رفلکتور قاب 20 وات
  رفلکتور قاب 20 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۱۵,۶۰۰ تومان
  رفلکتور قاب 30 وات
  رفلکتور قاب 30 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۲۳,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 10 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 10 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱,۰۹۵,۶۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۱۳,۸۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۹۷۵,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 150 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور 150 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۹۸,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۲۳,۷۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 200 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور 200 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۳۰,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL005
  انواع قاب پروژکتور
  انواع قاب پروژکتور
  ۴۷۳,۱۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 400 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 400 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴,۲۷۴,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۴۱,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۹۵,۶۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۷۴,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۰۷,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۶۴,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور فلت 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۶۳,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 100 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 100 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۵۲,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 150 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 150 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۹۸,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 200 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 200 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۶۴,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 50 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 50 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۸۸,۶۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL001
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL001
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  بزودی
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 150 وات طوسی
  قاب پروژکتور 150 وات طوسی
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 30 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 30 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 100 وات JLM-L009
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 100 وات JLM-L009
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 50 وات JLM-FL009
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 50 وات JLM-FL009
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود

   پروژکتور ها برای روشنایی در مقیاس بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرند. اما به صورت معمول این پروژکتور ها در فضا های باز قرار داده می شود و ممکن است آب یا سایر عوامل طبیعی باعث خرابی یا کاهش عمر آنها شوند. از همین رو استفاده از قاب پروژکتور یک ایده مناسب برای جلوگیری از این موارد به شمار می رود.

   نمونه موارد استفاده از قاب پورژکتور

   • انواع سالن های ورزشی سرپوشیده و سر باز
   • استادیوم های ورزشی
   • زمین های ورزشی
   • سالن های کنفرانس و فرهنگی
   پروژکتور ها از تعدادی از ال ای دی و یا لامپ های متال هالید کنار یکدیگر قرار گرفته، تشکیل شده اند.در حال حاضر استفاده از پروژکتور های ال ای دی بسیار رایج می باشد زیرا که مزیت هایی همچون:
   1. هزینه مناسب
   2. طول عمر زیاد
   3. نگهداری آسان
   4. پشتیبانی از طیف وسیعی از رنگ ها
   5. کیفیت بسیار بالا
   6. مصرف کم انرژی
   7. انتشار نور به صورت جهت دار
   دارا می باشند و به همین دلیل در بسیاری از مکان های مختلف بکار برده می شوند.
   قاب پروژکتور ها، قابی از جنس عموما آلومینیوم می باشد که گرما تولید شده توسط ال ای دی ها را به خارج از محیط دورشان منتقل میکند و اجازه نمی دهد که ال ای دی های متصل در پروژکتور ها، بیشاز اندازه گرم شوند زیرا که گرمای بیش از حد باعث کاهش عمر و همچنین سوختن آنها می شود.

   قاب پروژکتور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   توان مصرفی
   خیر
   بله