DRIVER 10W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 10W 220V NO IP DARK ENERGY درایور بردی
  درایور بردی
  ۴۸,۳۶۰ تومان
  DRIVER 12-18 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 12-18 1W 220V NO IP DARK ENERGY درایور بردی
  درایور بردی
  ۳۸,۴۸۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 8-12 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001019
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۹
  ۲۸,۶۰۰ تومان
  DRIVER 4-7 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 4-7 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001017
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۷
  ۲۲,۳۶۰ تومان
  DRIVER 3*1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 3*1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001016
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۶
  ۱۴,۵۶۰ تومان
  DRIVER 50W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 50W 220V NO IP DARK ENERGY 102001015
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۵
  ۱۴۵,۶۰۰ تومان
  DRIVER 30W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 30W 220V NO IP DARK ENERGY 102001014
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۴
  ۸۳,۲۰۰ تومان
  DRIVER 20W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 20W 220V NO IP DARK ENERGY 102001013
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۳
  ۵۶,۱۶۰ تومان
  DRIVER 18-24 1W 220 NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 18-24 1W 220 NO IP DARK ENERGY 102001021
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۱
  ۵۵,۱۲۰ تومان
  DRIVER 36-50 1W 220V N NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 36-50 1W 220V N NO IP DARK ENERGY 102001025
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۵
  ۴۲,۶۴۰ تومان
  DRIVER 8-25 1W 220V N NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 8-25 1W 220V N NO IP DARK ENERGY 102001023
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۳
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 3W 220V NO IP ZH
  DRIVER 12-18 3W 220V NO IP ZH 102001027
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۷
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 3W 220V NO IP ZH
  DRIVER 18-24 3W 220V NO IP ZH 102001029
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۹
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  DRIVER 3*1W 12V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 3*1W 12V NO IP DARK ENERGY 102001038
  ۱۰۲۰۰۱۰۳۸
  ۲۱,۳۲۰ تومان
  DRIVER 4-7 1W 12V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 4-7 1W 12V NO IP DARK ENERGY
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 12V NO IP ZH
  DRIVER 8-12 1W 12V NO IP ZH 102001040
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۰
  ۷۲,۸۰۰ تومان
  DRIVER 10W 12V NO IP ZH
  DRIVER 10W 12V NO IP ZH 102001042
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۲
  ۵۷,۲۰۰ تومان
  DRIVER 20W 12V NO IP ZH
  DRIVER 20W 12V NO IP ZH 102001044
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۴
  ۹۳,۶۰۰ تومان
  DRIVER 30W 12V NO IP ZH
  DRIVER 30W 12V NO IP ZH 102001046
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۶
  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
  DRIVER 10W 220V NO IP SUN
  DRIVER 10W 220V NO IP SUN 102001088
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۸
  ۵۰,۹۶۰ تومان
  DRIVER 20W 220V NO IP SUN
  DRIVER 20W 220V NO IP SUN 102001089
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۹
  ۷۲,۸۰۰ تومان
  DRIVER 30W 220V NO IP SUN
  DRIVER 30W 220V NO IP SUN 102001090
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۰
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  DRIVER 50W 12V NO IP ZH
  DRIVER 50W 12V NO IP ZH 102001093
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۳
  ۱۷۶,۸۰۰ تومان
  DRIVER 3-6W RGB NO IP
  DRIVER 3-6W RGB NO IP 102001060
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۰
  ۶۷,۶۰۰ تومان
  DRIVER 10-25 1W 12V NO IP
  DRIVER 10-25 1W 12V NO IP 102001080
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۰
  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
  DRIVER 18-36 1W NO IP SUN
  DRIVER 18-36 1W NO IP SUN 102001095
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۵
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  DRIVER 12-24 1W 220V NO IP DARK
  DRIVER 12-24 1W 220V NO IP DARK 102001102
  ۱۰۲۰۰۱۱۰۲
  ۴۱,۶۰۰ تومان
  DRIVER 50W 220V NO IP SUN
  DRIVER 50W 220V NO IP SUN 102001097
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۷
  ۱۸۷,۲۰۰ تومان
  LED DRIVER CREE 18W MTG 12V
  LED DRIVER CREE 18W MTG 12V ال ای دی کری
  ال ای دی کری
  ۹۳,۶۰۰ تومان
  DRIVER 3-5 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 3-5 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001018
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۸
  DRIVER 18-36 1W 220V N NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 18-36 1W 220V N NO IP DARK ENERGY 102001024
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۴
  DRIVER 18-36 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 18-36 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001022
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۲
  DRIVER 1*3W 220V NO IP
  DRIVER 1*3W 220V NO IP 102001081
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۱
  DRIVER 1W 220V NO IP DARK
  DRIVER 1W 220V NO IP DARK 102001101
  ۱۰۲۰۰۱۱۰۱
  3 سیم DRIVER 4-7 1W 220V NO IP
  3 سیم DRIVER 4-7 1W 220V NO IP 102001083
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۳
  تماس بگیرید

   درایور بردی

   درایور بردی از پرکاربرد ترین نوع های درایور ال ای دی می باشند اما دارای عایق مناسب رطوبت و خاک نیستند و برای مصارف داخل فضاهای بسته و به دور از رطوبت بسیار مناسب می باشند.
   با این نوع از درایور ها میتوان تعداد مناسبی از ال ای دی ها را پوشش داد و روشن کرد و همچنین از کاربرد های آنها میتوان به:پروژکتور ها، ال ای دی های سقف، ال ای دی های به کار رفته در ویترین ها و ... نام برد.
   پس برای استفاده در مواردی که نیاز به مدیریت مجموعه ای بزرگ یا متوسط از ال ای دی ها دارید، استفاده از درایور بردی یک گزینه مناسب به شمار می رود.

    

   درایور بردی

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده