ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V

  • قیمت خرید ۱۹۵,۵۰۰ تومان
    ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )

محصولات مشابه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات

ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات

۳۲,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل

ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل

۶۸,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054

ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054

۱۵۳,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات

ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات

بزودی
ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات

ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات

۱۰,۸۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات

ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات

۲۵,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات

ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات

۶۳,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات

ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات

۵۶,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات

ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات

۳۲,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

۵۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

۱۹۸,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات

ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات

۲۵,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات

ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات

۵۶,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات

ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات

۳۸۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730

ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730

۳۱,۵۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات

ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات

۷۲,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات

ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات

۷۲,۰۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات

ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات

۲۲,۵۰۰ تومان
ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85

ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85

۱۸۰,۰۰۰ تومان
LED SMD 100W RED BULE 600 220V
خیر
بله