LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL
  LED 1W WW 1800-1900KL MG 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۳,۰۰۰ تومان
  LED 3W WW MG 45MIL
  LED 3W WW MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۵,۵۰۰ تومان
  LED 3W W MG 45MIL
  LED 3W W MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۶,۵۵۰ تومان
  LED 3W WW XY 240-270LM 45MIL
  LED 3W WW XY 240-270LM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۷,۸۰۰ تومان
  LED 3W W XY 240-270LM 45MIL
  LED 3W W XY 240-270LM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۷,۸۰۰ تومان
  LED 1W W XY 140-150LM 45MIL
  LED 1W W XY 140-150LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۶۵۰ تومان
  LED PCB 3W WW آماده
  LED PCB 3W WW آماده ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۲,۶۰۰ تومان
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL
  LED 1W WW 2200-2300KL MG 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۳۴۰ تومان
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL
  LED 1W YELLOW 3/2-3/4V MG 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۳۴۰ تومان
  LED PCB 3W W آماده
  LED PCB 3W W آماده ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۳,۱۲۰ تومان
  LED 1W YELLOW XY 50-60LM 45MIL
  LED 1W YELLOW XY 50-60LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۸,۸۴۰ تومان
  LED 3W GREEN MG 45MIL
  LED 3W GREEN MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۷,۲۸۰ تومان
  LED 3W BLUE MG 45MIL
  LED 3W BLUE MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۶,۵۰۰ تومان
  LED 3W RED MG 45MIL
  LED 3W RED MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۷,۲۸۰ تومان
  LED 1W 4000-4500KL 45MIL
  LED 1W 4000-4500KL 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۵,۲۰۰ تومان
  LED 1W 4000-4500KL 33MIL
  LED 1W 4000-4500KL 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۲,۴۹۰ تومان
  LED 1W RED XY 60-70LM 45MIL
  LED 1W RED XY 60-70LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۷,۸۰۰ تومان
  LED 1W BLUE XY 25-30LM 45MIL
  LED 1W BLUE XY 25-30LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۷,۸۰۰ تومان
  LED 1W GREEN XY 130-140LM 45MIL
  LED 1W GREEN XY 130-140LM 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۷,۸۰۰ تومان
  LED 3W 400-840NM MG 45MIL
  LED 3W 400-840NM MG 45MIL ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۷,۵۴۰ تومان
  LED 3W UV 420NM 45MIL
  LED 3W UV 420NM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۱۰,۴۰۰ تومان
  LED 3W UV 380-385NM 45MIL
  LED 3W UV 380-385NM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۳۱,۲۰۰ تومان
  LED 3W CYAN 490-495NM 45MIL
  LED 3W CYAN 490-495NM 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۹,۱۰۰ تومان
  LED 3W 660-665NM MG 45MIL
  LED 3W 660-665NM MG 45MIL ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ۷,۲۸۰ تومان
  LED 1W WW 2700-2900KL 45MIL
  LED 1W WW 2700-2900KL 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۵,۷۲۰ تومان
  LED 1W WW 2700-2900KL 33MIL
  LED 1W WW 2700-2900KL 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۳,۱۲۰ تومان
  LED 1W 4200-4500KL XY 33MIL
  LED 1W 4200-4500KL XY 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۳,۱۲۰ تومان
  LED 1W 3900-4200KL XY 33MIL
  LED 1W 3900-4200KL XY 33MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۴,۴۲۰ تومان
  LED 1W 3900-4200KL XY 45MIL
  LED 1W 3900-4200KL XY 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۵۰۰ تومان
  LED 1W 4200-4500KL XY 45MIL
  LED 1W 4200-4500KL XY 45MIL ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ۶,۵۰۰ تومان
  LED 3W RGB XY 45MIL
  LED 3W RGB XY 45MIL ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  LED 3W RGB MG 45MIL
  LED 3W RGB MG 45MIL ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۱۸,۲۰۰ تومان
  LED 3W RGB MG 33MIL
  LED 3W RGB MG 33MIL ال ای 3 وات
  ال ای ۳ وات
  ۱۰,۴۰۰ تومان
  LED 1W YELLOW 2/2V XY 45MIL
  LED 1W YELLOW 2/2V XY 45MIL ال ای دی 1 وات
  ال ای دی ۱ وات
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  LED 1W PINK XY 110-120LM 33MIL
  LED 1W PINK XY 110-120LM 33MIL ال ای دی 1 وات
  ال ای دی ۱ وات
  ۵,۲۰۰ تومان
  LED 3W UV 390-395NM MG 45MIL
  LED 3W UV 390-395NM MG 45MIL ال ای دی 3 وات
  ال ای دی ۳ وات
  ۱۰,۴۰۰ تومان

   LED POWERچیست و چه کاربردی دارد؟
   در حال حاضر در صنعت نور و روشنایی ال ای دی ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در همین راستا انواع مختلفی از آنها تولید و عرضه می شود.در این مقاله درباره ال ای دی پاور اطلاعاتی جمع کرده ایم تا در خرید این محصول برای شما عزیزان کمک کننده باشیم.

   ال ای دی پاور

   ال ای دی پاور ها از اولین روشنایی های محیطی به صورت ال ای دی هستند که بیشتر از سایر نوع ها شناخته شده اند و بیشتر در قالب های ۱ و ۳ وات مطرح شدند و اکثرا به این صورت این ال ای دی ها را می شناسند یا به صورت کلی به نوعی از ال ای دی ها که توانی بیشتر و بالاتر از نیم وات داشته باشند گفته می شود.
   یا به بیانی دیگر میتوان گفت که همان دیود های نوری هستند که دارای توان بالاتری از نوع دیگر ال ای دی های کلاهی می باشند و همین امر میتواند به کسانی که نیاز به ال ای دی با توان بالا دارند کمک کند و همچنین انتخاب مناسب تری باشد و باید در نظر داشت که ال ای دی های پاور معمولا با توان بالاتر از ۱ وات تولید می شوند.

   • از مزایای مهم این ال ای دی ها میتوان به:
   1. حرارت کمتر نسبت به سایر نوع های وسایل روشنایی
   2. نداشتن اشعه مادون قرمز و اشعه ماوراء بنفش
   3. قابل کنترل بودن میزان نور
   4. مصرف کم انرژی
   5. ابعاد کوچک و مناسب
   6. عمر طولانی و مفید
   7. قابلیت تولید رنگ به تعداد بسیار زیاد
   8. درخشندگی بسیار زیاد نسبت به لامپ های معمولی
   9. صرفه جویی در انرژی نسبت به لامپ های معمولی
   10. داشتن سطح ایمنی و مقاومت بالا نسبت به ضربه و قطع و وصل شدن
   11. عدم لرزش نور
   اشاره داشت.از دیگر مزایای این ال ای دی ها نیز این می باشد که میتوان برای روشن کردن سطح بیشتری از تعداد زیادی از آنها استفاده کرد و کنار هم قرارشان داد تا روشنایی مناسب و بسیاری را بدست آورد.
   البته از کار های دیگری که میتوان انجام داد، تنظیم ال ای دی ها با رنگ های مختلف برای تشکیل نورهایی با تنوع رنگی بسیار زیاد و حتی داشتن مجموع رنگ هایی مانند رنگین کمان که برای مهمانی ها و همچنین طراحی داخلی ساختمان ها بسیار جذاب و کار آمد خواهد بود.
   البته باید دانست که کنار هم قرار دادن ال ای دی ها با رنگ های مختلف، نیاز به اطلاعات کافی و مناسب درباره آنها دارد زیرا که بر روی ولتاژ ال ای دی ها علاوه بر توان،رنگ ها نیز تاثیر دارند زیر هر رنگ نیازمند ولتاژ متفاوتی است.مثلا ال ای دی سفید ۴ ولت و ال ای دی قرمز ۱.۷ ولت نیاز دارد.
   برای تنظیم ولتاژ ها و کنار هم قرار دادنشان میتوان از متخصصین کمک گرفت و همینطور از جدول زیر:
   برای منبع تغذیه ال ای دی ها حتما باید منبع تغذیه ای با جریان مناسب با ولتاژ آنها در نظر گرفته شود تا آسیبی به ال ای دی ها وارد نشود.چک کردن مناسب بودن منبع تغذیه با میزان ولتاژ ال ای دی ها از مهم ترین نکته ها می باشد زیرا که در میزان حرارت تولید شده توسط ال ای دی ها نیز بسیار تاثیر می گذارد.
   از معایب ال ای دی پاور میزان حرارت بالای آنها می باشد که باید به صورت مناسبی دفع شود به خصوص اگر تعداد زیادی از آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم حتما باید از راهکار هایی برای دفع مناسب حرارت تولید شده استفاده کنیم.
   ال ای دی پاور به منبع انرژی با جریان ثابت نیاز دارند که برای رفع این موضوع باید از درایور ال ای دی استفاده کنیم و همینطور حتما دقت شود که درایور مورد استفاده قرار گرفته شده دارای جریان ثابتی باشد تا آسیبی به ال ای دی ها وارد نشود.
   گاها ممکن است شخصی تصمیم بگیرد که برای تامین انرژی مورد نظر ال ای دی ها از برق ثابت شهری استفاده کند، زیرا که از لحاظ هزینه ممکن است مناسب تر باشد اما این امر دارای معایبی همچون:
   1. امکان سوختن مدار به وسیله برق به دلیل نوسانات برقی
   2. مناسب و به صرفه نبودن از جهت اتلاف انرژی
   3. میزان نور دهی کمتر و نامناسب
   4. ایجاد نور با توان کمتر از توان اصلی نوردهی ال ای دی ها
   5. امکان برق گرفتگی
   به طور کلی استفاده از ال ای دی پاور در تولید نور و انرژی بسیار بهینه و به صرفه می باشد زیرا که مقدار زیادی روشنایی و طیف عظیمی از رنگ ها را با کمترین مصرف ایجاد می کنند و همچنین کاربرد های بسیاری دارند از جمله: روشنایی منزل و محیط کار، پروژکتور ها، انواع چراغ ها و...

    

   ال ای دی پاور LED POWER

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده