COB 30W WW 1919 XY 220V
  COB 30W WW 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  COB 30W W 1919 XY 220V
  COB 30W W 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  COB 25W WW 1919 XY 220V
  COB 25W WW 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  COB 25W W 1919 XY 220V
  COB 25W W 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  COB 20W WW 1919 XY 220V
  COB 20W WW 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  COB 20W W 1919 XY 220V
  COB 20W W 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  COB 15W WW 1919 XY 220V
  COB 15W WW 1919 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  COB 15W W 1919 XY 220V
  COB 15W W 1919 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  COB 10W WW 1919 XY 220V
  COB 10W WW 1919 XY 220V 101002146
  ۱۰۱۰۰۲۱۴۶
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  COB 10W W 1919 XY 220V
  COB 10W W 1919 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  COB 9W WW 1414 XY 220V
  COB 9W WW 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 9W W 1414 XY 220V
  COB 9W W 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 7W WW 1414 XY 220V
  COB 7W WW 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  COB 7W W 1414 XY 220V
  COB 7W W 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  COB 5W WW 1414 XY 220V
  COB 5W WW 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  COB 5W W 1414 JX 220V
  COB 5W W 1414 JX 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  COB 3W WW 1414 JX 220V
  COB 3W WW 1414 JX 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  COB 3W W 1414 XY 220V
  COB 3W W 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  COB 15W WW 1919 XY
  COB 15W WW 1919 XY ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 15W W 1919 XY
  COB 15W W 1919 XY ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 10W W 1919
  COB 10W W 1919 ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  COB 30W W 43-66MM 6B10C
  COB 30W W 43-66MM 6B10C ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 20W WW 2828 XY 32-36V
  COB 20W WW 2828 XY 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  COB 20W W 2828 XY 32-36V
  COB 20W W 2828 XY 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  COB 15W WW 1202-2225
  COB 15W WW 1202-2225 ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  COB 15W W 1414 XY 39-42V
  COB 15W W 1414 XY 39-42V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 30W WW 76F60 30-33V
  COB 30W WW 76F60 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 30W W 60F43 30-33V
  COB 30W W 60F43 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 30W W 76F60 30-33V
  COB 30W W 76F60 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 30W WW 60F43 30-33V
  COB 30W WW 60F43 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 30W WW 2828 30-33V
  COB 30W WW 2828 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 30W W 2828 30-33V
  COB 30W W 2828 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  COB 12W WW 1414 34-38V
  COB 12W WW 1414 34-38V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  COB 10W W 60F42 XY 30-33V
  COB 10W W 60F42 XY 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 10W WW 49F42 XY 30-33V
  COB 10W WW 49F42 XY 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  COB 3W W-WW 2820
  COB 3W W-WW 2820 ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۸,۰۰۰ تومان

   ال ای دی سی او بی


   ال ای دی COB، نوعی از ال ای دی است که در آن، چیپ ها در حالت متمرکز روی یک بُرد نصب شده و توسط ژلی از جنس رزین یا سیلیکا پوشش داده می شوند. در واقع، COB مخفف (Chips on Board) به معنی چیپ هایی است که روی بُرد می باشد. فناوری این ال ای دی طوری است که لامپ های ال ای دی با تعداد زیاد و فاصلۀ کم روی بُرد قرار می گیرند و پس از روشن شدن مانند صفحه ای یک‌دست نورانی به نظر می آید. ال ای دی های سی او بی، مزایای مختلفی دارند که از آن جمله می توان به مصرف کم انرژی و تولید نور زیاد و عمر طولانی اشاره کرد. از معدود ویژگی های منفی این ال ای دی، نورزدگی چشم در اثر نگاه مستقیم می باشد که استفاده از پخش کننده های نوری می تواند این مشکل را حل کند. البته پخش کننده، علی رغم مفید بودن، موجب هدر رفتن نور می شود. کاربرد این نوع ال ای دی ها در محیط های داخلی مانند لامپ های سقفی و ریلی می باشد.

   ال ای دی LED COB
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده