ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W 220V
  LED SMD ۲۰W ۲۲۰V
  ۴۱,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۴۷,۵۸۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۶۳,۱۸۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W 220V
  LED SMD ۶۰W ۲۲۰V
  ۷۸,۷۸۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
  ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
  LED SMD 2*7W 6/5CM 4164
  LED SMD ۲*۷W ۶/۵CM ۴۱۶۴
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030
  اس ام دی رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3.3-3 ولت 1 وات MG
  ال ای دی اس ام دی 3.3-3 ولت 1 وات MG
  LED SMD 1W 2835 UV 390-395NM MG 45MIL
  LED SMD ۱W ۲۸۳۵ UV ۳۹۰-۳۹۵NM MG ۴۵MIL
  ۴,۱۵۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
  ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
  LED SMD 2*9W 6/5CM 3285
  LED SMD ۲*۹W ۶/۵CM ۳۲۸۵
  ۶۶,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 8-6 وات 0.5 ولت
  ال ای دی اس ام دی 8-6 وات 0.5 ولت
  LED 3535 UVC 265-280NM 0/5W
  LED ۳۵۳۵ UVC ۲۶۵-۲۸۰NM ۰/۵W
  ۲۰۳,۳۵۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 8-6 ولت 1 وات XY
  ال ای دی اس ام دی 8-6 ولت 1 وات XY
  LED 3535 UVC 265-280NM XY 1W
  LED ۳۵۳۵ UVC ۲۶۵-۲۸۰NM XY ۱W
  ۲۸۲,۲۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آبی 3 ولت 1 وات 3030 XY
  ال ای دی اس ام دی آبی 3 ولت 1 وات 3030 XY
  LED SMD 3030 1W BLUE XY 15-25LM 3V
  LED SMD ۳۰۳۰ ۱W BLUE XY ۱۵-۲۵LM ۳V
  ۳,۹۸۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آبی 3.3-3 ولت 0.2 وات
  ال ای دی اس ام دی آبی 3.3-3 ولت 0.2 وات
  LED SMD 5050 BLUE
  LED SMD ۵۰۵۰ BLUE
  ۲۴۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
  انواع لامپ ال ای دی smd
  انواع لامپ ال ای دی smd
  ۲۶,۵۶۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W WW 220V
  LED SMD ۲۰W WW ۲۲۰V
  ۳۸,۱۸۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W WW 220V
  LED SMD ۳۰W WW ۲۲۰V
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W WW 220V
  LED SMD ۴۰W WW ۲۲۰V
  ۶۶,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W WW 3CM 220V
  LED SMD ۵W WW ۳CM ۲۲۰V
  ۹,۳۶۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W WW 220V
  LED SMD ۵۰W WW ۲۲۰V
  ۶۷,۲۳۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W WW 220V
  LED SMD ۶۰W WW ۲۲۰V
  ۸۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 7 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 7 وات
  LED SMD 7W 220V
  LED SMD ۷W ۲۲۰V
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
  LED SMD 9W WW 6CM 220V
  LED SMD ۹W WW ۶CM ۲۲۰V
  ۲۳,۲۴۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
  LED SMD 7W WW 5730 40MM
  LED SMD ۷W WW ۵۷۳۰ ۴۰MM
  ۲۴,۱۸۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
  ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
  LED SMD WW 21-23W
  LED SMD WW ۲۱-۲۳W
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی زرد 3 ولت 1 وات 3030 XY
  ال ای دی اس ام دی زرد 3 ولت 1 وات 3030 XY
  LED SMD 3030 1W YELLOW XY 1800-2000KL 3V
  LED SMD ۳۰۳۰ ۱W YELLOW XY ۱۸۰۰-۲۰۰۰KL ۳V
  ۴,۱۵۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سبز 0.2 وات
  ال ای دی اس ام دی سبز 0.2 وات
  LED SMD 3528 GREEN
  LED SMD ۳۵۲۸ GREEN
  ۸۳۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 11-9 ولت 3 وات 23 میل 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 11-9 ولت 3 وات 23 میل 5730
  LED SMD 3W W 5730 23MM
  LED SMD ۳W W ۵۷۳۰ ۲۳MM
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W W 5730 44MM
  LED SMD ۵W W ۵۷۳۰ ۴۴MM
  ۲۴,۹۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W W 5730 50MM
  LED SMD ۵W W ۵۷۳۰ ۵۰MM
  ۲۶,۵۶۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات
  LED SMD 100W W 126MM 220V
  LED SMD ۱۰۰W W ۱۲۶MM ۲۲۰V
  ۱۴۱,۹۶۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 0.2 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 0.2 وات
  LED SMD 3528 WHITE
  LED SMD ۳۵۲۸ WHITE
  ۸۳۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
  LED SMD 10W W 35*37CM 220V
  LED SMD ۱۰W W ۳۵*۳۷CM ۲۲۰V
  ۲۶,۵۶۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات 106*177 میل YX
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات 106*177 میل YX
  LED SMD 100W W 220V YW-177*106MM
  LED SMD ۱۰۰W W ۲۲۰V YW-۱۷۷*۱۰۶MM
  ۲۲۴,۱۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات 150 میل
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات 150 میل
  LED SMD 100W W 150MM 220V
  LED SMD ۱۰۰W W ۱۵۰MM ۲۲۰V
  ۱۶۳,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 150 وات 150 میل
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 150 وات 150 میل
  LED SMD 150W W 150MM 220V
  LED SMD ۱۵۰W W ۱۵۰MM ۲۲۰V
  ۲۱۰,۶۰۰ تومان

   بکار بردن بهترین نوع ال ای دی ها برای مصارف گوناگون، از دغدغه های هر کاربری میتواند باشد و همیشه انتخاب کردن بهترین نوع ال ای دی ها سخت است. سعی کرده ایم درباره نوع اس ام دی که بسیار پرکاربرد می باشد اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم شاید این نوع از ال ای دی ها همان نوع مد نظر شما باشد!

   LED SMD از لحاظ ساختاری و ظاهری

   SMD دستگاهی که بر روی سطح نصب می شود. بیشتر ال ای دی ها بر روی سطحی که دارای سوراخ هایی بر روی برد می باشد لحیم می شوند، اما ال ای دی smd ها با پایه لحیم بر روی سطح برد متصل می شوند که این عمل به بیشتر شدن طول عمر ال ای دی اس ام دی ها و همچنین افزایش کیفیت لحیم کاری آنها منجر می شود.
   لحیم کاری بر روی پایه هایی که بر روی پد هایی از نوع مس و یا فلزاتی که قابلیت انتقال حرارت دارند قرار می گیرد.
   LED SMD ها تراشه های به کار رفته درشان به صورت تخت می باشد که قدرت نور دهی سطحی ۱۲۰ درجه ای را دارا می باشد. البته میتوان با استفاده از لنز های متمرکز کننده نور، نور ساطح شده از آنها را متمرکز کرد.تفاوت SMD ها با DIP ها در این است که در ال ای دی های ، دی آی پی از سینک هیت خارجی استفاده نمی شود و همینطور دارای تنوع رنگی بیشتری می باشند.

   برخی از انواع LED SMD

   1. نوع ۲۸۳۵
   2. ۵۰۵۰
   3. ۳۰۳۰
   4. Uv
   5. ضدعفونی کننده
   6. نوع RGB
   ۲۸۳۵ به معنای طول ۲۸ و عرض ۳۵ میلیمتر چیپ ها می باشد .میزان طول و عرض بر روی میزان شارنوری این لامپ های تاثیر می گذارد هرچه سایز چیپ های بکار رفته شده بیشتر باشد از آنها در مکان هایی که به میزان نوردهی بیشتری نیاز است، استفاده می شود
   به عنوان مثال از نوع ۳۰۳۰، در موارد out door یا همان خارج از خانه استفاده می شود مانند چراغ هایی که در خیابان ها به کار میروند زیرا که همانطور که گفته شد میزان نور دهی این نوع از ال ای دی ها بیشتر می باشد ک مناسب فضا های بزرگتر می باشد.
   نوع ضدعفونی کننده که جدیدا تولید شده است با تولید اشعه فرابنفش میتواند محیط را ضدعفونی کند.

   مزایای LED SMD

   1. قیمت مناسب نسبت به سایر نوع های ال ای دی ها
   2. طول عمر بالا
   3. روشنایی بالا و مناسب
   4. داشتن انواع مختلف برای استفاده های مختلف
   5. مقاوم در برابر خاموش و روشن شدن
   6. شدت ثابت نور در تمام عمر آن
   7. حجم کمتر نسبت به نوع دی آی پی
   8. کاهش گرمای تولیدی توسط لامپ
   9. عدم آسیب به محیط زیست بدلیل نداشتن سرب

   انواع بدنه SMD

   • حبابی
   • پروژکتوری
   • نواری
   • روشنایی پنلی

   انواع استفاده چیپ های SMD

   1. استفاده در روشنایی محیط های داخلی ( in door ) ، و محیط های خارجی( out door)
   2. چراغ های چشمک زن تلفن های همراه
   3. ال ای دی نواری ها
   4. سقف و کناف
   5. استفاده در گلخانه ها برای رشد گیاهان

   ال ای دی SMD ماژول

   ال ای دی اس ام دی ماژول تمام رنگ می باشد و برای تابلو روان ها، به دلیل داشتن هزینه مناسب و توان به کار گیری در محط های مختلف، استفاده می شود.
   از دیگر قابلیت های این ال ای دی ها ضد آب بودن و مقاوم بودن در مقابل شرایط محیطی OUT DOOR می باشد.
   این ال ای دی ها در مفایسه با نوع Dip بسیار به صرفه تر و مقاوم تر هستند و همچنین میتوان نوشته ها و حروف روی تابلو روان ها را به راحتی در نور آفتاب دید و این قابلیت در ال ای دی DIPکمتر وجود دارد و شفاف ان نوع از ال دی ها کمتر می باشد.

   ماژول SMD و ال ای دی SMD
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • XY
   بر اساس رنگ
   توان
   جریان مصرفی
   شار نوری
   ولتاژ
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   خیر
   بله