LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM
  LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM
  101005094
  ۱۰۱۰۰۵۰۹۴
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  LED SMD 50W W 94*58 220V
  LED SMD 50W W 94*58 220V
  101005099
  ۱۰۱۰۰۵۰۹۹
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W 220V
  LED SMD ۲۰W ۲۲۰V
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۴۲,۷۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۵۶,۷۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
  LED SMD 50W 220V
  LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W 220V
  LED SMD ۶۰W ۲۲۰V
  ۷۰,۷۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
  ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
  LED SMD 2*7W 6/5CM 4164
  LED SMD ۲*۷W ۶/۵CM ۴۱۶۴
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
  ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
  LED SMD 2*9W 6/5CM 3285
  LED SMD ۲*۹W ۶/۵CM ۳۲۸۵
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی
  ال ای دی اس ام دی
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
  انواع لامپ ال ای دی smd
  انواع لامپ ال ای دی smd
  ۲۲,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 100 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 100 وات 5054
  LED SMD 220V 40W WW
  LED SMD ۲۲۰V ۴۰W WW
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
  LED SMD 20W WW 220V
  LED SMD ۲۰W WW ۲۲۰V
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
  LED SMD 30W WW 220V
  LED SMD ۳۰W WW ۲۲۰V
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W WW 220V
  LED SMD ۴۰W WW ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W WW 3CM 220V
  LED SMD ۵W WW ۳CM ۲۲۰V
  ۸,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
  LED SMD 50W WW 220V
  LED SMD ۵۰W WW ۲۲۰V
  ۵۶,۷۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
  LED SMD 60W WW 220V
  LED SMD ۶۰W WW ۲۲۰V
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
  LED SMD 9W WW 6CM 220V
  LED SMD ۹W WW ۶CM ۲۲۰V
  ۱۹,۶۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
  LED SMD 7W WW 5730 40MM
  LED SMD ۷W WW ۵۷۳۰ ۴۰MM
  ۲۱,۷۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
  ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
  LED SMD WW 21-23W
  LED SMD WW ۲۱-۲۳W
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 11-9 ولت 3 وات 23 میل 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 11-9 ولت 3 وات 23 میل 5730
  LED SMD 3W W 5730 23MM
  LED SMD ۳W W ۵۷۳۰ ۲۳MM
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W W 5730 44MM
  LED SMD ۵W W ۵۷۳۰ ۴۴MM
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
  LED SMD 5W W 5730 50MM
  LED SMD ۵W W ۵۷۳۰ ۵۰MM
  ۲۲,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 100 وات
  LED SMD 100W W 126MM 220V
  LED SMD ۱۰۰W W ۱۲۶MM ۲۲۰V
  ۱۲۷,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
  LED SMD 10W W 35*37CM 220V
  LED SMD ۱۰W W ۳۵*۳۷CM ۲۲۰V
  ۲۲,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 150 وات 150 میل
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 150 وات 150 میل
  LED SMD 150W W 150MM 220V
  LED SMD ۱۵۰W W ۱۵۰MM ۲۲۰V
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
  LED SMD 30W 220V
  LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 58*99 میل JT
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 58*99 میل JT
  LED SMD 30W W 220V JT-99*58MM
  LED SMD ۳۰W W ۲۲۰V JT-۹۹*۵۸MM
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
  LED SMD 30W W 220V YW-131*78MM
  LED SMD ۳۰W W ۲۲۰V YW-۱۳۱*۷۸MM
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
  LED SMD 40W W 220V
  LED SMD ۴۰W W ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
  ۸,۴۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
  LED SMD 5W W 3CM 220V
  LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
  LED SMD 50W W 100MM 220V
  LED SMD ۵۰W W ۱۰۰MM ۲۲۰V
  ۷۳,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 98*153 میل JT
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 98*153 میل JT
  LED SMD 50W W 220V JT-153*98MM
  LED SMD ۵۰W W ۲۲۰V JT-۱۵۳*۹۸MM
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 7 وات
  ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 7 وات
  LED SMD 7W W 35MM 220V
  LED SMD ۷W W ۳۵MM ۲۲۰V
  ۱۰,۵۰۰ تومان
   ال ای دی LED DOB
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ
   توان
   جریان مصرفی
   شار نوری
   ولتاژ
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   خیر
   بله