LED SMD 15W W 44MM 220V
  LED SMD 15W W 44MM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  LED SMD 12W W 44MM 220V
  LED SMD 12W W 44MM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 7W W 35MM 220V
  LED SMD 7W W 35MM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  LED SMD 7W WW 5730 50MM
  LED SMD 7W WW 5730 50MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  LED SMD 7W W 5730 50MM
  LED SMD 7W W 5730 50MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  LED SMD 7W WW 5730 40MM
  LED SMD 7W WW 5730 40MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 7W W 5730 40MM
  LED SMD 7W W 5730 40MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 5W WW 5730 44MM
  LED SMD 5W WW 5730 44MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  LED SMD 5W W 5730 44MM
  LED SMD 5W W 5730 44MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  LED SMD 5W WW 5730 35MM
  LED SMD 5W WW 5730 35MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  LED SMD 5W W 5730 35MM
  LED SMD 5W W 5730 35MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  LED SMD 5W WW 5730 50MM
  LED SMD 5W WW 5730 50MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۸۰۰ تومان
  LED SMD 5W W 5730 50MM
  LED SMD 5W W 5730 50MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۸۰۰ تومان
  LED SMD 3W WW 5730 32MM
  LED SMD 3W WW 5730 32MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۶,۶۰۰ تومان
  LED SMD 3W W 5730 32MM
  LED SMD 3W W 5730 32MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۶,۶۰۰ تومان
  LED SMD 3W WW 5730 23MM
  LED SMD 3W WW 5730 23MM ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۸,۰۰۰ تومان
  LED SMD 5050 WHITE
  LED SMD 5050 WHITE ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۴۰۰ تومان
  LED SMD 5050 W WHITE
  LED SMD 5050 W WHITE ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۴۰۰ تومان
  LED SMD 3528 GREEN
  LED SMD 3528 GREEN ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۴۰۰ تومان
  LED SMD 3528 WHITE
  LED SMD 3528 WHITE ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۴۰۰ تومان
  LED SMD 5050 BLUE
  LED SMD 5050 BLUE ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۴۰۰ تومان
  LED SMD 2*7W 6/5CM 4164
  LED SMD 2*7W 6/5CM 4164 ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 2*7W 6/5CM 2941
  LED SMD 2*7W 6/5CM 2941 ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 2*9W 6/5CM 3285
  LED SMD 2*9W 6/5CM 3285 ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  LED SMD 2*18W 10CM 3287
  LED SMD 2*18W 10CM 3287 ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  LED SMD 2*12W 8CM 10888
  LED SMD 2*12W 8CM 10888 ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 3W W 3CM 220V
  LED SMD 3W W 3CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۸,۴۰۰ تومان
  LED SMD 3W WW 3CM 220V
  LED SMD 3W WW 3CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۸,۴۰۰ تومان
  LED SMD 5W WW 3CM 220V
  LED SMD 5W WW 3CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۸۴۰ تومان
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD 5W W 3CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۸۴۰ تومان
  LED SMD 5W WW 4/5CM 220V
  LED SMD 5W WW 4/5CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۸۴۰ تومان
  LED SMD 5W W 4/5CM 220V
  LED SMD 5W W 4/5CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۲,۸۴۰ تومان
  LED SMD 18W W 12CM 220V
  LED SMD 18W W 12CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  LED SMD 9W WW 6CM 220V
  LED SMD 9W WW 6CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 9W W 6CM 220V
  LED SMD 9W W 6CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED SMD 7W W 5CM 220V
  LED SMD 7W W 5CM 220V ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۲۰,۰۰۰ تومان

   ال ای دی اس ام دی


   ال ای دی SMD نوعی از ال ای دی است که در آن، قطعات، بدون استفاده از سوراخ روی یک بُرد  لحیم شده اند. عبارت SMD مخفف  Surface Mounted Device می باشد که به معنی قطعه های نصب شده روی سطح است.
   بیشترِ قطعه های ال ای دی که در سیستم روشنایی و نورپردازی ها  استفاده می شود، بر پایه این فناوری ساخته شده اند. این مدل از ال ای دی با هدف بهتر شدن کیفیت لحیم کاری ال ای دی ها و همچنین بیشتر کردن طول عمر و توان آن ها، جایگزین DIP LED شده است. فروشگاه اینترنتی باران الکترونیک انواع مختلف و کم یابی از ال ای دی اس ام دی را در دسته بندی محصولات خود قرار داده است که می توانید به راحتی هرکدام از آن ها را خریداری کنید.

   ماژول SMD و LED SMD
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده