پیکسل انگشتی سبز LED KOLAHE ۹MM PERFORAED GREEN

 • قیمت خرید ۲,۰۰۰ تومان
  بسته 50 عددی

محصولات مرتبط

آداپتور سوئیجینگ 12 ولت 2 آمپر

آداپتور سوئیجینگ 12 ولت 2 آمپر

۸۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر

۲۸۸,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر

۲۹۶,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 16.6 آمپر بارانی

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 16.6 آمپر بارانی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر

۱۱۳,۶۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر

۵۲۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر

۴۶۴,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر

۵۷۶,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر

۵۶۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی B

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی B

۲۸۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 40 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 40 آمپر

۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 50 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 50 آمپر

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 8.3 آمپر بارانی

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 8.3 آمپر بارانی

۲۴۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 36 ولت 5 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 36 ولت 5 آمپر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 40 آمپر

آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 40 آمپر

۵۲۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ فلزی 24 ولت 10 آمپر

آداپتور سوئیچینگ فلزی 24 ولت 10 آمپر

۵۶۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ فلزی 24 ولت 2 آمپر

آداپتور سوئیچینگ فلزی 24 ولت 2 آمپر

۲۴۰,۰۰۰ تومان
 • ولتاژ 12 ولت
  جریان مصرفی
  شدت نور
  طیف نوری
  درجه حرارت رنگ
  فاصله سیم 13 سانتیمتر
  قطر ال ای دی 9 میل
خیر
بله