DRIVER LINK COM 26V 2A
  DRIVER LINK COM 26V 2A درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۱۸,۷۵۰ تومان
  DRIVER MW PCD-25-700B 24-36V 700MA
  DRIVER MW PCD-25-700B 24-36V 700MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER LEDIONOPTO 18W 15-52V 350MA
  DRIVER LEDIONOPTO 18W 15-52V 350MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۱۸,۷۵۰ تومان
  DRIVER MW APC-12-350 36V 350MA
  DRIVER MW APC-12-350 36V 350MA درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۱۱۸,۷۵۰ تومان
  DRIVER LINK COM 3-34V 300MA
  DRIVER LINK COM 3-34V 300MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۷,۵۰۰ تومان
  DRIVER MW LPF-60D-24 24V 2/5A
  DRIVER MW LPF-60D-24 24V 2/5A درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۲۳۷,۵۰۰ تومان
  DRIVER MW HLG-120H-36B 36V 3/4A
  DRIVER MW HLG-120H-36B 36V 3/4A درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۵۹۳,۷۵۰ تومان
  DRIVER CHIMAY 46W 20-26V 1650MA
  DRIVER CHIMAY 46W 20-26V 1650MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۱,۲۵۰ تومان
  DRIVER MW PCD-16-1050B 12-16V 1050MA
  DRIVER MW PCD-16-1050B 12-16V 1050MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۳۷,۵۰۰ تومان
  DRIVER MW APC-16-350 48V 350MA
  DRIVER MW APC-16-350 48V 350MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER ACTEC 11/5V 6A 0-70W
  DRIVER ACTEC 11/5V 6A 0-70W درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۱۸,۷۵۰ تومان
  DRIVER 5W IP
  DRIVER 5W IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER 80W RGB IP REMOTE
  DRIVER 80W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۷۵,۲۵۰ تومان
  DRIVER 50W 220V IP ZH
  DRIVER 50W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۰,۲۵۰ تومان
  DRIVER 50W 220V IP MG
  DRIVER 50W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۳۳,۰۰۰ تومان
  DRIVER 30W 220V IP MG
  DRIVER 30W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  DRIVER 20W 220V IP MG
  DRIVER 20W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۶,۵۰۰ تومان
  DRIVER 10W 220V IP MG
  DRIVER 10W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  DRIVER 25-36 1W 220V IP MG
  DRIVER 25-36 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۰۹,۲۵۰ تومان
  DRIVER 18-24 1W 220V IP MG
  DRIVER 18-24 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۲,۶۲۰ تومان
  DRIVER 12-18 1W 220V IP MG
  DRIVER 12-18 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۱,۲۵۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 220V IP MG
  DRIVER 8-12 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER 3*1W 220V IP JHX
  DRIVER 3*1W 220V IP JHX درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۸,۵۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 3W 220V IP ZH
  DRIVER 12-18 3W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۱۸,۷۵۰ تومان
  DRIVER 18-24 3W 220V IP ZH
  DRIVER 18-24 3W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۶۶,۲۵۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 12-24V IP ZH
  DRIVER 8-12 1W 12-24V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۱,۲۵۰ تومان
  DRIVER 80W 220V IP MG
  DRIVER 80W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۷۰,۵۰۰ تومان
  DRIVER 70W 220V IP MG
  DRIVER 70W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۵۶,۲۵۰ تومان
  DRIVER 20W 12V IP ZH
  DRIVER 20W 12V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۹,۷۵۰ تومان
  DRIVER 10W 12-24V IP ZH
  DRIVER 10W 12-24V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۱,۲۵۰ تومان
  DRIVER 20W RGB IP REMOTE
  DRIVER 20W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۰,۲۵۰ تومان
  DRIVER 12W RGB IP
  DRIVER 12W RGB IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۱,۲۵۰ تومان
  DRIVER 6W RGB IP
  DRIVER 6W RGB IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  DRIVER 100W 220V IP MG
  DRIVER 100W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۲۲,۷۵۰ تومان
  DRIVER 6W RGB IP REMOTE
  DRIVER 6W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۵۹,۳۷۰ تومان
  DRIVER 6-9W RGB IP REMOTE
  DRIVER 6-9W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۶,۵۰۰ تومان

   درایور واتر پروف

   یکی از مواردی که در تمامی لوازم الکترونیکی باید به آن توجه داشته باشید امنیت است. استفاده از لوازمی که مقاومت خاصی داشته باشند همیشه یک مزیت به حساب می آید.
   درایور های ضد آب یکی از گزینه هایی است که شما می توانید مورد استفاده قرار بدهید که به خصوص بع دلیل الکترونیکی بودن درایور واتر پروف بسیار مهم است.
   درایور های واترپروف ضد آب و مقاوم در برابر رطوبت و خاک می باشند و میتوان از آنها به راحتی در بسیاری از مکان های بیرونی مانند چراغ های خیابان ها و مصارف out door استفاده نمود.

   درایور واتر پروف IP

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده