پاور ال ای دی 12 ولت
پاور ال ای دی 12 ولت
+ -6 دسته‌بندی دیگر
  ال ای دی پاور 1 وات 45 میل آفتابی
  ال ای دی پاور 1 وات 45 میل آفتابی
  LED 1W WW 140-150LM BRIDGELUX XY 45MIL
  LED ۱W WW ۱۴۰-۱۵۰LM BRIDGELUX XY ۴۵MIL
  ۱۰,۴۴۰ تومان
  ال ای دی پاور 3-1 وات 390-395 نانومتر یووی
  ال ای دی پاور 3-1 وات 390-395 نانومتر یووی
  LED 1-3W 390-395NM BE SO 45MIL
  LED ۱-۳W ۳۹۰-۳۹۵NM BE SO ۴۵MIL
  ۲۰,۰۱۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 45 میل سفید BE
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 45 میل سفید BE
  LED 1W 8000-1000KL BE 45MIL
  LED ۱W ۸۰۰۰-۱۰۰۰KL BE ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  LED 1W 8000-10000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۸۰۰۰-۱۰۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۶,۰۹۰ تومان ۹۱۴ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵,۱۷۷ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-9000 کلوین 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 10000-9000 کلوین 33 میل سفید MG
  LED 1W 9000-10000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۹۰۰۰-۱۰۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۵,۶۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل آفتابی XY
  LED 1W WW XY 110-120LM 33MIL
  LED ۱W WW XY ۱۱۰-۱۲۰LM ۳۳MIL
  ۶,۷۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل سفید XY
  LED 1W W XY 110-120LM 33MIL
  LED ۱W W XY ۱۱۰-۱۲۰LM ۳۳MIL
  ۳,۵۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 130-110 لومن 33 میل صورتی XP
  پاور ال ای دی 1 وات 130-110 لومن 33 میل صورتی XP
  ال ای دی پاور
  ال ای دی پاور
  ۷,۳۹۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل آفتابی XY
  LED 1W WW XY 120-130LM 33MIL
  LED ۱W WW XY ۱۲۰-۱۳۰LM ۳۳MIL
  ۴,۳۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل آفتابی BE
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل آفتابی BE
  LED 1W WW BE 130-140LM 35MIL
  LED ۱W WW BE ۱۳۰-۱۴۰LM ۳۵MIL
  ۳,۳۹۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 35 میل سفید XY
  LED 1W W 130-140LM XY 35ML
  LED ۱W W ۱۳۰-۱۴۰LM XY ۳۵ML
  ۵,۲۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 45 میل سبز XY
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 لومن 45 میل سبز XY
  LED 1W GREEN XY 130-140LM 45MIL
  LED ۱W GREEN XY ۱۳۰-۱۴۰LM ۴۵MIL
  ۱۰,۴۴۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 نانومتر 35 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 140-130 نانومتر 35 میل آفتابی XY
  LED 1W WW 130-140NM XY 35MIL
  LED ۱W WW ۱۳۰-۱۴۰NM XY ۳۵MIL
  ۵,۲۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 33 میل سفید MG
  LED 1W 10000-15000KL MG 33MIL
  LED ۱W ۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۶,۵۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 15000-10000 کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 10000-15000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۸,۲۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل آفتابی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل آفتابی XY
  ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۱۱,۳۱۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل سفید XY
  پاور ال ای دی 1 وات 160-150 لومن 45 میل سفید XY
  LED 1W W XY 150-160LM 45MIL
  LED ۱W W XY ۱۵۰-۱۶۰LM ۴۵MIL
  ۱۱,۳۱۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 1900-1800 کلوین 33 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 1900-1800 کلوین 33 میل آفتابی MG
  LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL
  LED ۱W WW ۱۸۰۰-۱۹۰۰KL MG ۳۳MIL
  ۵,۲۲۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولت 45 میل زرد XY
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولت 45 میل زرد XY
  LED 1W YELLOW 2/2V XY 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۲/۲V XY ۴۵MIL
  ۱۵,۶۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولتاژ 45 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 2.2 ولتاژ 45 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 2/2V MG 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۲/۲V MG ۴۵MIL
  ۱۰,۹۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2300-2200 کلوین 45 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 2300-2200 کلوین 45 میل آفتابی MG
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL
  LED ۱W WW ۲۲۰۰-۲۳۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۹,۵۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم
  LED 1W 15000-25000KL 33MIL MG
  LED ۱W ۱۵۰۰۰-۲۵۰۰۰KL ۳۳MIL MG
  ۶,۰۹۰ تومان ۹۱۴ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۵,۱۷۷ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 15000-25000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۱۵۰۰۰-۲۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۶,۹۶۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-20000کلوین 45 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 25000-20000کلوین 45 میل سفید MG
  LED 1W 20000-25000KL MG 45MIL
  LED ۱W ۲۰۰۰۰-۲۵۰۰۰KL MG ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 33 میل آفتابی BE
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 33 میل آفتابی BE
  LED 1W WW 2700-2900KL 33MIL
  LED ۱W WW ۲۷۰۰-۲۹۰۰KL ۳۳MIL
  ۴,۷۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 45 میل آفتابی BE
  پاور ال ای دی 1 وات 2900-2700 کلوین 45 میل آفتابی BE
  ال ای دی پاور
  ال ای دی پاور
  ۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 3.3 ولت 33 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 3.3 ولت 33 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 3/3V MG 33MIL
  LED ۱W YELLOW ۳/۳V MG ۳۳MIL
  ۵,۶۵۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 3.4-3.2 ولت 45 میل زرد MG
  پاور ال ای دی 1 وات 3.4-3.2 ولت 45 میل زرد MG
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL
  LED ۱W YELLOW ۳/۲-۳/۴V MG ۴۵MIL
  ۹,۵۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 30-25 لومن 45 میل آبی XY
  پاور ال ای دی 1 وات 30-25 لومن 45 میل آبی XY
  LED 1W BLUE XY 25-30LM 45MIL
  LED ۱W BLUE XY ۲۵-۳۰LM ۴۵MIL
  ۱۰,۴۴۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG
  LED 1W BLUE MG 33MIL
  LED ۱W BLUE MG ۳۳MIL
  ۴,۷۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آفتابی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آفتابی MG
  LED 1W WW MG 33MIL
  LED ۱W WW MG ۳۳MIL
  ۳,۰۴۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل سفید MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل سفید MG
  LED 1W W MG 33MIL
  LED ۱W W MG ۳۳MIL
  ۳,۱۷۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل صورتی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل صورتی MG
  LED 1W PINK MG 33MIL
  LED ۱W PINK MG ۳۳MIL
  ۵,۴۸۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG
  LED 1W RED MG 33MIL
  LED ۱W RED MG ۳۳MIL
  ۵,۷۴۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 35000-30000 کلوین 45 میل سفید BE
  پاور ال ای دی 1 وات 35000-30000 کلوین 45 میل سفید BE
  LED 1W 30000-35000KL BE 45MIL
  LED ۱W ۳۰۰۰۰-۳۵۰۰۰KL BE ۴۵MIL
  ۸,۷۰۰ تومان
  پاور ال ای دی 1 وات 390-395 نانومتر 45 میل مدل یووی MG
  پاور ال ای دی 1 وات 390-395 نانومتر 45 میل مدل یووی MG
  LED 1W UV 390-395NM MG 45MIL
  LED ۱W UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۴۵MIL
  ۱۴,۷۹۰ تومان

   پاور ال ای دی  LED POWER

   پاور ال ای دی چیست؟

   در حال حاضر در صنعت نور و روشنایی ال ای دی ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در همین راستا انواع مختلفی از آنها تولید و عرضه می شود. ال ای دی پاور ها از اولین روشنایی های محیطی به صورت ال ای دی هستند که بیشتر از سایر نوع های دیگر شناخته شده اند.

   تاریخچه ال ای دی پاور

   ال ای دی پاور یک شرکت تولید کننده ال ای دی و محصولات نورپردازی است که در سال ۱۹۸۶ تأسیس شد. این شرکت از آن زمان به بعد به یکی از پیشگامان در زمینه فناوری نورپردازی ال ای دی تبدیل شده است و محصولات خود را در سراسر جهان عرضه می‌کند. ال ای دی پاور به طور مداوم در تحقیق و توسعه فناوری ال ای دی و بهبود کارایی و کاربرد محصولات خود سرمایه گذاری می‌کند. این شرکت به عنوان یکی از پیشگامان در تولید ال ای دی های با کیفیت بالا و مصرف انرژی کم شناخته می‌شود. 

   چند نوع ال ای دی پاور وجود دارد؟

   از جمله محصولات ال ای دی پاور می‌توان به لامپ‌های ال ای دی، نورپردازی خارجی، صفحات نمایش ال ای دی و سایر محصولات نورپردازی اشاره کرد. این شرکت همچنین در زمینه روشنایی هوشمند و کنترل نورپردازی فعالیت دارد و به تولید محصولات نورپردازی هوشمند و اتصال به شبکه های هوشمند متصل می‌شود. 
   ال ای دی پاور محصولات متنوعی تولید می‌کند که شامل موارد زیر می‌شود:

   1. لامپ‌های ال ای دی: این شرکت انواع مختلفی از لامپ‌های ال ای دی را تولید می‌کند، از جمله لامپ‌های رشته‌ای، لامپ‌های کم مصرف و لامپ‌های دیواری.
   2. نورپردازی خارجی: ال ای دی پاور محصولات نورپردازی خارجی را برای استفاده در فضاهای خارجی و فضاهای باز تولید می‌کند، از جمله فانوس‌ها، روشنایی‌های فضای باز و نورپردازی‌های معماری.
   3. صفحات نمایش ال ای دی: این شرکت صفحات نمایش ال ای دی برای استفاده در تابلوهای تبلیغاتی، نمایشگرهای دیجیتال و سایر فضاها تولید می‌کند.
   4. محصولات نورپردازی هوشمند: ال ای دی پاور به تولید محصولات نورپردازی هوشمند مانند لامپ‌ها و روشنایی‌ها که قابل کنترل و پایدار باشند، متمرکز است.

   مزایای ال ای دی پاور

   1. صرفه جویی در مصرف انرژی: ال ای دی پاورها نسبت به سایر انواع پاورها، مصرف انرژی کمتری دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه های انرژی می شود.
   2. عمر طولانی: ال ای دی پاورها دارای عمر طولانی تری نسبت به سایر انواع پاورها هستند، بنابراین نیاز به تعویض آنها کمتر است.
   3. حفظ محیط زیست: با کاهش مصرف انرژی، ال ای دی پاورها کمک می کنند تا محیط زیست حفظ شود و انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یابد.
   4. کمترین تولید حرارت: ال ای دی پاورها در طول عملکرد خود کمترین مقدار حرارت را تولید می کنند که منجر به کاهش بار حرارتی در محیط محاسباتی می شود.
   5. روشنایی بهتر: ال ای دی پاورها دارای روشنایی بهتر و پرتو قوی تری هستند که بیشترین نور را فراهم می کنند.
   6. امکانات هوشمند: بسیاری از ال ای دی پاورها دارای امکانات هوشمند هستند که قابلیت های مختلفی را فراهم می کنند مانند تنظیمات روشنایی و کنترل از راه دور.

   معایب ال ای دی پاور

   از معایب ال ای دی پاور میزان حرارت بالای آنها می باشد که باید به صورت مناسبی دفع شود به خصوص اگر تعداد زیادی از آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم حتما باید از راهکار هایی برای دفع مناسب حرارت تولید شده استفاده کنیم.
   ال ای دی پاور یک منبع انرژی با جریان ثابت نیاز دارند که برای رفع این موضوع باید از درایور ال ای دی استفاده کنیم و همینطور حتما دقت شود که درایور مورد استفاده قرار گرفته شده دارای جریان ثابتی باشد تا آسیبی به ال ای دی ها وارد نشود.
   گاها ممکن است شخصی تصمیم بگیرد که برای تامین انرژی مورد نظر ال ای دی ها از برق ثابت شهری استفاده کند، زیرا که از لحاظ هزینه ممکن است مناسب تر باشد اما این امر دارای معایبی همچون:

   1. امکان سوختن مدار به وسیله برق به دلیل نوسانات برقی
   2. مناسب و به صرفه نبودن از جهت اتلاف انرژی
   3. میزان نور دهی کمتر و نامناسب
   4. ایجاد نور با توان کمتر از توان اصلی نوردهی ال ای دی ها
   5. امکان برق گرفتگی
   به طور کلی استفاده از ال ای دی پاور در تولید نور و انرژی بسیار بهینه و به صرفه می باشد زیرا که مقدار زیادی روشنایی و طیف عظیمی از رنگ ها را با کمترین مصرف ایجاد می کنند و همچنین کاربرد های بسیاری دارند از جمله: روشنایی منزل و محیط کار، پروژکتور ها، انواع چراغ ها و...

   خرید و قیمت ال ای دی پاور

   ال ای دی پاور کاربرد زیادی در صنعت روشنایی دارد و محصول مرتبط درایورها می‌باشند. فروشگاه باران الکترونیک در فروش ال ای دی پاور با بالاترین کیفیت و با در نظر گرفتن نیاز کاربران تلاش دارد محصولی با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار دهد. همچنین شما می‌توانید با توجه به نیاز خود از قسمت فیلترهایی که در سمت چپ این صفحه هست محصول مورد نظر خود را راحت تر پیدا کنید و از خرید خود لذت ببرید.

   پاور ال ای دی LED POWER
   بر اساس سازنده
   • BE
   • MG
   • SONY
   • XY
   بر اساس رنگ
   توان
   قطر چیپ
   جریان مصرفی
   ولتاژ
   شارنوری
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   خیر
   بله