DRIVER 10W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 10W 220V NO IP DARK ENERGY درایور بردی
  درایور بردی
  ۳۸,۱۳۰ تومان
  DRIVER 12-18 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 12-18 1W 220V NO IP DARK ENERGY درایور بردی
  درایور بردی
  ۲۹,۹۳۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 8-12 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001019
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۹
  ۲۰,۵۰۰ تومان
  DRIVER 3-5 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 3-5 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001018
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۸
  ۱۱,۰۷۰ تومان
  DRIVER 4-7 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 4-7 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001017
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۷
  ۱۳,۵۳۰ تومان
  DRIVER 3*1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 3*1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001016
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۶
  ۸,۶۱۰ تومان
  DRIVER 50W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 50W 220V NO IP DARK ENERGY 102001015
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۵
  ۹۲,۲۵۰ تومان
  DRIVER 30W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 30W 220V NO IP DARK ENERGY 102001014
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۴
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  DRIVER 20W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 20W 220V NO IP DARK ENERGY 102001013
  ۱۰۲۰۰۱۰۱۳
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 1W 220 NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 18-24 1W 220 NO IP DARK ENERGY 102001021
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۱
  ۳۴,۸۵۰ تومان
  DRIVER 36-50 1W 220V N NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 36-50 1W 220V N NO IP DARK ENERGY 102001025
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۵
  ۳۳,۶۲۰ تومان
  DRIVER 18-36 1W 220V N NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 18-36 1W 220V N NO IP DARK ENERGY 102001024
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۴
  ۲۱,۷۳۰ تومان
  DRIVER 8-25 1W 220V N NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 8-25 1W 220V N NO IP DARK ENERGY 102001023
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۳
  ۲۱,۳۲۰ تومان
  DRIVER 18-36 1W 220V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 18-36 1W 220V NO IP DARK ENERGY 102001022
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۲
  ۶۵,۶۰۰ تومان
  DRIVER 12-18 3W 220V NO IP ZH
  DRIVER 12-18 3W 220V NO IP ZH 102001027
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۷
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  DRIVER 18-24 3W 220V NO IP ZH
  DRIVER 18-24 3W 220V NO IP ZH 102001029
  ۱۰۲۰۰۱۰۲۹
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  DRIVER 3*1W 12V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 3*1W 12V NO IP DARK ENERGY 102001038
  ۱۰۲۰۰۱۰۳۸
  ۱۱,۲۷۰ تومان
  DRIVER 4-7 1W 12V NO IP DARK ENERGY
  DRIVER 4-7 1W 12V NO IP DARK ENERGY
  ۱۸,۴۵۰ تومان
  DRIVER 8-12 1W 12V NO IP ZH
  DRIVER 8-12 1W 12V NO IP ZH 102001040
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۰
  ۵۷,۴۰۰ تومان
  DRIVER 10W 12V NO IP ZH
  DRIVER 10W 12V NO IP ZH 102001042
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۲
  ۴۵,۱۰۰ تومان
  DRIVER 20W 12V NO IP ZH
  DRIVER 20W 12V NO IP ZH 102001044
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۴
  ۷۳,۸۰۰ تومان
  DRIVER 30W 12V NO IP ZH
  DRIVER 30W 12V NO IP ZH 102001046
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۶
  ۹۰,۲۰۰ تومان
  DRIVER 10W 220V NO IP SUN
  DRIVER 10W 220V NO IP SUN 102001088
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۸
  ۴۰,۱۸۰ تومان
  DRIVER 20W 220V NO IP SUN
  DRIVER 20W 220V NO IP SUN 102001089
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۹
  ۵۳,۳۰۰ تومان
  DRIVER 30W 220V NO IP SUN
  DRIVER 30W 220V NO IP SUN 102001090
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۰
  ۷۵,۸۵۰ تومان
  DRIVER 50W 12V NO IP ZH
  DRIVER 50W 12V NO IP ZH 102001093
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۳
  ۱۳۹,۴۰۰ تومان
  DRIVER 1*3W 220V NO IP
  DRIVER 1*3W 220V NO IP 102001081
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۱
  ۲۰,۵۰۰ تومان
  DRIVER 10-25 1W 12V NO IP
  DRIVER 10-25 1W 12V NO IP 102001080
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۰
  ۷۷,۹۰۰ تومان
  DRIVER 18-36 1W NO IP SUN
  DRIVER 18-36 1W NO IP SUN 102001095
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۵
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  DRIVER 12-24 1W 220V NO IP DARK
  DRIVER 12-24 1W 220V NO IP DARK 102001102
  ۱۰۲۰۰۱۱۰۲
  ۳۲,۸۰۰ تومان
  DRIVER 3-6W RGB NO IP
  DRIVER 3-6W RGB NO IP 102001060
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۰
  DRIVER 50W 220V NO IP SUN
  DRIVER 50W 220V NO IP SUN 102001097
  ۱۰۲۰۰۱۰۹۷
  DRIVER 1W 220V NO IP DARK
  DRIVER 1W 220V NO IP DARK 102001101
  ۱۰۲۰۰۱۱۰۱
  3 سیم DRIVER 4-7 1W 220V NO IP
  3 سیم DRIVER 4-7 1W 220V NO IP 102001083
  ۱۰۲۰۰۱۰۸۳
  تماس بگیرید

   درایور بُردی

   یکی از ملزومات استفاده از محصولات روشنایی تبدیل جریان متناوب جریان (AC) به جریان مستقیم جریان (DC) است که این امر مستلزم استفاده از درایور ال ای دی می‌باشد. به طور کلی تبدیل کننده های جریان الکتریکی از جریان AC به جریان DC به چند دستۀ کلی منبع های تغذیه، درایورهای بردی، درایورهای سوییچینگ و … تقسیم می شوند.
   درایور ال ای دی های بُردی, درایورهایی هستند که توسط آن ها می توان تعدادی از ال ای دی ها را روشن کرد. این درایورها فاقد عایق ضد رطوبت و ضد خاک می باشند. این محصولات بسیار پُراستفاده بوده و در تولید والواشر و پروژکتور از آن ها استفاده می شود.
   فروشگاه اینترنتی باران الکترونیک با دقت نظر در بازار قطعات الکترونیک، بهترین محصولات را جمع آوری و آن ها را در دسترس شما عزیزان قرار داده است. شما می توانید بدون صرف هزینه های اضافی و به دور از مشکلاتی چون: آلودگی ها و ترافیک، به راحتی کالای مدنظر خود را انتخاب و خریداری نمایید.
   درایور بردی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده