ال ای دی چراغ بلوکی نارنجی
بر اساس رنگ
ولتاژ
جریان مصرفی
توان مصرفی
تعداد بلوک
درجه حرارت رنگ
طیف نوری
شارنوری
خیر
بله