ال ای دی پاور 1 وات 45 میل آفتابی
  ال ای دی پاور 1 وات 45 میل آفتابی
  LED 1W WW 140-150LM BRIDGELUX XY 45MIL
  LED ۱W WW ۱۴۰-۱۵۰LM BRIDGELUX XY ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  ال ای دی پاور 3-1 وات 390-395 نانومتر یووی
  ال ای دی پاور 3-1 وات 390-395 نانومتر یووی
  LED 1-3W 390-395NM BE SO 45MIL
  LED ۱-۳W ۳۹۰-۳۹۵NM BE SO ۴۵MIL
  ۱۶,۶۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 45 میل سفید BE
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 45 میل سفید BE
  LED 1W 8000-1000KL BE 45MIL
  LED ۱W ۸۰۰۰-۱۰۰۰KL BE ۴۵MIL
  ۷,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  LED 1W 8000-10000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۸۰۰۰-۱۰۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۵,۰۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-9000 کلوین 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-9000 کلوین 33 میل سفید MG
  LED 1W 9000-10000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۹۰۰۰-۱۰۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۴,۷۱۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل آفتابی XY
  LED 1W WW XY 110-120LM 33MIL
  LED ۱W WW XY ۱۱۰-۱۲۰LM ۳۳MIL
  ۵,۶۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل سفید XY
  LED 1W W XY 110-120LM 33MIL
  LED ۱W W XY ۱۱۰-۱۲۰LM ۳۳MIL
  ۲,۹۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 130-110 لومن 33 میل صورتی XP
  پاور ال ای دی 1 وات 130-110 لومن 33 میل صورتی XP
  ال ای دی پاور
  ال ای دی پاور
  ۶,۱۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل آفتابی XY
  LED 1W WW XY 120-130LM 33MIL
  LED ۱W WW XY ۱۲۰-۱۳۰LM ۳۳MIL
  ۳,۶۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل سفید XY
  LED 1W W XY 120-130LM 33MIL
  LED ۱W W XY ۱۲۰-۱۳۰LM ۳۳MIL
  ۳,۶۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل آفتابی BE
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل آفتابی BE
  LED 1W WW BE 130-140LM 35MIL
  LED ۱W WW BE ۱۳۰-۱۴۰LM ۳۵MIL
  ۲,۸۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل سفید BE
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل سفید BE
  LED 1W W BE 130-140LM 35MIL
  LED ۱W W BE ۱۳۰-۱۴۰LM ۳۵MIL
  ۲,۶۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل سفید XY
  LED 1W W 130-140LM XY 35ML
  LED ۱W W ۱۳۰-۱۴۰LM XY ۳۵ML
  ۴,۳۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 45 میل سبز XY
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 45 میل سبز XY
  LED 1W GREEN XY 130-140LM 45MIL
  LED ۱W GREEN XY ۱۳۰-۱۴۰LM ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 نانومتر 35 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 نانومتر 35 میل آفتابی XY
  LED 1W WW 130-140NM XY 35MIL
  LED ۱W WW ۱۳۰-۱۴۰NM XY ۳۵MIL
  ۴,۳۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 33 میل سفید MG
  LED 1W 10000-15000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۵,۴۳۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 10000-15000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۶,۸۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل آفتابی XY
  ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۹,۴۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل سفید XY
  LED 1W W XY 150-160LM 45MIL
  LED ۱W W XY ۱۵۰-۱۶۰LM ۴۵MIL
  ۹,۴۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 1900-1800 کلوین 33 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 1900-1800 کلوین 33 میل آفتابی MG
  LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL
  LED ۱W WW ۱۸۰۰-۱۹۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۴,۳۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولت 45 میل زرد XY
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولت 45 میل زرد XY
  LED 1W YELLOW 2/2V XY 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۲/۲V XY ۴۵MIL
  ۱۳,۰۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولتاژ 45 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولتاژ 45 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 2/2V MG 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۲/۲V MG ۴۵MIL
  ۹,۱۳۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2300-2200 کلوین 45 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 2300-2200 کلوین 45 میل آفتابی MG
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL
  LED ۱W WW ۲۲۰۰-۲۳۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۷,۹۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  LED 1W 15000-25000KL 33MIL MG
  LED ۱W ۱۵۰۰۰-۲۵۰۰۰KL ۳۳MIL MG
  ۵,۰۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 15000-25000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۱۵۰۰۰-۲۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۵,۸۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-20000کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-20000کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 20000-25000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۲۰۰۰۰-۲۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۷,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 33 میل آفتابی BE
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 33 میل آفتابی BE
  LED 1W WW 2700-2900KL 33MIL
  LED ۱W WW ۲۷۰۰-۲۹۰۰KL ۳۳MIL
  ۳,۹۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 45 میل آفتابی BE
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 45 میل آفتابی BE
  ال ای دی پاور
  ال ای دی پاور
  ۷,۲۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 3.3 ولت 33 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 3.3 ولت 33 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 3/3V MG 33MIL
  LED ۱W YELLOW ۳/۳V MG ۳۳MIL
  ۴,۷۱۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 3.4-3.2 ولت 45 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 3.4-3.2 ولت 45 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۳/۲-۳/۴V MG ۴۵MIL
  ۷,۹۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 30-25 لومن 45 میل آبی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 30-25 لومن 45 میل آبی XY
  LED 1W BLUE XY 25-30LM 45MIL
  LED ۱W BLUE XY ۲۵-۳۰LM ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  LED 1W BLUE MG 33MIL
  LED ۱W BLUE MG ۳۳MIL
  ۳,۹۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آفتابی MG
  LED 1W WW MG 33MIL
  LED ۱W WW MG ۳۳MIL
  ۲,۵۳۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل سفید MG
  LED 1W W MG 33MIL
  LED ۱W W MG ۳۳MIL
  ۲,۶۴۶ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل صورتی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل صورتی MG
  LED 1W PINK MG 33MIL
  LED ۱W PINK MG ۳۳MIL
  ۴,۵۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  LED 1W RED MG 33MIL
  LED ۱W RED MG ۳۳MIL
  ۴,۷۸۰ تومان

   ال ای دی پاور LED POWER


   LED POWERچیست و چه کاربردی دارد؟
   در حال حاضر در صنعت نور و روشنایی ال ای دی ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در همین راستا انواع مختلفی از آنها تولید و عرضه می شود.در این مقاله درباره ال ای دی پاور اطلاعاتی جمع کرده ایم تا در خرید این محصول برای شما عزیزان کمک کننده باشیم.

   ال ای دی پاور

   ال ای دی پاور ها از اولین روشنایی های محیطی به صورت ال ای دی هستند که بیشتر از سایر نوع ها شناخته شده اند و بیشتر در قالب های ۱ و ۳ وات مطرح شدند و اکثرا به این صورت این ال ای دی ها را می شناسند یا به صورت کلی به نوعی از ال ای دی ها که توانی بیشتر و بالاتر از نیم وات داشته باشند گفته می شود.
   یا به بیانی دیگر میتوان گفت که همان دیود های نوری هستند که دارای توان بالاتری از نوع دیگر ال ای دی های کلاهی می باشند و همین امر میتواند به کسانی که نیاز به ال ای دی با توان بالا دارند کمک کند و همچنین انتخاب مناسب تری باشد و باید در نظر داشت که ال ای دی های پاور معمولا با توان بالاتر از ۱ وات تولید می شوند.

   • از مزایای مهم این ال ای دی ها میتوان به:
   1. حرارت کمتر نسبت به سایر نوع های وسایل روشنایی
   2. نداشتن اشعه مادون قرمز و اشعه ماوراء بنفش
   3. قابل کنترل بودن میزان نور
   4. مصرف کم انرژی
   5. ابعاد کوچک و مناسب
   6. عمر طولانی و مفید
   7. قابلیت تولید رنگ به تعداد بسیار زیاد
   8. درخشندگی بسیار زیاد نسبت به لامپ های معمولی
   9. صرفه جویی در انرژی نسبت به لامپ های معمولی
   10. داشتن سطح ایمنی و مقاومت بالا نسبت به ضربه و قطع و وصل شدن
   11. عدم لرزش نور
   اشاره داشت.از دیگر مزایای این ال ای دی ها نیز این می باشد که میتوان برای روشن کردن سطح بیشتری از تعداد زیادی از آنها استفاده کرد و کنار هم قرارشان داد تا روشنایی مناسب و بسیاری را بدست آورد.
   البته از کار های دیگری که میتوان انجام داد، تنظیم ال ای دی ها با رنگ های مختلف برای تشکیل نورهایی با تنوع رنگی بسیار زیاد و حتی داشتن مجموع رنگ هایی مانند رنگین کمان که برای مهمانی ها و همچنین طراحی داخلی ساختمان ها بسیار جذاب و کار آمد خواهد بود.
   البته باید دانست که کنار هم قرار دادن ال ای دی ها با رنگ های مختلف، نیاز به اطلاعات کافی و مناسب درباره آنها دارد زیرا که بر روی ولتاژ ال ای دی ها علاوه بر توان،رنگ ها نیز تاثیر دارند زیر هر رنگ نیازمند ولتاژ متفاوتی است.مثلا ال ای دی سفید ۴ ولت و ال ای دی قرمز ۱.۷ ولت نیاز دارد.
   برای تنظیم ولتاژ ها و کنار هم قرار دادنشان میتوان از متخصصین کمک گرفت و همینطور از جدول زیر:
   برای منبع تغذیه ال ای دی ها حتما باید منبع تغذیه ای با جریان مناسب با ولتاژ آنها در نظر گرفته شود تا آسیبی به ال ای دی ها وارد نشود.چک کردن مناسب بودن منبع تغذیه با میزان ولتاژ ال ای دی ها از مهم ترین نکته ها می باشد زیرا که در میزان حرارت تولید شده توسط ال ای دی ها نیز بسیار تاثیر می گذارد.
   از معایب ال ای دی پاور میزان حرارت بالای آنها می باشد که باید به صورت مناسبی دفع شود به خصوص اگر تعداد زیادی از آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم حتما باید از راهکار هایی برای دفع مناسب حرارت تولید شده استفاده کنیم.
   ال ای دی پاور به منبع انرژی با جریان ثابت نیاز دارند که برای رفع این موضوع باید از درایور ال ای دی استفاده کنیم و همینطور حتما دقت شود که درایور مورد استفاده قرار گرفته شده دارای جریان ثابتی باشد تا آسیبی به ال ای دی ها وارد نشود.
   گاها ممکن است شخصی تصمیم بگیرد که برای تامین انرژی مورد نظر ال ای دی ها از برق ثابت شهری استفاده کند، زیرا که از لحاظ هزینه ممکن است مناسب تر باشد اما این امر دارای معایبی همچون:
   1. امکان سوختن مدار به وسیله برق به دلیل نوسانات برقی
   2. مناسب و به صرفه نبودن از جهت اتلاف انرژی
   3. میزان نور دهی کمتر و نامناسب
   4. ایجاد نور با توان کمتر از توان اصلی نوردهی ال ای دی ها
   5. امکان برق گرفتگی
   به طور کلی استفاده از ال ای دی پاور در تولید نور و انرژی بسیار بهینه و به صرفه می باشد زیرا که مقدار زیادی روشنایی و طیف عظیمی از رنگ ها را با کمترین مصرف ایجاد می کنند و همچنین کاربرد های بسیاری دارند از جمله: روشنایی منزل و محیط کار، پروژکتور ها، انواع چراغ ها و...

    

   پاور ال ای دی LED POWER
   بر اساس سازنده
   • BE
   • MG
   • SONY
   • XY
   بر اساس رنگ
   توان
   قطر چیپ
   جریان مصرفی
   ولتاژ
   شارنوری
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   خیر
   بله