LED 30W 390-395NM UV
  LED 30W 390-395NM UV ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۷۰,۴۰۰ تومان
  LED 20W 390-395NM UV
  LED 20W 390-395NM UV ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۹۲,۴۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 30W 400-840NM 220Vآنتی شوک ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
  LED 50W AQVARUM 220Vآنتی شوک
  LED 50W AQVARUM 220Vآنتی شوک لامپ ال ای دی های پاور
  لامپ ال ای دی های پاور
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
  LED 30W AQVARUM 220Vآنتی شوک
  LED 30W AQVARUM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  LED 20W AQUARUM 220Vآنتی شوک
  LED 20W AQUARUM 220Vآنتی شوک ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۲۴,۸۰۰ تومان
  LED 100W 400-840NM 32-36V
  LED 100W 400-840NM 32-36V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۵۲۲,۵۰۰ تومان
  LED 30W AQUARUM 45MIL 32-36V
  LED 30W AQUARUM 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  LED 50W AQUARUM 45MIL 32-36V
  LED 50W AQUARUM 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۸۳,۲۰۰ تومان
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  LED 50W W MG 45MIL 32-36V
  LED 50W W MG 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۹۷,۶۰۰ تومان
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED 100W 400-840NM 220V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۴۶۷,۵۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED 50W 400-840NM 220V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED 30W 400-840NM 220V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۵۷,۲۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED 20W 400-840NM 220V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 50W 400-840NM 220Vآنتی شوک ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۴۵,۶۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 20W 400-840NM 220Vآنتی شوک ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۲۴,۸۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  LED 80W WW MG 45MIL
  LED 80W WW MG 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  LED 70W WW MG 45MIL
  LED 70W WW MG 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  LED 80W RGB XY 45MIL
  LED 80W RGB XY 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۲۶,۴۰۰ تومان
  LED 80W RGB XY 33MIL
  LED 80W RGB XY 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۶۴,۰۰۰ تومان
  LED 60W RGB XY 45MIL
  LED 60W RGB XY 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  LED 60W RGB XY 33MIL
  LED 60W RGB XY 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  LED 100W W MG 32-36V 45MIL
  LED 100W W MG 32-36V 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
  LED 100W RGB MG 33MIL
  LED 100W RGB MG 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  LED 100W RED MG 32-36V 45MIL
  LED 100W RED MG 32-36V 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  LED 100W BLUE MG 32-36V 45MIL
  LED 100W BLUE MG 32-36V 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  LED 50W YELLOW MG
  LED 50W YELLOW MG ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۳۱,۶۰۰ تومان
  LED 30W YELLOW MG
  LED 30W YELLOW MG ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  LED 30W RED MG 22-24V
  LED 30W RED MG 22-24V ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۱۴,۴۰۰ تومان
  LED 20W RGB XY 33MIL
  LED 20W RGB XY 33MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  LED 20W RGB XY 45MIL
  LED 20W RGB XY 45MIL ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان

   نوعی از ال ای دی ها وجود دارند که دارای توان بیشتر نسبت به سایر ال ای دی های تولید شده هستند. ال ای دی های پاور یک گزینه بسیار مناسب برای هر فردی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

   ال ای دی های پاور LED HIGH POWER

   ال ای دی های پاور high power قدرت و خروجی نور و روشنایی بیشتری نسبت به سایر انواع ال ای دی ها سنتی و یا ساده دارند.این ال ای دی های پر طرفدار که به عنوان ال ای دی با قدرت بالا شناخته می شوند دارای ولتاژ مصرفی برق و انرژی معادل بیش ۱۰ وات هستند.
   توان مصرفی ال ای دی های پاور با توجه به اندازه و تعداد چیپ های موجود در هر ال ای دی مشخص و اندازه گیری می شود.
   از رایج ترین نوع ال ای دی ها از ۳۳ میل شروع می شود تا ۴۵ میل تمام می شود.طریقه شناسایی ال ای دی ها با شمردن چیپ های داخل ال ای دی میسرّ می شود مثلا در یک ال ای دی ۲۰ وات، ۲۰ عدد چیپ وجود دارد که بر روی زمینه آلومینیوم بکار می روند.
   این چیپ ها میزان روشنایی مناسبی برای انواع کارها و نیاز های کاربر میتوانند فراهم کنند.چیپ های ال ای دی منبع تولید نور هستند ، بدین صورت که تراشه ای نیمه هادی هستند که با ایجاد جریان الکتریسیته در آنها، میتوان به تولید نور و انرژی روشنایی در آنها دست زد.
   ال ای دی های high power بیشتر از ۱۰ وات به بالا کاربرد های بسیار زیادی را دارند زیرا که نور بسیار زیادی تولید می کنند و دارای مزایایی همچون:
   1. عمر طولانی و مناسب
   2. قدرت روشنایی بالا
   3. داشتن ابعاد مختلف
   4. داشتن انواع مختلف از جمله RGB
   5. تنوع تولید رنگ بسیار زیاد
   جریان در این ال ای دی ها متفاوت است زیرا به اندازه و نوع چیپ های بکار رفته شده و همچنین تعداد آنها بستگی دارد.
   به کار بردن این ال ای دی ها بیشتر در:
   • نما داخلی و خارجی ساختمان ها
   • استفاده در جاهایی که نیاز به نور زیاد می باشد
   • طراحی نور و روشنایی در مهمانی ها
   • روشنایی مغازه و فروشگاه ها
   • و...
   به صورت کلی ال ای دی های بیشتر از ۱۰ وات در مکان ها و کاربرد هایی که به میزان روشنایی بسیار بالا نیاز می باشد، به کار می روند و این امر سبب صرفه جویی در هزینه های مصرفی می شود زیرا که به جای استفاده از لامپ های سنتی و ولتاژ بالایی که هم نور کمتری تولید می کنند و هم انرژی بیشتری مصرف می کنند، بسیار بهینه تر می باشد و میتوان از تعداد کمتری از این ال ای دی های پاور به جای تعداد زیادی از آن لامپ ها، خریداری کرد و روشنایی مورد نظر خود را بدست آورد.

    

   ال ای دی های پاور LED HI POWER

   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده