LED 30W 390-395NM UV
  LED 30W 390-395NM UV ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۱۳,۲۰۰ تومان
  LED 20W 390-395NM UV
  LED 20W 390-395NM UV ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۵۱,۷۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 30W 400-840NM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۴۳,۵۰۰ تومان
  LED 50W AQVARUM 220Vآنتی شوک
  LED 50W AQVARUM 220Vآنتی شوک لامپ ال ای دی های پاور
  لامپ ال ای دی های پاور
  ۲۲۵,۵۰۰ تومان
  LED 30W AQVARUM 220Vآنتی شوک
  LED 30W AQVARUM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۴۳,۵۰۰ تومان
  LED 20W AQUARUM 220Vآنتی شوک
  LED 20W AQUARUM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۹۸,۴۰۰ تومان
  LED 100W 400-840NM 32-36V
  LED 100W 400-840NM 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۸۹,۵۰۰ تومان
  LED 30W AQUARUM 45MIL 32-36V
  LED 30W AQUARUM 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۴۳,۵۰۰ تومان
  LED 50W AQUARUM 45MIL 32-36V
  LED 50W AQUARUM 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۲۵,۵۰۰ تومان
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۶۵,۶۰۰ تومان
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  LED 50W W MG 45MIL 32-36V
  LED 50W W MG 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۵۵,۸۰۰ تومان
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED 100W 400-840NM 220V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۴۸,۵۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED 50W 400-840NM 220V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED 30W 400-840NM 220V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۷۳,۸۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED 20W 400-840NM 220V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۹,۲۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 50W 400-840NM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۱۴,۸۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 20W 400-840NM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۹۸,۴۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۹۰,۲۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۴۳,۵۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۲۵,۵۰۰ تومان
  LED 80W WW MG 45MIL
  LED 80W WW MG 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۸۴,۵۰۰ تومان
  LED 70W WW MG 45MIL
  LED 70W WW MG 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان
  LED 80W RGB XY 45MIL
  LED 80W RGB XY 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۳۶,۲۰۰ تومان
  LED 80W RGB XY 33MIL
  LED 80W RGB XY 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان
  LED 60W RGB XY 45MIL
  LED 60W RGB XY 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان
  LED 60W RGB XY 33MIL
  LED 60W RGB XY 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۴۶,۰۰۰ تومان
  LED 100W W MG 32-36V 45MIL
  LED 100W W MG 32-36V 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۲۵,۵۰۰ تومان
  LED 100W RGB MG 33MIL
  LED 100W RGB MG 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۴۶,۰۰۰ تومان
  LED 100W RED MG 32-36V 45MIL
  LED 100W RED MG 32-36V 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  LED 100W BLUE MG 32-36V 45MIL
  LED 100W BLUE MG 32-36V 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  LED 50W YELLOW MG
  LED 50W YELLOW MG ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۴۰,۳۰۰ تومان
  LED 30W YELLOW MG
  LED 30W YELLOW MG ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
  LED 30W RED MG 22-24V
  LED 30W RED MG 22-24V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۹۰,۲۰۰ تومان
  LED 20W RGB XY 33MIL
  LED 20W RGB XY 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان
  LED 20W RGB XY 45MIL
  LED 20W RGB XY 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان

   ال ای دی های پاور LED HI POWER


   ال ای دی high power، یکی از محصولات پرکاربرد و بااهمیت در صنعت نورپردازی است. این ال ای دی ها از لحاظ توان مصرفی از 10 وات تا چند ده وات را شامل می شود و بیشتر کاربرد صنعتی دارند که یکی از مهم ترین آن ها استفاده در پروژکتورها می باشد. ال ای دی های پاور در انواع مختلفی تولید می شوند که فروشگاه اینترنتی باران الکترونیک محصولات باکیفیت بازار را با قیمت مناسب در دسترس شما عزیزان قرار داده است.
   ال ای دی های پاور LED HI POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده