PCB 8006B 9W
  PCB 8006B 9W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۰۰۰ تومان
  PCB 8424 12W
  PCB 8424 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  PCB 1W
  PCB 1W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۸۰۰ تومان
  PCB 8158A 12W
  PCB 8158A 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۵۰۰ تومان
  PCB 8356 12W
  PCB 8356 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۰۰۰ تومان
  PCB 8707 12W
  PCB 8707 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۸,۵۰۰ تومان
  PCB 8668 12W
  PCB 8668 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۸,۵۰۰ تومان
  PCB 8003A 7W
  PCB 8003A 7W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶,۰۰۰ تومان
  PCB 8003C 5W
  PCB 8003C 5W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶,۲۵۰ تومان
  PCB 8070 3W
  PCB 8070 3W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶,۲۵۰ تومان
  PCB 8110 3W
  PCB 8110 3W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵,۰۰۰ تومان
  PCB 1W RGB
  PCB 1W RGB pcb ال ای دی
  pcb ال ای دی
  ۱,۵۵۰ تومان
  PCB 2526 6W RGB
  PCB 2526 6W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  PCB 8432 6W
  PCB 8432 6W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  PCB 5030 12W RGB
  PCB 5030 12W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  PCB SK 1518 12W
  PCB SK 1518 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  PCB 0325 12W
  PCB 0325 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  PCB 8015 12W 3/3CM
  PCB 8015 12W 3/3CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  PCB 9697 12W 1CM
  PCB 9697 12W 1CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  PCB 3538 12W 1/5CM
  PCB 3538 12W 1/5CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  PCB 9402 9W RGB 50CM
  PCB 9402 9W RGB 50CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  PCB FH-C1011 100MM 12W
  PCB FH-C1011 100MM 12W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  PCB 100MM 9W
  PCB 100MM 9W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  PCB FH-2031 90MM 9W
  PCB FH-2031 90MM 9W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  PCB FH-C1479 75MM 7W
  PCB FH-C1479 75MM 7W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  PCB FH-2942 62MM 5W
  PCB FH-2942 62MM 5W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  PCB 2658 3W RGB
  PCB 2658 3W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۷,۵۰۰ تومان
  PCB DJ-LV10035A 89MM 9W
  PCB DJ-LV10035A 89MM 9W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  PCB 8213 9W
  PCB 8213 9W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  PCB 0398 9W
  PCB 0398 9W ال ای دی پی سی بی
  ال ای دی پی سی بی
  PCB 8045 6W
  PCB 8045 6W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  PCB 8932 9W
  PCB 8932 9W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  PCB 5029 9W RGB
  PCB 5029 9W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  PCB 8004C 3W
  PCB 8004C 3W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  PCB 8888 3W
  PCB 8888 3W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  PCB 9143 4W
  PCB 9143 4W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی

   Printed circuit board)) یک برد مدار چاپی است است که که تمامی قطعات الکتریکی و الکترونیکی را از طریق یک برد مشترک به هم وصل میکند.
   سیگنال‌ها و برق بین قطعات مختلف از طریق پی سی بی جریان میگیرد.
   و همچنین پی سی بی ها دارای خطوط هایی هستند که نقطه‌های مختلف را در برد به یکدیگر وصل میکند.

   PCB ۱ تا ۱۲وات

   PCB ۱تا ۱۲وات صورت گرد هستند که در توان های ۱وات ،۳ وات، ۷وات ، ۹وات ، ۱۲وات هستند.
   پی سی بی ال ای دی را در وال واشرها و در پروژکتورها برای تولید چراغ های نوری تولید شده و در سایز‌های مختلف طراحی و عرضه میگردد.
   پی سی بی ۱ تا ۱۲ وات ال ای دی ها شامل قسمت‌های مختلف هستند مانند :fr4 ٫ مس ٫ لایه soldermark و لایه silkscreen میباشد که در ادامه به این لایه‌ها خواهیم پرداخت.
   برد مدارچاپی پی سی بی ۱تا ۱۲وات مجموعه ای از مدارهای الکتریکی بر روی فیبر مدارچاپی است.
   و معمولا به صورت تک لایه و یا چند لایه طراحی می شود، تعداد لایه ها با توجه به سطوح پاور و پیچیدگی برد انتخاب می‌گردد.
   ساخت این محصولات براساس استانداردهای جهانی است ، اساس استانداردهای برد مدار چاپی Ul و IPC است و برای طراحی آن از نرم‌افزارهای Protel و Altium Designer استفاده می‌شود.

   PCB 1-12w

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده