ال ای دی بلوکی COB آبی کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB آبی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 BLUE
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ BLUE
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB آفتابی
  ال ای دی بلوکی COB آفتابی
  LED 12V 1LED COB WW
  LED ۱۲V ۱LED COB WW
  ۹,۹۶۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB آفتابی کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB آفتابی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 WW
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ WW
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB آفتابی کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB آفتابی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 W
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ W
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB سبز 1 عددی
  ال ای دی بلوکی COB سبز 1 عددی
  LED 12V 1LED COB GREEN
  LED ۱۲V ۱LED COB GREEN
  ۹,۹۶۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB سبز کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB سبز کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 GREEN
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ GREEN
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB صورتی 1 عددی
  ال ای دی بلوکی COB صورتی 1 عددی
  LED 12V 1LED COB PINK
  LED ۱۲V ۱LED COB PINK
  ۹,۹۶۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB صورتی کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB صورتی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 PINK
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ PINK
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB قرمز
  ال ای دی بلوکی COB قرمز
  LED 12V 1LED COB RED
  LED ۱۲V ۱LED COB RED
  ۹,۹۶۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB قرمز کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB قرمز کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 RED
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ RED
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB نارنجی
  ال ای دی بلوکی COB نارنجی
  LED 12V 1LED COB YELLOW
  LED ۱۲V ۱LED COB YELLOW
  ۱۰,۷۹۰ تومان
  ال ای دی بلوکی COB نارنجی کد 6818
  ال ای دی بلوکی COB نارنجی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 YELLOW
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ YELLOW
  ۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آبی 3 عددی 5716
  ال ای دی بلوکی آبی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 BLUE
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ BLUE
  ۱۱,۶۲۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آبی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی بلوکی آبی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG BLUE
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG BLUE
  ۱۴,۱۱۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آبی 7516
  ال ای دی بلوکی آبی 7516
  led cob blue
  led cob blue
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آبی 9 عددی 9318
  ال ای دی بلوکی آبی 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 BLUE
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ BLUE
  ۲۴,۹۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آر جی بی 3 عددی 5050
  ال ای دی بلوکی آر جی بی 3 عددی 5050
  101006009
  ۱۰۱۰۰۶۰۰۹
  ۹,۱۳۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آر جی بی 3 عددی سامسونگ 5050
  ال ای دی بلوکی آر جی بی 3 عددی سامسونگ 5050
  LED 12V 5050 RGB 3LED
  LED ۱۲V ۵۰۵۰ RGB ۳LED
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آرجی بی 3 عددی 5716
  ال ای دی بلوکی آرجی بی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 RGB
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ RGB
  ۱۳,۲۸۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آفتابی 3 عددی 5716
  ال ای دی بلوکی آفتابی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 WW
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ WW
  ۱۲,۴۵۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آفتابی 3 عددی 5730
  ال ای دی بلوکی آفتابی 3 عددی 5730
  LED 12V 3LED 5730 WW
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۳۰ WW
  ۳,۰۷۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آفتابی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی بلوکی آفتابی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG W WHITE
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG W WHITE
  ۱۴,۱۱۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آفتابی 7516
  ال ای دی بلوکی آفتابی 7516
  led 12v ww
  led ۱۲v ww
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی آفتابی 9 عددی 9318
  ال ای دی بلوکی آفتابی 9 عددی 9318
  led 12V 9LED 9318 WW
  led ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ WW
  ۲۴,۹۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی زرد 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی بلوکی زرد 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG YELLOW 1.5W
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG YELLOW ۱.۵W
  ۱۳,۲۶۰ تومان
  ال ای دی بلوکی زرد 7516
  ال ای دی بلوکی زرد 7516
  LED 12V 2.4W YELLOW 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W YELLOW ۷۵۱۶
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سبز 3 عددی 5716
  ال ای دی بلوکی سبز 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 GREEN
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ GREEN
  ۱۱,۶۲۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سبز 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی بلوکی سبز 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG GREEN 1.5w
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG GREEN ۱.۵w
  ۱۴,۱۱۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سبز 7516
  ال ای دی بلوکی سبز 7516
  LED 12V 2.4W GREEN 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W GREEN ۷۵۱۶
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سبز 9 عددی 9318
  ال ای دی بلوکی سبز 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 GREEN
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ GREEN
  ۲۴,۹۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سفید 3 عددی 5716
  ال ای دی بلوکی سفید 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 W
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ W
  ۱۱,۶۲۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سفید 3 عددی 5730
  ال ای دی بلوکی سفید 3 عددی 5730
  LED 12V 3LED 5730 W
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۳۰ W
  ۳,۲۳۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سفید 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی بلوکی سفید 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG WHITE 1.5W
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG WHITE ۱.۵W
  ۱۴,۱۱۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سفید 9 عددی 7516
  ال ای دی بلوکی سفید 9 عددی 7516
  12V 9LED 7516 W
  ۱۲V ۹LED ۷۵۱۶ W
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی سفید 9 عددی 9318
  ال ای دی بلوکی سفید 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 W
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ W
  ۲۴,۹۰۰ تومان
  ال ای دی بلوکی صورتی 3 عددی 5716
  ال ای دی بلوکی صورتی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 PINK
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ PINK
  ۱۱,۶۲۰ تومان

   یکی از سری های متنوع ال ای دی ها نوع بلوکی می باشد که در این مقاله به توضیح مختصری درباره آن خواهیم پرداخت تا اگر قصد خرید این ال ای دی ها را دارید اطلاعات ابتدایی و مناسب درباره آن داشته باشید.

   فناوری ساخت LED های بلوکی

   از لحاظ ساختاری ال ای دی های بلوکی همانند اسمشان مانند خشت های بلوکی هستند و از لحاظ ساختاری نیزدر هر بلوک از سه و یا چهارعدد ال ای دی تشکیل شده اند. در ابتدا تولید این ال ای دی ها فقط به صورت چیپ های ال ای دی SMD 5050 صورت می گرفت ولی امروزه انواع مختلفی از چیپ ها بر روی این بلوک ها به کار می رود اما همچنان میتوان گفت که نوع پرکاربرد برای این ال ای دی ها، نوع SMD است.
   از دیگر نکاتی که برای ساختار این ال ای دی ها میتوان ذکر کرد داشتن چندین ردیف از ال ای دی ها (حدودا ۲۰ ردیف از ال ای دی های ۳ تایی) که با چسب به یکدیگر متصل می شوند، می باشد که ساختاری بلوکی به آنها می دهد.
   ولتاژ این ال ای دی ها از ۱۲ ولت می باشد ولی جریان آنها با توجه به نوع چیپ به کار رفته درشان، تفاوت دارد و میزان ثابتی را نمیتوان گفت ولی حدودا از ۱۲۰۰ آمپر تا ۲۱۵۰ آمپر میتوان برای کاربرد های مختلف تهیه کرد و نوع این ال ای دی بلوکی ها اصولا از جنس آلومینیوم می باشد.

   انواع ال ای دی بلوکی

   دو نوع ال ای دی بلوکی وجود دارد.

   ال ای دی اینجکشن

   ال ای دی های اینجکشن دارای قاب اوصولا پلاستیکی که به همراه لنز بر روی ال ای دی ها قرار می گیرد، می باشند که برای ایجاد حالت ضد آب بودن آنها طراحی شده است تا بتوان از این ال ای دی ها در مواردی که در تماس با آب می باشد استفاده نمود تا از آسیب به آنها جلوگیری شود.
   مواردی همچون : استفاده در استخر ها، آکواریوم ها، محیط های در ارتباط با آب و رطوبت.

   ال ای دی رزین دار

   ال ای دی های رزین دار دارای روکشی از جنس نوعی پلاستیک که قطعات تشکیل دهنده و چیپ ها را محافظت می کند، می باشد.

   مزایای استفاده از ال ای دی بلوکی ها

   1. داشتن نوردهی بسیار زیاد به خصوص در نوع SMD 5050
   2. مصرف انرژی مناسب
   3. داشتن نوع RGB
   4. تنوع رنگی مناسب برای کاربرد های مختلف
   5. افت نور کم
   6. بدنه مقاوم
   از سمت دیگر با تولید نوع های دیگر ال ای دی های بلوکی با چیپ هایی که ساختار پیشرفته تری داشتند کارایی های بیشتری نیز ارائه شد. از جمله این تفاوت ها در میزان نوردهی بیشتر چیپ های ال ای دی های اینجکشن ۵۷۳۰ نسبت به نوع بلوکی معمولی ۵۰۵۰ می باشد.
   چیپ های اینجکشن ۵۷۳۰ دارای نوردهی حدودا ۴۰ تا۴۵ لومن که در هر بلوک۱۲۰ تا ۱۳۰ لومن را شامل می شود و چیپ های بلوکی معمولی ۵۰۵۰ میزان نوردهی حدودا ۲۰ تا ۲۲ لومن می باشد.
   باید دانست که این میزان در رنگ سفید آنها محاسبه شده است.با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که میزان نوردهی و سطح روشنایی چیپ های ال ای دی اینجکشن ۵۷۳۰ بیشتر از نوع ۵۰۵۰ می باشد.
   البته نوع ۵۶۳۰ این ال ای دی ها نیز وجود دارد همانند نوع ۵۷۳۰ از توانایی بیشتری نسبت به نوع ۵۰۵۰ برخوردار است و از سری نسل های جدید این چیپ ها به حساب می آید.

   کاربرد ال ای دی های بلوکی

   قطعا شما با انواع تابلو های مغازه ها آشنا هستید چه از نوع تابلو روان ها و چه تابلو های سر در مغازه ها و فروشگاه های مختلف.بیشتر این تابلو ها نورشان از ال ای دی های بلوکی تامین می شود یعنی بعد از برش حروف و اعداد ساخته شده برای دیده شدن و وضوح بیشتر، در داخل این حروف و اعداد ها از ال ای دی های بلوکی استفاده می کنند.
   نام این تابلو ها چلنیوم می باشد که در حال حاضر قسمت بسیار زیادی از کاربرد ال ای دی بلوکی ها را شامل میشود.
   از دیگر کاربرد های این ال ای دی ها استفاده در نور و روشنایی محیط، دیزاین و طراحی داخلی منازل و محیط کاری، ویترین مغازه ها، آکواریم و استخر ها و محیط هایی که نیاز به نور بیشتری دارند می باشد.
   خرید هر یک از نوع ها و انواع چیپ های ال ای دی های بلوکی با توجه به نوع کاربردی که برای آن در نظر گرفته شده اند باید صورت گیرد و تصمیم بر عهده شما عزیزان خواهد بود.

   ال ای دی چراغ بلوکی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ
   ولتاژ
   جریان مصرفی
   توان مصرفی
   تعداد بلوک
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   شارنوری
   خیر
   بله