رفلکتور قاب 20 وات
  رفلکتور قاب 20 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  رفلکتور قاب 30 وات
  رفلکتور قاب 30 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 10 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 10 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۱۷,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۹۵۷,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۹۴۲,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۲۳,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۹۰۶,۲۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 150 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور 150 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۸۲,۷۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 200 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور 200 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۹۳,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL005
  انواع قاب پروژکتور
  انواع قاب پروژکتور
  ۴۱۳,۲۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 400 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 400 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳,۷۳۳,۷۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۸۸,۷۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۲۵,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۳۹,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۷۱,۲۵۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۷۱۰,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور فلت 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۱۶,۲۵۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 100 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 100 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۲۰,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 200 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 200 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL001
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL001
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  بزودی
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 150 وات طوسی
  قاب پروژکتور 150 وات طوسی
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 150 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 150 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 30 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 30 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 50 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 50 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 100 وات JLM-L009
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 100 وات JLM-L009
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 50 وات JLM-FL009
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 50 وات JLM-FL009
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود

   قاب پروژکتور


   پروژکتور ها برای روشنایی در مقیاس بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرند. اما به صورت معمول این پروژکتور ها در فضا های باز قرار داده می شود و ممکن است آب یا سایر عوامل طبیعی باعث خرابی یا کاهش عمر آنها شوند. از همین رو استفاده از قاب پروژکتور یک ایده مناسب برای جلوگیری از این موارد به شمار می رود.

   نمونه موارد استفاده از قاب پورژکتور

   • انواع سالن های ورزشی سرپوشیده و سر باز
   • استادیوم های ورزشی
   • زمین های ورزشی
   • سالن های کنفرانس و فرهنگی
   پروژکتور ها از تعدادی از ال ای دی و یا لامپ های متال هالید کنار یکدیگر قرار گرفته، تشکیل شده اند.در حال حاضر استفاده از پروژکتور های ال ای دی بسیار رایج می باشد زیرا که مزیت هایی همچون:
   1. هزینه مناسب
   2. طول عمر زیاد
   3. نگهداری آسان
   4. پشتیبانی از طیف وسیعی از رنگ ها
   5. کیفیت بسیار بالا
   6. مصرف کم انرژی
   7. انتشار نور به صورت جهت دار
   دارا می باشند و به همین دلیل در بسیاری از مکان های مختلف بکار برده می شوند.
   قاب پروژکتور ها، قابی از جنس عموما آلومینیوم می باشد که گرما تولید شده توسط ال ای دی ها را به خارج از محیط دورشان منتقل میکند و اجازه نمی دهد که ال ای دی های متصل در پروژکتور ها، بیشاز اندازه گرم شوند زیرا که گرمای بیش از حد باعث کاهش عمر و همچنین سوختن آنها می شود.

   قاب پروژکتور
   توان مصرفی
   خیر
   بله