LED 30W 390-395NM UV
  LED 30W 390-395NM UV 101003158
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۸
  ۱۶۷,۴۴۰ تومان
  LED 20W 390-395NM UV
  LED 20W 390-395NM UV 101003157
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۷
  ۱۱۹,۱۴۰ تومان
  LED 30W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 30W 400-840NM 220Vآنتی شوک 101003156
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۶
  ۱۱۲,۷۰۰ تومان
  LED 50W AQVARUM 220Vآنتی شوک
  LED 50W AQVARUM 220Vآنتی شوک 101003155
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۵
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  LED 30W AQVARUM 220Vآنتی شوک
  LED 30W AQVARUM 220Vآنتی شوک 101003154
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۴
  ۱۱۲,۷۰۰ تومان
  LED 20W AQUARUM 220Vآنتی شوک
  LED 20W AQUARUM 220Vآنتی شوک 101003153
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۳
  ۷۷,۲۸۰ تومان
  LED 100W 400-840NM 32-36V
  LED 100W 400-840NM 32-36V 101003152
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۲
  ۳۰۵,۹۰۰ تومان
  LED 30W AQUARUM 45MIL 32-36V
  LED 30W AQUARUM 45MIL 32-36V 101003151
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۱
  ۱۱۲,۷۰۰ تومان
  LED 50W AQUARUM 45MIL 32-36V
  LED 50W AQUARUM 45MIL 32-36V 101003150
  ۱۰۱۰۰۳۱۵۰
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL 101003149
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۹
  ۵۱,۵۲۰ تومان
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL 101003148
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۸
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  LED 50W W MG 45MIL 32-36V
  LED 50W W MG 45MIL 32-36V 101003147
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۷
  ۱۲۲,۳۶۰ تومان
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED 100W 400-840NM 220V 101003146
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۶
  ۲۸۹,۸۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED 50W 400-840NM 220V 101003145
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۵
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED 30W 400-840NM 220V 101003144
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۴
  ۵۷,۹۶۰ تومان
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED 20W 400-840NM 220V 101003143
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۳
  ۳۸,۶۴۰ تومان
  LED 50W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 50W 400-840NM 220Vآنتی شوک 101003142
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۲
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  LED 20W 400-840NM 220Vآنتی شوک
  LED 20W 400-840NM 220Vآنتی شوک 101003141
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۱
  ۷۷,۲۸۰ تومان
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V 101003140
  ۱۰۱۰۰۳۱۴۰
  ۷۰,۸۴۰ تومان
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V 101003139
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۹
  ۱۱۲,۷۰۰ تومان
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V 101003138
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۸
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  LED 80W WW MG 45MIL
  LED 80W WW MG 45MIL 101003137
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۷
  ۱۴۴,۹۰۰ تومان
  LED 70W WW MG 45MIL
  LED 70W WW MG 45MIL 101003136
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۶
  ۱۲۸,۸۰۰ تومان
  LED 80W RGB XY 45MIL
  LED 80W RGB XY 45MIL 101003135
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۵
  ۲۶۴,۰۴۰ تومان
  LED 80W RGB XY 33MIL
  LED 80W RGB XY 33MIL 101003134
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۴
  ۲۲۵,۴۰۰ تومان
  LED 60W RGB XY 45MIL
  LED 60W RGB XY 45MIL 101003133
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۳
  ۲۲۵,۴۰۰ تومان
  LED 60W RGB XY 33MIL
  LED 60W RGB XY 33MIL 101003132
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۲
  ۱۹۳,۲۰۰ تومان
  LED 100W W MG 32-36V 45MIL
  LED 100W W MG 32-36V 45MIL 101003131
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۱
  ۱۷۷,۱۰۰ تومان
  LED 100W RGB MG 33MIL
  LED 100W RGB MG 33MIL 101003130
  ۱۰۱۰۰۳۱۳۰
  ۱۹۳,۲۰۰ تومان
  LED 100W RED MG 32-36V 45MIL
  LED 100W RED MG 32-36V 45MIL 101003129
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۹
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  LED 100W BLUE MG 32-36V 45MIL
  LED 100W BLUE MG 32-36V 45MIL 101003128
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۸
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  LED 50W YELLOW MG
  LED 50W YELLOW MG 101003127
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۷
  ۲۶۷,۲۶۰ تومان
  LED 30W YELLOW MG
  LED 30W YELLOW MG 101003126
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۶
  ۱۶۱,۰۰۰ تومان
  LED 30W RED MG 22-24V
  LED 30W RED MG 22-24V 101003125
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۵
  ۷۰,۸۴۰ تومان
  LED 20W RGB XY 33MIL
  LED 20W RGB XY 33MIL 101003124
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۴
  ۸۰,۵۰۰ تومان
  LED 20W RGB XY 45MIL
  LED 20W RGB XY 45MIL 101003123
  ۱۰۱۰۰۳۱۲۳
  ۹۶,۶۰۰ تومان
   ال ای دی های پاور LED HI POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده