DRIVER LINK COM 26V 2A
  DRIVER LINK COM 26V 2A درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW PCD-25-700B 24-36V 700MA
  DRIVER MW PCD-25-700B 24-36V 700MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  DRIVER LEDIONOPTO 18W 15-52V 350MA
  DRIVER LEDIONOPTO 18W 15-52V 350MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW APC-12-350 36V 350MA
  DRIVER MW APC-12-350 36V 350MA درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER LINK COM 3-34V 300MA
  DRIVER LINK COM 3-34V 300MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW LPF-60D-24 24V 2/5A
  DRIVER MW LPF-60D-24 24V 2/5A درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW HLG-120H-36B 36V 3/4A
  DRIVER MW HLG-120H-36B 36V 3/4A درایور مین ول
  درایور مین ول
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER CHIMAY 46W 20-26V 1650MA
  DRIVER CHIMAY 46W 20-26V 1650MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW PCD-16-1050B 12-16V 1050MA
  DRIVER MW PCD-16-1050B 12-16V 1050MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER MW APC-16-350 48V 350MA
  DRIVER MW APC-16-350 48V 350MA درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER ACTEC 11/5V 6A 0-70W
  DRIVER ACTEC 11/5V 6A 0-70W درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 5W IP
  DRIVER 5W IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۱,۶۰۰ تومان
  DRIVER 50W 220V IP ZH
  DRIVER 50W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۸,۸۰۰ تومان
  DRIVER 50W 220V IP MG
  DRIVER 50W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۴۵,۶۰۰ تومان
  DRIVER 30W 220V IP MG
  DRIVER 30W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۸۲,۱۶۰ تومان
  DRIVER 20W 220V IP MG
  DRIVER 20W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۲,۸۰۰ تومان
  DRIVER 10W 220V IP MG
  DRIVER 10W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  DRIVER 25-36 1W 220V IP MG
  DRIVER 25-36 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۱۹,۶۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 1W 220V IP MG
  DRIVER 18-24 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۹۸,۸۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 1W 220V IP MG
  DRIVER 12-18 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 220V IP MG
  DRIVER 8-12 1W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۱,۶۰۰ تومان
  DRIVER 3*1W 220V IP JHX
  DRIVER 3*1W 220V IP JHX درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۱,۲۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 3W 220V IP ZH
  DRIVER 12-18 3W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 3W 220V IP ZH
  DRIVER 18-24 3W 220V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 12-24V IP ZH
  DRIVER 8-12 1W 12-24V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۸۳,۲۰۰ تومان
  DRIVER 80W 220V IP MG
  DRIVER 80W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۰۵,۶۰۰ تومان
  DRIVER 70W 220V IP MG
  DRIVER 70W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 20W 12V IP ZH
  DRIVER 20W 12V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۱۰۹,۲۰۰ تومان
  DRIVER 10W 12-24V IP ZH
  DRIVER 10W 12-24V IP ZH درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER 12W RGB IP
  DRIVER 12W RGB IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  DRIVER 6W RGB IP
  DRIVER 6W RGB IP درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  DRIVER 100W 220V IP MG
  DRIVER 100W 220V IP MG درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۴۶۲,۸۰۰ تومان
  DRIVER 6W RGB IP REMOTE
  DRIVER 6W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 6-9W RGB IP REMOTE
  DRIVER 6-9W RGB IP REMOTE درایور ال ای دی
  درایور ال ای دی
  ۷۲,۸۰۰ تومان
  DRIVER 10W IP /.83A
  DRIVER 10W IP /.83A 102001054
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۴
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 50W IP 4/17A
  DRIVER 50W IP 4/17A 102001053
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۳
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان

   درایور واتر پروف

   یکی از مواردی که در تمامی لوازم الکترونیکی باید به آن توجه داشته باشید امنیت است. استفاده از لوازمی که مقاومت خاصی داشته باشند همیشه یک مزیت به حساب می آید.
   درایور های ضد آب یکی از گزینه هایی است که شما می توانید مورد استفاده قرار بدهید که به خصوص بع دلیل الکترونیکی بودن درایور واتر پروف بسیار مهم است.
   درایور های واترپروف ضد آب و مقاوم در برابر رطوبت و خاک می باشند و میتوان از آنها به راحتی در بسیاری از مکان های بیرونی مانند چراغ های خیابان ها و مصارف out door استفاده نمود.

   درایور واتر پروف IP

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده