ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 50CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۵۰CM ۲۲۰V
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 1M 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۱M ۲۲۰V
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان ۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۴۹,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 30CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۳۰CM ۲۲۰V
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  ۱۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۰,۲۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  LED SMD 100W RED BULE 600 220V
  LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه
  LED SMD 50W RED BULE 6000 220V
  LED SMD ۵۰W RED BULE ۶۰۰۰ ۲۲۰V
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050 مخصوص آکواریوم
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050 مخصوص آکواریوم
  LED STRIP 5050 RED+BLUE
  LED STRIP ۵۰۵۰ RED+BLUE
  ۴۱۶,۰۰۰ تومان ۶۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۵۳,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM LENS 9-12V
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM LENS ۹-۱۲V
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان ۳۳,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۰,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM 4054 220V
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۳۳MIL
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی 100 وات
  ال ای دی ۱۰۰ وات
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۸,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۶۴,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵۴,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 4054 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM F5454 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۷,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۱۶,۰۰۰ تومان ۶۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۵۳,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۹۶,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۱,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 4054 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM F5454 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۸۸,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۷۴,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه
  LED MIX COLOR 30W
  LED MIX COLOR ۳۰W
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 5852 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۵۸۵۲ ۲۲۰V
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۵۷,۶۰۰ تومان ۸,۶۴۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۸,۹۶۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان ۲۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۲۲,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان ۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۷۶,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM F5454 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۱۵,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور 50 وات سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۸۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۶۳,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۶۳,۲۰۰ تومان

   فروش ویژه ال ای دی رشد گیاه و آکواریوم

   ال ای دی رشد گیاه

   رشد گیاهان خانگی به یک هنر تبدیل شود! با ال ای دی رشد گیاه، گیاهان خانگی شما به زیبایی بیشتری خواهند رسید. این نوع نور، فوتوسنتز گیاهان را به حداکثر می‌رساند و رشد سریع‌تر و سالم‌تری را فراهم می‌کند. همچنین، با مصرف انرژی کم، محیطی متعادل برای گیاهان ایجاد کنید.

   ال ای دی آکواریوم

   ال ای دی آکواریوم به شما این امکان را می‌دهد تا به جذابیت و رنگارنگی هر گونه محیط زیرآبی جدیدی بپردازید. با نور مناسب این ال ای دی‌ها، جلوه محیط زنده آبی خود را افزایش دهید و زیبایی مخفی زیر آب را بیرون کشید.

   نگاهی کلی به ال ای دی های رشد گیاه و آکواریوم

   هر دو مدل ال ای دی رشد گیاه و ال ای دی آکواریوم برای علاقمندان به باغبانی گیاهان خانگی و دوستداران محیط‌های زیرآبی (آکواریوم) مناسب هستند. با کمک این تکنولوژی نوری پیشرفته، می‌توانید از زیبایی و رشد بهتری برخوردار شوید. برای محصولات ال ای دی رشد گیاه و آکواریوم و به مناسبت سال جدید میلادی ، فروشگاه باران الکترونیک تخفیفات ویژه ای قرار داده که برای شما این فرصت را فراهم می کند تا به قیمتی عالی از این فواید فوق العاده بهره ببرید. منتظر نوپایی و رونق بیشتر گیاهانتان یا زیباتر شدن آکواریومتان با نور ویژه ال ای دی باشید.
   فروشگاه باران الکترونیک همواره در خدمت شما است تا بهترین تجربه را برای شما فراهم سازد.

   پیشنهاد ویژه
   خیر
   بله