ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W 220V
  LED SMD ۲۰W ۲۲۰V
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W 220V
  LED SMD ۶۰W ۲۲۰V
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 50CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۵۰CM ۲۲۰V
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 1M 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۱M ۲۲۰V
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۶۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 30CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۳۰CM ۲۲۰V
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
  ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
  LED SMD 2*7W 6/5CM 4164
  LED SMD ۲*۷W ۶/۵CM ۴۱۶۴
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
  ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
  LED SMD 2*9W 6/5CM 3285
  LED SMD ۲*۹W ۶/۵CM ۳۲۸۵
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  LED SMD 3W WW 5730 32MM
  LED SMD ۳W WW ۵۷۳۰ ۳۲MM
  ۱۴,۸۵۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85
  LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM
  LED SMD ۱۰۰W W ۱۲V ۱۷۱/۵*۸۵MM
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
  انواع لامپ ال ای دی smd
  انواع لامپ ال ای دی smd
  ۲۸,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W WW 220V
  LED SMD ۲۰W WW ۲۲۰V
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات
  ال ای دی smd
  ال ای دی smd
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W WW 220V
  LED SMD ۳۰W WW ۲۲۰V
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W WW 220V
  LED SMD ۴۰W WW ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W WW 220V
  LED SMD ۵۰W WW ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W WW 220V
  LED SMD ۶۰W WW ۲۲۰V
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
  LED SMD 7W WW 5730 40MM
  LED SMD ۷W WW ۵۷۳۰ ۴۰MM
  ۲۷,۹۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
  ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
  LED SMD WW 21-23W
  LED SMD WW ۲۱-۲۳W
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W W 5730 50MM
  LED SMD ۵W W ۵۷۳۰ ۵۰MM
  ۲۸,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
  LED SMD 30W W 220V YW-131*78MM
  LED SMD ۳۰W W ۲۲۰V YW-۱۳۱*۷۸MM
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W W 220V
  LED SMD ۴۰W W ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
  LED SMD 50W W 100MM 220V
  LED SMD ۵۰W W ۱۰۰MM ۲۲۰V
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
  LED SMD 7W W 5730 50MM
  LED SMD ۷W W ۵۷۳۰ ۵۰MM
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
  LED SMD 7W W 5730 40MM
  LED SMD ۷W W ۵۷۳۰ ۴۰MM
  ۳۱,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  LED SMD 100W RED BULE 600 220V
  LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  101005101
  ۱۰۱۰۰۵۱۰۱
  بزودی
  ال ای دی اس ام دی 60 ولت 36 وات 3287
  ال ای دی اس ام دی 60 ولت 36 وات 3287
  LED SMD 2*18W 10CM 3287
  LED SMD ۲*۱۸W ۱۰CM ۳۲۸۷
  ناموجود
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W WW 5730 44MM
  LED SMD ۵W WW ۵۷۳۰ ۴۴MM
  ناموجود
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W WW 5730 35MM
  LED SMD ۵W WW ۵۷۳۰ ۳۵MM
  ناموجود

   ال ای دی DOB

   ⁠ال ای دی اس ام دی (SMD) چیست؟

   عبارت "ال ای دی اس ام‌‌دی" مخفف "LED SMD" است که به معنای "LED Surface Mounted Device" یا "دستگاه الکترونیکی سطحی LED" است. در واقع، LED SMD یک نوع فناوری ساخت LED است که در آن دیود‌های LED به صورت مستقیم بر روی سطح یک برد الکترونیکی قرار می‌گیرند. از مزایای استفاده از LED SMD می‌توان به اندازه کوچکتر، راندمان بالاتر، توزیع نور بهتر و قابلیت استفاده در بردهای الکترونیکی با چگالی بالا اشاره کرد.

   کاربرد ال ای دی اس ام دی smd

   ال ای دی SMD (Surface Mounted Device) یعنی دستگاه‌های نوری کوچک و قابل نصب روی سطوح صاف، مانند برد‌های مدار چاپ، تلویزیون ها، موبایل‌ها، پخش کننده ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی. واژه SMD به این دلیل استفاده می‌شود که این نوع از LED ها به راحتی روی سطوح صاف نصب می‌شوند. 
   استفاده از ال ای دی SMD چندین مزیت دارد. از جمله اینکه این نوع LED ها قدرت نوردهی بالا، مصرف انرژی کمتر، بازدهی بالاتر و عمر زیادی دارند. همچنین، به علت اینکه بسیار کوچک هستند، امکان ایجاد طرح‌های نورپردازی پیچیده تر و جذاب‌تر را فراهم می کنند.
   البته باید توجه داشت که برای استفاده از این نوع از LED ها باید از دستگاههای خاص نصب آن ها استفاده کرد چون در فرآیند نصب و نگهداری باید به نحوه نصب و محافظت از آن ها توجه شود.

   خرید و قیمت ال ای دی SMD در فروشگاه باران الکترونیک

   خوبه که به نکاتی که باید توقع داشته باشید هنگام خرید LEDهای SMD اشاره کنم.

   1. نوردهی (Luminosity): یکی از عوامل مهمی که باید در نظر داشته باشید نوردهی LED هاست. هر LED دارای نوردهی خاصی است که بر حسب لومن وات (Lumen per Watt) اندازه‌گیری می‌شود. هنگام خرید باید به این مورد توجه کنید تا LED هایی با نوردهی مطلوب و مصرف کمتر انرژی را انتخاب کنید.
   2. دمای رنگ (Color Temperature): دمای رنگ نیز در خرید LED ها مهم است. دمای رنگ به صورت کلی به دو نوع تقسیم می‌شود: گرم (Warm) و سرد (Cool). دمای رنگ گرم برای محیط‌های داخلی و ایجاد حس آرامش مناسب است، در حالی که دمای رنگ سرد برای فضاهای صنعتی و کاربردهایی نظیر بیرون از ساختمان مناسب است.
   3. زاویه پخش نور (Beam Angle): این نکته برای استفاده در فضاهای مختلف و برای انواع کاربردها مهم است. زاویه پخش نور به میزانی که نور از LED پخش می‌شود مربوط است. برای نمونه، در روشنایی عمومی وسایل نورپردازی، زاویه پخش نور گسترده تر می‌تواند مورد نیاز باشد.
   4. کیفیت و برند: توجه به برند و کیفیت LED ها نیز حیاتی است. برندهای معتبر معمولاً اطمینان از کیفیت و عملکرد بهتری را به شما می‌دهند. همچنین، توجه به شرایط گارانتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
   5. قیمت و مصرف انرژی: قیمت و مصرف انرژی به عنوان دو فاکتور دیگری که ممکن است برای شما مهم باشد، قابل ذکر است. بررسی هر دو از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به انتخاب بهتر کمک کند.

   در نهایت، همیشه توصیه می‌شود که برای خرید ال ای دی ها از فروشگاه باران الکترونیک استفاده کنید.

   ال ای دی دی او بی LED DOB
   بر اساس رنگ
   توان
   جریان مصرفی
   شار نوری
   ولتاژ
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   خیر
   بله