پی سی بی ال ای دی 1 وات آرجی بی 6 پایه
  پی سی بی ال ای دی 1 وات آرجی بی 6 پایه
  pcb ال ای دی
  pcb ال ای دی
  ۲,۷۹۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱,۲۶۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 6 پایه 13972
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 6 پایه 13972
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8669
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8669
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 325
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 325
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 3538
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 3538
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۷,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8015
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8015
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8158A
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8158A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۷,۱۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8668
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8668
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8971
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8971
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 9697
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 9697
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۹,۷۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات آرجی بی 6 پایه 2658
  پی سی بی ال ای دی 3 وات آرجی بی 6 پایه 2658
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8070
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8070
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۱,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8110
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8110
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8888
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8888
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳,۶۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 4 وات آر جی بی 8 پایه
  پی سی بی ال ای دی 4 وات آر جی بی 8 پایه
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۷,۲۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 2942
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 2942
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 8003C
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 8003C
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۱,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 2526
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 2526
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 6 پایه 13971
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 6 پایه 13971
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 9951
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 9951
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 00715
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 00715
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۴,۲۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 8432
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 8432
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8003A
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8003A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8096
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8096
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ C1479
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ C1479
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات آر جی بی 9402
  پی سی بی ال ای دی 9 وات آر جی بی 9402
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 10035
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 10035
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 1987
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 1987
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۵,۲۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 2031
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 2031
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 8006B
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 8006B
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ دور لوله ای 13516
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ دور لوله ای 13516
  105001122
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۲
  ۴۳,۲۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات دور لوله ای 13516
  پی سی بی ال ای دی 9 وات دور لوله ای 13516
  105001117
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۷
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8203
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8203
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ناموجود
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آرجی بی 5030
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آرجی بی 5030
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ناموجود

   پی سی بی ال ای دی 1 تا 12 وات

   پی سی بی ال ای دی 1 تا 12 وات چیست؟

   پی-سی بی (PCB) ال ای دی 1-12 وات به معنای یک ال ای دی با توان میانگین بین 1 تا 12 وات است. این ال ای دی‌ها عموماً بر روی یک برد الکترونیکی PCB قرار دارند که جهت اتصال به سیستم تغذیه و کنترل ال ای دی‌ها طراحی شده‌اند. از آنجایی که ال ای دی‌ها برای روشنایی و نمایش‌های مختلف استفاده می‌شوند، توان مصرفی آن‌ها نیز ممکن است متفاوت باشد که این باعث شده تا انواع مختلفی از ال ای دی‌ها وجود داشته باشد.
   ال ای دی‌های با توان 1-12 وات معمولاً برای کاربردهای متنوعی از جمله روشنایی داخلی و خارجی، نمایشگرها، چراغ‌های خودرو، لوازم روشنایی منزل، چراغ‌های فضای باز و محصولات الکترونیکی کوچک استفاده می‌شوند.
   پی سی بی ال ای دی 1 تا 12 وات به صورت گرد هستند که در توان های ۱وات ،۳ وات، ۷وات ، ۹وات ، ۱۲وات می‌باشند. پی سی بی ال ای دی را در وال واشرها و در پروژکتورها برای تولید چراغ های نوری تولید شده و در سایز‌های مختلف طراحی و عرضه میگردد. پی سی بی ۱ تا ۱۲ وات ال ای دی ها شامل قسمت‌های مختلف هستند مانند :fr4 ٫ مس ٫ لایه soldermark و لایه silkscreen می‌باشد که در ادامه به این لایه‌ها خواهیم پرداخت. برد مدارچاپی پی سی بی ۱تا ۱۲وات مجموعه ای از مدارهای الکتریکی بر روی فیبر مدارچاپی است و معمولا به صورت تک لایه و یا چند لایه طراحی می شود، تعداد لایه ها با توجه به سطوح پاور و پیچیدگی برد انتخاب می‌گردد.
   ساخت این محصولات براساس استانداردهای جهانی است ، اساس استانداردهای برد مدار چاپی Ul و IPC است و برای طراحی آن از نرم‌افزارهای Protel و Altium Designer استفاده می‌شود.

   خرید و قیمت پی سی بی ال ای دی 1 تا 12 وات در فروشگاه باران الکترونیک

   در انتخاب ال ای دی مناسب با توجه به توان آن و نیازهای خاص کاربری، مصرف انرژی، و نیازهای نورپردازی محیط مورد نظر نیاز است. همچنین هر ال ای دی نیازمند یک درایور مناسب برای تأمین تغذیه و کنترل بهینه می‌باشد که شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.
   پی سی بی ال ای دی 12-1وات
   توان
   قطر
   نوع رنگ
   خیر
   بله