JLM-FL006 30W
  JLM-FL006 30W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۰۱,۶۰۰ تومان
  100W قاب پروژکتور سنگین
  100W قاب پروژکتور سنگین قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۸۳۲,۰۰۰ تومان
  30Wرفلکتور قاب
  30Wرفلکتور قاب قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱۵,۶۰۰ تومان
  20Wرفلکتور قاب
  20Wرفلکتور قاب رفلکتور قاب
  رفلکتور قاب
  ۱۰,۴۰۰ تومان
  JLM-FL008 50W
  JLM-FL008 50W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  JLM-FL006 100W
  JLM-FL006 100W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۷۶,۰۰۰ تومان
  JLM-FL006 50W
  JLM-FL006 50W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۳۰,۴۰۰ تومان
  JLM-FL005 100W
  JLM-FL005 100W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۸۶,۴۰۰ تومان
  JLM-FL005 50W
  JLM-FL005 50W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  JLM-FL005 30W
  JLM-FL005 30W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۹۶,۴۰۰ تومان
  JLM-FL005 20W
  JLM-FL005 20W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۰۲,۸۰۰ تومان
  JLM-FL004 50W 2/2KG
  JLM-FL004 50W 2/2KG قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۵۲,۴۰۰ تومان
  JLM-FL004 50W 1/8KG
  JLM-FL004 50W 1/8KG قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۱۶,۰۰۰ تومان
  JLM-FL004 30W
  JLM-FL004 30W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۶۴,۰۰۰ تومان
  JLM-FL004 20W
  JLM-FL004 20W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  JLM-FL004 10W
  JLM-FL004 10W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  JLM-FL004 50W فلت
  JLM-FL004 50W فلت قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۱۶,۰۰۰ تومان
  JLM-FL003 100W
  JLM-FL003 100W قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  JLM-FL008 100W
  JLM-FL008 100W قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۷۵۴,۰۰۰ تومان
  JLM-FL019 200W
  JLM-FL019 200W قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان
  JLM-FL019 150W
  JLM-FL019 150W قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۱,۵۰۸,۰۰۰ تومان
  JLM-FL007 50W نگین سبک
  JLM-FL007 50W نگین سبک قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  JLM-FL007 100W نگین سبک
  JLM-FL007 100W نگین سبک قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  JLM-FL007 50W نگین سنگین
  JLM-FL007 50W نگین سنگین قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  JLM-FL007 100W نگین سنگین
  JLM-FL007 100W نگین سنگین قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۷۲,۰۰۰ تومان
  JLM-FL002 150W فلت چسبی زمرد
  JLM-FL002 150W فلت چسبی زمرد قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
  JLM-FL002 200W فلت چسبی زمرد
  JLM-FL002 200W فلت چسبی زمرد قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۷۷,۰۰۰ تومان
  JLM-FL001 50W
  JLM-FL001 50W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  150W قاب طوسی
  150W قاب طوسی قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  JLM-FL006 20W
  JLM-FL006 20W قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  لامپ آماده 3 وات
  لامپ آماده 3 وات 103003012
  ۱۰۳۰۰۳۰۱۲
  JLM-FL003 30W
  JLM-FL003 30W قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  JLM-FL009 50W فلت سبک اقتصادی
  JLM-FL009 50W فلت سبک اقتصادی قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  JLM-L009 100W فلت سبک اقتصادی
  JLM-L009 100W فلت سبک اقتصادی قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  JLM-FL002 30W فلت چسبی زمرد
  JLM-FL002 30W فلت چسبی زمرد قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  JLM-FL002 50W فلت چسبی زمرد
  JLM-FL002 50W فلت چسبی زمرد قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور

   پروژکتور ها برای روشنایی در مقیاس بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرند. اما به صورت معمول این پروژکتور ها در فضا های باز قرار داده می شود و ممکن است آب یا سایر عوامل طبیعی باعث خرابی یا کاهش عمر آنها شوند. از همین رو استفاده از قاب پروژکتور یک ایده مناسب برای جلوگیری از این موارد به شمار می رود.

   نمونه موارد استفاده از قاب پورژکتور

   • انواع سالن های ورزشی سرپوشیده و سر باز
   • استادیوم های ورزشی
   • زمین های ورزشی
   • سالن های کنفرانس و فرهنگی
   پروژکتور ها از تعدادی از ال ای دی و یا لامپ های متال هالید کنار یکدیگر قرار گرفته، تشکیل شده اند.در حال حاضر استفاده از پروژکتور های ال ای دی بسیار رایج می باشد زیرا که مزیت هایی همچون:
   1. هزینه مناسب
   2. طول عمر زیاد
   3. نگهداری آسان
   4. پشتیبانی از طیف وسیعی از رنگ ها
   5. کیفیت بسیار بالا
   6. مصرف کم انرژی
   7. انتشار نور به صورت جهت دار
   دارا می باشند و به همین دلیل در بسیاری از مکان های مختلف بکار برده می شوند.
   قاب پروژکتور ها، قابی از جنس عموما آلومینیوم می باشد که گرما تولید شده توسط ال ای دی ها را به خارج از محیط دورشان منتقل میکند و اجازه نمی دهد که ال ای دی های متصل در پروژکتور ها، بیشاز اندازه گرم شوند زیرا که گرمای بیش از حد باعث کاهش عمر و همچنین سوختن آنها می شود.

   قاب پروژکتور

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده