  LED ۳۵۳۵ UVC ۲۶۵-۲۸۰NM XY ۱W
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  LED STRIP 2835 120LED UV-300-395NM-5M
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED UV-۳۰۰-۳۹۵NM-۵M
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 100 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 100W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۱۰۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۷,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۷۳۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۶,۶۰۱,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱,۰۱۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۴۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۲۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 50W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۵۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-395 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-395 نانومتر یووی
  LED 50W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۵۰W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۶۵۷,۰۰۰ تومان ۶۵,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۹۱,۳۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات یووی
  LED 50W 390-395NM UV MG 45MIL 220V
  LED ۵۰W ۳۹۰-۳۹۵NM UV MG ۴۵MIL ۲۲۰V
  ۷۶۵,۰۰۰ تومان ۷۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۶۸۸,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 390-395 نانومتر 45 میل مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 390-395 نانومتر 45 میل مدل یووی MG
  LED 1W UV 390-395NM MG 45MIL
  LED ۱W UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 365-360 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  LED 3W UV 365-370NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۵-۳۷۰NM MG ۴۵MIL
  ۴۷,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  LED 3W UV 360-365NM S MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۰-۳۶۵NM S MG ۴۵MIL
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 385-380 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  پاور ال ای دی 3 وات 385-380 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۳۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 390-385 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 390-385 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 385-390NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۸۵-۳۹۰NM MG ۴۵MIL
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 395-390 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 395-390 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی MG
  ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 400-395 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 400-395 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۸,۹۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 415-410 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 415-410 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 410-415NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۴۱۰-۴۱۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  پاور ال ای دی 3 وات 420 نانومتر بلک لایت 45 میل یووی
  ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 435-430 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی BE
  پاور ال ای دی 3 وات 435-430 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی BE
  LED 3W UV 430-435NM BE 45MIL
  LED ۳W UV ۴۳۰-۴۳۵NM BE ۴۵MIL
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 405-400 نانومتر مدل یووی MG
  LED 1-3W 400-405NM MG UV
  LED ۱-۳W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  ال ای دی کری 6-5 ولت UVB فرابنفش
  ال ای دی کری 6-5 ولت UVB فرابنفش
  LED CREE 300-310NM UVB 5-6V 20-30MA
  LED CREE ۳۰۰-۳۱۰NM UVB ۵-۶V ۲۰-۳۰MA
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 10 وات 390-400 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 390-400 نانومتر یووی
  LED 10W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۱۰W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 10 وات 405-400 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 10 وات 405-400 نانومتر یووی
  LED 10W 400-405NM MG UV 45MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV ۴۵MIL
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 100 وات 400-405 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 100 وات 400-405 نانومتر یووی
  LED 100W 400-405NM MG UV 45MIL
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV ۴۵MIL
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 20 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 20 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 30 وات 365-360 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 365-360 نانومتر یووی
  LED 30W UV 360-365NM MG 45MIL
  LED ۳۰W UV ۳۶۰-۳۶۵NM MG ۴۵MIL
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 50 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 395 - 390 نانومتر یووی
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ناموجود
  ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل یووی
  ال ای دی های پاور 50 وات 45 میل یووی
  LED 50W 400-405NM MG UV 45MIL
  LED ۵۰W ۴۰۰-۴۰۵NM MG UV ۴۵MIL
  ناموجود
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 370-365 نانومتر 45 میل بلک لایت یووی MG
  LED 3W UV 365-370NM Z MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۶۵-۳۷۰NM Z MG ۴۵MIL
  ناموجود
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت uv
   بر اساس سازنده
   • MG
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله