COB 2/5CM رفلکتور پلاستیکی
  COB 2/5CM رفلکتور پلاستیکی
  101002159
  ۱۰۱۰۰۲۱۵۹
  ۸,۳۰۰ تومان
  COB 3/5CM رفلکتور پلاستیکی
  COB 3/5CM رفلکتور پلاستیکی
  101002157
  ۱۰۱۰۰۲۱۵۷
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  COB 3/5CM رفلکتورپلاستیکی مربع
  COB 3/5CM رفلکتورپلاستیکی مربع
  101002158
  ۱۰۱۰۰۲۱۵۸
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  COB 3CM رفلکتور پلاستیکی
  COB 3CM رفلکتور پلاستیکی
  101002160
  ۱۰۱۰۰۲۱۶۰
  ۸,۳۰۰ تومان
  COB 4CM رفلکتور پلاستیکی
  COB 4CM رفلکتور پلاستیکی
  101002156
  ۱۰۱۰۰۲۱۵۶
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  LENS 100 9*1W
  LENS 100 9*1W
  104001039
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۹
  ۲۶,۵۶۰ تومان
  LENS 130 24*1W
  LENS 130 24*1W
  104001038
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۸
  ۷۴,۷۰۰ تومان
  LENS 13MM 100^
  LENS 13MM 100^
  104001064
  ۱۰۴۰۰۱۰۶۴
  ۴,۰۵۰ تومان
  LENS 13MM 15^
  LENS 13MM 15^
  104001062
  ۱۰۴۰۰۱۰۶۲
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 13MM 30^
  LENS 13MM 30^
  104001065
  ۱۰۴۰۰۱۰۶۵
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 13MM 45^
  LENS 13MM 45^
  لنز ال ای دی پاور
  لنز ال ای دی پاور
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 13MM 60^
  LENS 13MM 60^
  104001063
  ۱۰۴۰۰۱۰۶۳
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 13MM 90^
  LENS 13MM 90^
  لنز ال ای دی پاور
  لنز ال ای دی پاور
  ۴,۳۱۰ تومان
  LENS 16-25^
  LENS 16-25^
  104001085
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۵
  ۲,۰۷۰ تومان
  LENS 1W
  LENS 1W
  104001033
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۳
  ۸,۳۰۰ تومان
  LENS 20-120^مات
  LENS 20-120^مات
  104001084
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۴
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 20-120^مشجر
  LENS 20-120^مشجر
  104001077
  ۱۰۴۰۰۱۰۷۷
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 20-30^مات
  LENS 20-30^مات
  104001079
  ۱۰۴۰۰۱۰۷۹
  ۳,۷۳۰ تومان
  LENS 20-30^مشجر
  LENS 20-30^مشجر
  104001080
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۰
  ۳,۹۴۰ تومان
  LENS 20-45^مات
  LENS 20-45^مات
  104001093
  ۱۰۴۰۰۱۰۹۳
  ۳,۷۳۰ تومان
  LENS 20-45^مشجر
  LENS 20-45^مشجر
  104001082
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۲
  ۳,۷۳۰ تومان
  LENS 20-60^مات
  LENS 20-60^مات
  104001092
  ۱۰۴۰۰۱۰۹۲
  ۳,۷۳۰ تومان
  LENS 20-60^مشجر
  LENS 20-60^مشجر
  104001088
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۸
  ۳,۹۸۰ تومان
  LENS 20-90^مات
  LENS 20-90^مات
  104001083
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۳
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 20-90^مشجر
  LENS 20-90^مشجر
  104001078
  ۱۰۴۰۰۱۰۷۸
  ۴,۱۵۰ تومان
  LENS 22-60^مشجر
  LENS 22-60^مشجر
  104001091
  ۱۰۴۰۰۱۰۹۱
  ۳,۷۳۰ تومان
  LENS 28W
  LENS 28W
  led لنز
  led لنز
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  LENS 35 1*1W
  LENS 35 1*1W
  104001044
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۴
  ۲,۴۹۰ تومان
  LENS 38MM
  LENS 38MM
  104001034
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۴
  ۷,۸۰۰ تومان
  LENS 50 3*1W
  LENS 50 3*1W
  104001113
  ۱۰۴۰۰۱۱۱۳
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  LENS 50 3*1Wمشجر
  LENS 50 3*1Wمشجر
  104001081
  ۱۰۴۰۰۱۰۸۱
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  LENS 50/8 3*1W
  LENS 50/8 3*1W
  104001045
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۵
  ۱۴,۲۷۰ تومان
  LENS 69 5*1W
  LENS 69 5*1W
  104001035
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۵
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  LENS 73 6*1W
  LENS 73 6*1W
  104001043
  ۱۰۴۰۰۱۰۴۳
  ۲۰,۷۵۰ تومان
  LENS 92 9*1W
  LENS 92 9*1W
  104001036
  ۱۰۴۰۰۱۰۳۶
  ۲۳,۴۰۰ تومان
  LENS 95 9*1W
  LENS 95 9*1W
  104001095
  ۱۰۴۰۰۱۰۹۵
  ۲۴,۹۰۰ تومان

   شاید لنز پلاستیکی از لحاظ قیمت مناسب تر باشند اما از لحاظ قدرت پخش نور گزینه مناسبی نخواهند بود و همچنین میتوانند بر روی رنگ نور ال ای دی ها نیز تاثیر بگذارند وباعث تغییر می شوند و همچنین احتمال کدر شدن و کم شدن میزان شفافیت آنها در طول زمان وجود دارد.
   لنز پلاستیکی قدرت پخش نور خوبی را دارا می باشد اما در مکان هایی که نیاز به متمرکز کردن نور در یک نقطه است گزینه مناسبی نخواهد بود.اما از لحاظ کیفیت و عدم آسیب پذیری نسبت به لنز شیشه ای مقاوم تر می باشند.به همین دلایل در محیط های باز از این لنز ها استفاده می شود.
   لنز های پلاستیکی با قرار گرفتن در معرض اشعه uv و همچنین گرما بر روی میزان نور دهی ال ای دی ها تاثیر می گذارند که این امر در مواردی که نوردهی ال ای دی اهمیت بسیاری دارد، مناسب نخواهد بود.

    

   لنز ال ای دی پلاستیکی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله