رفلکتور قاب 20 وات
  رفلکتور قاب 20 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۱۰,۲۰۰ تومان
  رفلکتور قاب 30 وات
  رفلکتور قاب 30 وات
  قاب رفلکتور نور
  قاب رفلکتور نور
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 10 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 10 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۷۳,۲۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۶۳,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 150 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور 150 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۴۴,۸۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱۹۸,۹۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 200 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور 200 وات JLM-FL019
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۴۶,۸۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL005
  انواع قاب پروژکتور
  انواع قاب پروژکتور
  ۲۹۰,۷۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 400 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 400 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۴۳,۷۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۸۴,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL005
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۲۰,۲۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۲۴۴,۸۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL007
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۲۶,۴۰۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور فلت 50 وات JLM-FL004
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۳۳,۵۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 100 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 100 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱۸۴,۸۷۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 150 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 150 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 200 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 200 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 50 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 50 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ۱۲۱,۱۲۰ تومان
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL001
  قاب پروژکتور 50 وات JLM-FL001
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  بزودی
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور 100 وات JLM-FL008
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 150 وات طوسی
  قاب پروژکتور 150 وات طوسی
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 20 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL003
  قاب پروژکتور ال ای دی
  قاب پروژکتور ال ای دی
  ناموجود
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور 30 وات JLM-FL006
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 30 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور فلت چسبی زمرد 30 وات JLM-FL002
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 100 وات JLM-L009
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 100 وات JLM-L009
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 50 وات JLM-FL009
  قاب پروژکتور فلت سبک اقتصادی 50 وات JLM-FL009
  قاب پروژکتور
  قاب پروژکتور
  ناموجود

   پروژکتور ها برای روشنایی در مقیاس بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرند. اما به صورت معمول این پروژکتور ها در فضا های باز قرار داده می شود و ممکن است آب یا سایر عوامل طبیعی باعث خرابی یا کاهش عمر آنها شوند. از همین رو استفاده از قاب پروژکتور یک ایده مناسب برای جلوگیری از این موارد به شمار می رود.

   نمونه موارد استفاده از قاب پورژکتور

   • انواع سالن های ورزشی سرپوشیده و سر باز
   • استادیوم های ورزشی
   • زمین های ورزشی
   • سالن های کنفرانس و فرهنگی
   پروژکتور ها از تعدادی از ال ای دی و یا لامپ های متال هالید کنار یکدیگر قرار گرفته، تشکیل شده اند.در حال حاضر استفاده از پروژکتور های ال ای دی بسیار رایج می باشد زیرا که مزیت هایی همچون:
   1. هزینه مناسب
   2. طول عمر زیاد
   3. نگهداری آسان
   4. پشتیبانی از طیف وسیعی از رنگ ها
   5. کیفیت بسیار بالا
   6. مصرف کم انرژی
   7. انتشار نور به صورت جهت دار
   دارا می باشند و به همین دلیل در بسیاری از مکان های مختلف بکار برده می شوند.
   قاب پروژکتور ها، قابی از جنس عموما آلومینیوم می باشد که گرما تولید شده توسط ال ای دی ها را به خارج از محیط دورشان منتقل میکند و اجازه نمی دهد که ال ای دی های متصل در پروژکتور ها، بیشاز اندازه گرم شوند زیرا که گرمای بیش از حد باعث کاهش عمر و همچنین سوختن آنها می شود.

   قاب پروژکتور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   توان مصرفی
   خیر
   بله