105 فریم مربع مقابل چهار
  105 فریم مربع مقابل چهار
  103003010
  ۱۰۳۰۰۳۰۱۰
  ۴۳,۵۰۰ تومان
  2 MUISIC IR CONTROLLERخروجی
  2 MUISIC IR CONTROLLERخروجی
  ریموت کنترل مادون قرمز
  ریموت کنترل مادون قرمز
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۴۷,۹۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۲۴۳,۶۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۱۳,۱۰۰ تومان
  5211 خمیر سیلیکون
  5211 خمیر سیلیکون
  108001009
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۹
  ۵۶,۵۵۰ تومان
  COB 12V 100x100رینگی
  COB 12V 100x100رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۳۰,۶۰۰ تومان ۳۳,۰۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۹۷,۵۴۰ تومان
  COB 12V 110x110رینگی
  COB 12V 110x110رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۲۶,۲۰۰ تومان ۲۲,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۰۳,۵۸۰ تومان
  COB 12V 120x120رینگی
  COB 12V 120x120رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۳۹,۲۵۰ تومان ۲۳,۹۲۵ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱۵,۳۲۵ تومان
  COB 12V 30x30رینگی آبی
  COB 12V 30x30رینگی آبی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۹۵,۷۰۰ تومان ۹,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۶,۱۳۰ تومان
  COB 12V 40x40رینگی
  COB 12V 40x40رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۱۳,۱۰۰ تومان ۱۱,۳۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۰۱,۷۹۰ تومان
  COB 12V 45x45رینگی
  COB 12V 45x45رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۲۱,۸۰۰ تومان ۱۲,۱۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۰۹,۶۲۰ تومان
  COB 12V 50x50رینگی
  COB 12V 50x50رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۳۹,۲۰۰ تومان ۱۳,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲۵,۲۸۰ تومان
  COB 12V 60x60رینگی
  COB 12V 60x60رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان ۱۵,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۰,۹۴۰ تومان
  COB 12V 65x65رینگی
  COB 12V 65x65رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۶۵,۳۰۰ تومان ۱۶,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۸,۷۷۰ تومان
  COB 20W 400-840NM 2525
  COB 20W 400-840NM 2525
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۱۲۱,۸۰۰ تومان ۱۲,۱۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۰۹,۶۲۰ تومان
  COB 30W 400-840NM 2525
  COB 30W 400-840NM 2525
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان ۱۵,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۰,۹۴۰ تومان
  COB 30W WW 8CM 220V
  COB 30W WW 8CM 220V
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۸۷,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۸,۳۰۰ تومان
  COB 50W 400-840NM 1919
  COB 50W 400-840NM 1919
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۲۰۰,۱۰۰ تومان ۲۰,۰۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸۰,۰۹۰ تومان
  COB 50W 400-840NM 2525
  COB 50W 400-840NM 2525
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۲۰۰,۱۰۰ تومان ۲۰,۰۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸۰,۰۹۰ تومان
  COB 50W 8060 400-840NM 220V
  COB 50W 8060 400-840NM 220V
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۳۱۳,۲۰۰ تومان ۳۱,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۸۱,۸۸۰ تومان
  COB 50W W 8CM 220V
  COB 50W W 8CM 220V
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۰۴,۴۰۰ تومان ۱۰,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۳,۹۶۰ تومان
  COB 50W WW 8CM 220V
  COB 50W WW 8CM 220V
  ال ای دی COB
  ال ای دی COB
  ۱۰۴,۴۰۰ تومان ۱۰,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۳,۹۶۰ تومان
  CONRROLLER 3-CHANNEL IR007
  CONRROLLER 3-CHANNEL IR007
  ریموت کنترل مادون قرمز
  ریموت کنترل مادون قرمز
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  CONTROLLER IR 12A 24KEY
  CONTROLLER IR 12A 24KEY
  107001085
  ۱۰۷۰۰۱۰۸۵
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  CONTROLLER RF 6KEY 220Vکنترل
  CONTROLLER RF 6KEY 220Vکنترل
  107001078
  ۱۰۷۰۰۱۰۷۸
  ۲۰۸,۸۰۰ تومان
  CONTROLLER RGB RF 10KEY 12A
  CONTROLLER RGB RF 10KEY 12A
  ریموت کنترل ار اف
  ریموت کنترل ار اف
  ۱۱۳,۱۰۰ تومان
  CONTROLLER RGB RF 17KEY 12A
  CONTROLLER RGB RF 17KEY 12A
  ریموت کنترل ار اف
  ریموت کنترل ار اف
  ۱۳۰,۵۰۰ تومان
  CONTROLLER RGB RF 19KEY 12A
  CONTROLLER RGB RF 19KEY 12A
  ریموت کنترل ار اف
  ریموت کنترل ار اف
  ۱۳۰,۵۰۰ تومان
  CONTROLLER WIFI 100Wبدون ریموت
  CONTROLLER WIFI 100Wبدون ریموت
  کنترلر وای فای
  کنترلر وای فای
  ۲۱۷,۵۰۰ تومان
  CONTROLLER WITH RF 11KEY 12A
  CONTROLLER WITH RF 11KEY 12A
  ریموت کنترل ار اف
  ریموت کنترل ار اف
  ۱۰۴,۴۰۰ تومان
  DIMEER 600W 220Vدیواری ولوم دار
  DIMEER 600W 220Vدیواری ولوم دار
  107001042
  ۱۰۷۰۰۱۰۴۲
  ۸۷۰,۰۰۰ تومان
  DIMMER 8Aتاچ
  DIMMER 8Aتاچ
  107001019
  ۱۰۷۰۰۱۰۱۹
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  DIMMER 8Aولوم دار
  DIMMER 8Aولوم دار
  107001020
  ۱۰۷۰۰۱۰۲۰
  ۱۳۰,۵۰۰ تومان
  DIMMER DC 12-24V 30A ولومی
  DIMMER DC 12-24V 30A ولومی
  107001070
  ۱۰۷۰۰۱۰۷۰
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 1*3W 220V NO IP
  DRIVER 1*3W 220V NO IP
  102001081
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۱
  ۴۳,۵۰۰ تومان

   متعلقات ال ای دی LED

   متعلقات ال ای دی LED
   بر اساس سازنده
   • BE
   • Dark Energy
   • MG
   • SONY
   • XY
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله