پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 6 پایه 13972 پی سی بی ال ای دی

  • قیمت خرید ۶۳,۰۰۰ تومان

محصولات مشابه

پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ C1479

پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ C1479

۲۲,۵۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8110

پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8110

۹,۰۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ

پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ

۱,۲۶۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 3538

پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 3538

۳۷,۸۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 9697

پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 9697

۲۹,۷۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8070

پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8070

۱۱,۲۵۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 3 وات آرجی بی 6 پایه 2658

پی سی بی ال ای دی 3 وات آرجی بی 6 پایه 2658

۱۳,۵۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8668

پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8668

۱۵,۳۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8015

پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8015

۶۳,۰۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8971

پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8971

۲۷,۰۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ دور لوله ای 13516

پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ دور لوله ای 13516

۴۳,۲۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 1 وات آرجی بی 6 پایه

پی سی بی ال ای دی 1 وات آرجی بی 6 پایه

۲,۷۹۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8003A

پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8003A

۱۰,۸۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 8003C

پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 8003C

۱۱,۲۵۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 2031

پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 2031

۴۵,۰۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 8432

پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 8432

۲۲,۵۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 2942

پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 2942

۲۲,۵۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8888

پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8888

۳,۶۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8158A

پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8158A

۱۷,۱۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ

پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ

۴۹,۵۰۰ تومان
  • توان 12 وات
    قطر -
    طول و عرض 14.5*10.6 سانتیمتر
    رنگ آر جی بی 6 پایه
خیر
بله