ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 50CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۵۰CM ۲۲۰V
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 1M 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۱M ۲۲۰V
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۶۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 30CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۳۰CM ۲۲۰V
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  ۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶,۸۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  LED SMD 100W RED BULE 600 220V
  LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM LENS 9-12V
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM LENS ۹-۱۲V
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۲۶,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲۱,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۳۳MIL
  ۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱,۰۱۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۴۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی 100 وات
  ال ای دی ۱۰۰ وات
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۵۴,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۸,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۷۲,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۶۴,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 4054 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۰,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM F5454 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۶۳,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۶,۷۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۴۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۲۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۷,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 4054 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۸۱,۰۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۲,۹۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM F5454 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۹۹,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۹,۱۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۸۳,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه
  LED MIX COLOR 30W
  LED MIX COLOR ۳۰W
  ۷۶۵,۰۰۰ تومان ۷۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۶۸۸,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۶۴,۸۰۰ تومان ۶,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۸,۳۲۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱۰,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM F5454 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۳۷,۷۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان ۲۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹۴,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان ۲۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹۴,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷۸,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۸۳,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۲۶,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  لامپ ال ای دی های پاور
  لامپ ال ای دی های پاور
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۴۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۰۲,۵۰۰ تومان

   ال ای دی رشد گیاه

   ال ای دی های مخصوص رشد گیاه؟

   1. ال ای دی اس ام دی (SMD)
   2. ال ای دی های پاور 
   3. پاور ال ای دی

   ال ای دی رشد گیاه چیست؟

   ال ای دی های رشد گیاه یک فناوری نورپردازی است که برای تسهیل رشد و توسعه گیاهان در شرایط داخلی استفاده می‌شود. این فناوری از نورهای قرمز، آبی و سبز بهره می‌برد که به طور مستقیم بر رشد گیاهان تأثیر مثبت دارند. طیف نوری این ال ای دی ها به گیاهان کمک می‌کند تا فعالیت فتوسنتزی خود را بهبود بخشند و رشد بهتری داشته باشند. ال ای دی های رشد گیاه با انرژی کمتری کار می‌کنند و حرارت کمتری تولید می‌کنند، که این امر منجر به کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود کارایی سیستم رشد گیاه می‌شود.

   ال ای دی آنتی شوک گیاهان

   ال ای دی های رشد گیاه آنتی شوک، نوعی ال ای دی هستند که برای کاهش تأثیرات نوسانات نوری و حرارتی بر روی گیاهان استفاده می‌شوند. این ال ای دی ها با ارائه یک نور پایدار و ثابت به گیاهان، از تنش‌های نوری و حرارتی جلوگیری می‌کنند و باعث رشد سالم‌تر و بهتر گیاهان می‌شوند. این ال ای دی ها همچنین دارای قابلیت کنترل دمای نور و تنظیم نور مناسب برای گیاهان هستند تا از خطرات نور زیاد یا کم جلوگیری کنند. به این ترتیب، ال ای دی های رشد گیاه آنتی شوک می‌توانند بهبود کارایی و سلامت گیاهان را تضمین کنند.

   کاربرد ال ای دی رشد گیاه

   ال ای دی های پاور برای رشد گیاهان در بخش‌های مختلفی از کشاورزی و باغبانی استفاده می‌شوند. این شامل کشت و صنعت گلخانه‌ای ، کشت هیدروپونیک و کشت عمودی (vertical farming) می‌شود. همچنین، ال ای دی های پاور به عنوان نور پرورشی در خانه‌ها و محیط‌های داخلی نیز استفاده می‌شوند تا گیاهان آپارتمانی و گل‌های زینتی در شرایط نوری مناسب رشد کنند.
   با توجه به اینکه ال ای دی های پاور دارای مصرف انرژی کمتر، عمر طولانی‌تر و حرارت تولید شده کمتر هستند، استفاده از آنها برای رشد گیاهان به علاوه‌ای بر بهبود کارایی و عملکرد گیاهان، باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هزینه‌های مرتبط با نورپردازی می‌شود.
   با توجه به اینکه ال ای دی های پاور قابلیت تنظیم شدت نور و مدت زمان روشنایی را دارند، می‌توانند به صورت دقیق نور مورد نیاز گیاهان را فراهم کنند و در نتیجه بهبود رشد، عملکرد و کیفیت محصولات را تضمین کنند.

   مزایای ال ای دی رشد گیاه

   1. کاهش مصرف انرژی: ال ای دی ها با مصرف انرژی کمتر نسبت به منابع نور سنتی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های مرتبط با نورپردازی را فراهم می‌کنند
   2. عمر طولانی: ال ای دی ها دارای عمر طولانی‌تری نسبت به منابع نور سنتی هستند، که منجر به کاهش هزینه‌های تعویض و نگهداری می‌شود.
   3. کمترین تولید حرارت: ال ای دی ها دارای تولید حرارت کمتری نسبت به منابع نور سنتی هستند، که می‌تواند به جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محیط کشت و کاهش خطرات مرتبط با حرارت کمک کند
   4. قابلیت تنظیم شدت نور: ال ای دی ها قابلیت تنظیم شدت نور و مدت زمان روشنایی را دارند، که به صورت دقیق نور مورد نیاز گیاهان را فراهم می‌کنند و در نتیجه بهبود رشد، عملکرد و کیفیت محصولات را تضمین می‌کنند.
   5. کارایی بالا: ال ای دی ها باعث بهبود کارایی و عملکرد گیاهان در بخش‌های مختلف کشاورزی و باغبانی مانند کشت گلخانه‌ای، هیدروپونیک و کشت عمودی می‌شوند.

   رنگبندی ال ای دی های رشد گیاه

   1. نور آبی: این نور موجب رشد برگ‌ها و ساقه‌های گیاه می‌شود.
   2. نور قرمز: این نور موجب تشکیل گل و میوه در گیاهان می‌شود.
   3. نور سفید: این نور مناسب برای رشد کلی گیاهان است و می‌تواند به عنوان نور اصلی برای رشد گیاهان استفاده شود.
   4.  نور UV: این نور می‌تواند برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها و آفات مورد استفاده قرار گیرد.
   5. نور فرابنفش: این نور می‌تواند برای تحریک رشد و تولید مواد مختلف در گیاهان استفاده شود.
   6. نور زرد: این نور ممکن است برای تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان مفید باشد.
   7.  نور سبز: این نور ممکن است برای فتوسنتز و تولید انرژی در گیاهان مفید باشد.
   8. نور آبی-سبز: این نور ممکن است برای تنظیم رشد و توسعه گیاهان مفید باشد.
   9.  نور قرمز-فرابنفش: این نور ممکن است برای افزایش عملکرد و تولید محصولات گیاهان مفید باشد.
   10.  نور کم‌موج: این نور ممکن است برای تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان مفید باشد.

   خرید و قیمت ال ای دی رشد گیاه در فروشگاه باران الکترونیک

   فروشگاه باران الکترونیک ارائه دهنده قطعات نورپردازی از جمله ال ای دی های پاور ، ال ای دی اس ام دی ، پاور ال ای دی و ال ای دی استریپ می‌باشد. همچنین شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود برای بهبود عملکرد گیاهان خود از ال ای دی های رشد گیاه استفاده کنید. فروشگاه باران الکترونیک تلاش دارد که محصولات خود را به بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت به مشتریان خود عرضه کند.

   ال ای دی رشد گیاه
   خیر
   بله