LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL
  LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۳,۰۰۰ تومان
  LED 3W WW MG 45MIL
  LED 3W WW MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۰۴۰ تومان
  LED 3W W MG 45MIL
  LED 3W W MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۰۴۰ تومان
  LED 3W WW XY 240-270LM 45MIL
  LED 3W WW XY 240-270LM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۶,۰۰۰ تومان
  LED 3W W XY 240-270LM 45MIL
  LED 3W W XY 240-270LM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۶,۰۰۰ تومان
  LED 1W W XY 140-150LM 45MIL
  LED 1W W XY 140-150LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۵,۱۲۰ تومان
  LED PCB 3W WW آماده
  LED PCB 3W WW آماده ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۲,۰۰۰ تومان
  LED 1W BLUE SONY 33MIL
  LED 1W BLUE SONY 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۱,۴۰۰ تومان
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۴,۸۸۰ تومان
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۴,۸۸۰ تومان
  LED PCB 1W W 28LED آماده
  LED PCB 1W W 28LED آماده ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED PCB 3W W آماده
  LED PCB 3W W آماده ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۲,۴۰۰ تومان
  LED 1W YELLOW XY 50-60LM 45MIL
  LED 1W YELLOW XY 50-60LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۸۰۰ تومان
  LED 3W W GBZ 200-220LM 45MIL
  LED 3W W GBZ 200-220LM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۴,۰۰۰ تومان
  LED 3W GREEN MG 45MIL
  LED 3W GREEN MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۶۰۰ تومان
  LED 3W BLUE MG 45MIL
  LED 3W BLUE MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۰۰۰ تومان
  LED 3W RED MG 45MIL
  LED 3W RED MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۶۰۰ تومان
  LED 1W 4000-4500KL 45MIL
  LED 1W 4000-4500KL 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۴,۰۰۰ تومان
  LED 1W 4000-4500KL 33MIL
  LED 1W 4000-4500KL 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۱,۹۲۰ تومان
  LED 1W RED XY 60-70LM 45MIL
  LED 1W RED XY 60-70LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۰۰۰ تومان
  LED 1W BLUE XY 25-30LM 45MIL
  LED 1W BLUE XY 25-30LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۰۰۰ تومان
  LED 1W GREEN XY 130-140LM 45MIL
  LED 1W GREEN XY 130-140LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۰۰۰ تومان
  LED 3W 400-840NM MG 45MIL
  LED 3W 400-840NM MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۸۰۰ تومان
  LED 3W UV 420NM 45MIL
  LED 3W UV 420NM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۸,۰۰۰ تومان
  LED 3W UV 380-385NM 45MIL
  LED 3W UV 380-385NM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  LED 3W CYAN 490-495NM 45MIL
  LED 3W CYAN 490-495NM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  LED 3W 660-665NM MG 45MIL
  LED 3W 660-665NM MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۶۰۰ تومان
  LED 1W WW 2700-2900KL 45MIL
  LED 1W WW 2700-2900KL 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۴,۴۰۰ تومان
  LED 1W WW 2700-2900KL 33MIL
  LED 1W WW 2700-2900KL 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۲,۴۰۰ تومان
  LED 1W 4200-4500KL XY 33MIL
  LED 1W 4200-4500KL XY 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۳,۴۰۰ تومان
  LED 1W 3900-4200KL XY 33MIL
  LED 1W 3900-4200KL XY 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۳,۴۰۰ تومان
  LED 1W 3900-4200KL XY 45MIL
  LED 1W 3900-4200KL XY 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۵,۰۰۰ تومان
  LED 1W 4200-4500KL XY 45MIL
  LED 1W 4200-4500KL XY 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۵,۰۰۰ تومان
  LED 3W RGB XY 45MIL
  LED 3W RGB XY 45MIL ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  LED 3W RGB MG 45MIL
  LED 3W RGB MG 45MIL ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  LED 3W RGB MG 33MIL
  LED 3W RGB MG 33MIL ال ای 3 وات
  ال ای ۳ وات
  ۸,۰۰۰ تومان

   ال ای دی پاور  LED POWER


   ال ای دی پاور، محصولی مفید و به صرفه در صنعت نورپردازی محسوب می شود که به دلیل مزیت های فراوان، جای خود را در بین مردم پیدا کرده است. عمر طولانی، اندازه کوچک، مصرف پایین و نداشتن نور آزاردهنده برای چشم، از ویژگی های خوب این محصول روشنایی می باشد. ال ای دی پاور در اندازه و توان های مختلف تولید و روانۀ بازار می شود که فروشگاه اینترنتی باران الکترونیک، انواع باکیفیتی از آن ها را در مجموعۀ محصولات خود قرار داده است. ال ای دی پاورها در مکان و زمینه های مختلفی استفاده می شوند که از آن جمله می توان به دندان پزشکی، تجهیزات پزشکی، تشخیص اسکناس، دوربین های دید در شب، موزه، در میان درختان، درب آسانسور اشاره کرد.
   ال ای دی پاور LED POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده