DRIVER 3*1W 220V COVER MG
  DRIVER 3*1W 220V COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۹,۲۵۰ تومان
  DRIVER 12-18 1W 220V COVER MG
  DRIVER 12-18 1W 220V COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 220V COVER MG
  DRIVER 8-12 1W 220V COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 4-7 1W 220V COVER MG
  DRIVER 4-7 1W 220V COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 18-36 1W 220V N COVER MG
  DRIVER 18-36 1W 220V N COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  DRIVE 8-25 1W N COVER 220V MG
  DRIVE 8-25 1W N COVER 220V MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۳۳,۵۰۰ تومان
  DRIVER 48-64W COVER 70-110V 560-600MA
  DRIVER 48-64W COVER 70-110V 560-600MA درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۹۱,۵۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 8-12 1W 220V COVER درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  4 سیم DRIVER 4-6 2-3W 220V COVER
  4 سیم DRIVER 4-6 2-3W 220V COVER درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 25-36 1W 220V COVER درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 12-18 1W 220V COVER درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  DRIVER 3-5 1W 220V COVER MG
  DRIVER 3-5 1W 220V COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  DRIVER 50W 220V COVER MG 1450MA
  DRIVER 50W 220V COVER MG 1450MA درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  3 سیم DRIVER 18-24 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 18-24 1W 220V COVER 102001099
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۹
  3 سیم DRIVER 50-60 1W 220V COVER
  3 سیم DRIVER 50-60 1W 220V COVER 102001099
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۹
  DRIVER 18-36 1W 220V COVER MG
  DRIVER 18-36 1W 220V COVER MG درایور قاب دار
  درایور قاب دار
  تماس بگیرید

   درایور قاب دار

   قاب یکی از مواردی است که در بیشتر موارد برای محافظت مورد استفاده قرار می گیرد. حال اگر شما یک قاب برای درایور خود داشته باشید که در بسیاری از موارد محافظ مناسبی به شمار رود یک امتیاز مثبت و ویژه دارید.
   درایور های قاب دار نیز به دلیل داشتن روکشی پلاستیکی در برابر خاک و ذرات گرد و غبار و همینطور رطوبت مقاوم هستند و میتوان از آنها در فضا های باز و خارجی استفاده کرد.
   کاربرد این نوع از درایور ها نیزهمانند سایرین، تبدیل جریان متناوب شهری به جریان ثابت و مناسب ال ای دی ها می باشد.
   به دلیل قاب دار بودن درایور های قاب دار، استفاده از آنها در مواردی که از سایر انواع درایور نمی توان استفاده کرد پیشنهاد می شود.

    

   درایور قاب دار

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده