پاور ال ای دی 3-1 وات 475-470 نانومتر 45 میل بنفش MG
  پاور ال ای دی 3-1 وات 475-470 نانومتر 45 میل بنفش MG
  LED 1-3W 470-475NM MG 45MIL
  LED ۱-۳W ۴۷۰-۴۷۵NM MG ۴۵MIL
  ۹,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آفتابی MG
  LED 3W WW MG 45MIL
  LED ۳W WW MG ۴۵MIL
  ۷,۲۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آفتابی MG
  LED 3W W MG 45MIL
  LED ۳W W MG ۴۵MIL
  ۷,۲۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 415-410 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 415-410 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 410-415NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۴۱۰-۴۱۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 400-395 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 400-395 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 395-400NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۹۵-۴۰۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۸,۹۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 390-385 نانومتر 45 میل یووی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 390-385 نانومتر 45 میل یووی MG
  LED 3W UV 385-390NM MG 45MIL
  LED ۳W UV ۳۸۵-۳۹۰NM MG ۴۵MIL
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 3 وات 270-250 لومن 45 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 3 وات 270-250 لومن 45 میل آفتابی MG
  LED 3W WW XY 240-270LM 45MIL
  LED ۳W WW XY ۲۴۰-۲۷۰LM ۴۵MIL
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 3.4-3.2 ولت 45 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 3.4-3.2 ولت 45 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۳/۲-۳/۴V MG ۴۵MIL
  ۹,۹۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-20000کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-20000کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 20000-25000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۲۰۰۰۰-۲۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۹,۰۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 15000-25000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۱۵۰۰۰-۲۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۷,۲۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2300-2200 کلوین 45 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 2300-2200 کلوین 45 میل آفتابی MG
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL
  LED ۱W WW ۲۲۰۰-۲۳۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۹,۹۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 1900-1800 کلوین 33 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 1900-1800 کلوین 33 میل آفتابی MG
  LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL
  LED ۱W WW ۱۸۰۰-۱۹۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۵,۴۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 10000-15000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۸,۵۵۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   ال ای دی LED
   بر اساس سازنده
   • BE
   • MG
   • SONY
   • XY
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله