DRIVER LINK COM 26V 2A
  DRIVER LINK COM 26V 2A درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW PCD-25-700B 24-36V 700MA
  DRIVER MW PCD-25-700B 24-36V 700MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER LEDIONOPTO 18W 15-52V 350MA
  DRIVER LEDIONOPTO 18W 15-52V 350MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW APC-12-350 36V 350MA
  DRIVER MW APC-12-350 36V 350MA درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER LINK COM 3-34V 300MA
  DRIVER LINK COM 3-34V 300MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW LPF-60D-24 24V 2/5A
  DRIVER MW LPF-60D-24 24V 2/5A درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW HLG-120H-36B 36V 3/4A
  DRIVER MW HLG-120H-36B 36V 3/4A درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER CHIMAY 46W 20-26V 1650MA
  DRIVER CHIMAY 46W 20-26V 1650MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW PCD-16-1050B 12-16V 1050MA
  DRIVER MW PCD-16-1050B 12-16V 1050MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW APC-16-350 48V 350MA
  DRIVER MW APC-16-350 48V 350MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER ACTEC 11/5V 6A 0-70W
  DRIVER ACTEC 11/5V 6A 0-70W درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 5W IP
  DRIVER 5W IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 80W RGB IP REMOTE
  DRIVER 80W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 50W 220V IP ZH
  DRIVER 50W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 50W 220V IP MG
  DRIVER 50W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 30W 220V IP MG
  DRIVER 30W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۹,۰۰۰ تومان
  DRIVER 20W 220V IP MG
  DRIVER 20W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 10W 220V IP MG
  DRIVER 10W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 25-36 1W 220V IP MG
  DRIVER 25-36 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 1W 220V IP MG
  DRIVER 18-24 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۷,۵۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 1W 220V IP MG
  DRIVER 12-18 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 220V IP MG
  DRIVER 8-12 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 3*1W 220V IP JHX
  DRIVER 3*1W 220V IP JHX درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 3W 220V IP ZH
  DRIVER 12-18 3W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 3W 220V IP ZH
  DRIVER 18-24 3W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 12-24V IP ZH
  DRIVER 8-12 1W 12-24V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 80W 220V IP MG
  DRIVER 80W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 70W 220V IP MG
  DRIVER 70W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 20W 12V IP ZH
  DRIVER 20W 12V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 10W 12-24V IP ZH
  DRIVER 10W 12-24V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 20W RGB IP REMOTE
  DRIVER 20W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 12W RGB IP
  DRIVER 12W RGB IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 6W RGB IP
  DRIVER 6W RGB IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 100W 220V IP MG
  DRIVER 100W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 6W RGB IP REMOTE
  DRIVER 6W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۲,۵۰۰ تومان
  DRIVER 6-9W RGB IP REMOTE
  DRIVER 6-9W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۰,۰۰۰ تومان

   درایور واتر پروف

   یکی از مواردی که در تمامی لوازم الکترونیکی باید به آن توجه داشته باشید امنیت است. استفاده از لوازمی که مقاومت خاصی داشته باشند همیشه یک مزیت به حساب می آید.
   درایور های ضد آب یکی از گزینه هایی است که شما می توانید مورد استفاده قرار بدهید که به خصوص بع دلیل الکترونیکی بودن درایور واتر پروف بسیار مهم است.
   درایور های واترپروف ضد آب و مقاوم در برابر رطوبت و خاک می باشند و میتوان از آنها به راحتی در بسیاری از مکان های بیرونی مانند چراغ های خیابان ها و مصارف out door استفاده نمود.

   درایور واتر پروف IP

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده